Понеділок 20.08.2018

Конспекти уроків географії 11 клас

Етнічний склад населення держави. Етнографічне районування. Практикум № 24 «Нанесення на контурну карту етнографічних районів України та їх характеристика» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Етнічний склад населення держави. Етнографічне районування. Практикум № 24 «Нанесення на контурну карту етнографічних районів України та їх характеристика». Мета уроку: актуалізувати знання про особливості етнічного складу населення України та його зміни в часі; розвивати знання про етнографічні групи українців та етнографічне районування; формувати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, контурна карта. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: етнічний склад населення, …

Читати все »

Проблеми демографії України. Демографічна політика (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Проблеми демографії України. Демографічна політика.  Мета уроку: актуалізувати знання про природний рух населення; закріпити уявлення про особливості демографічної політики; формувати вміння аналізувати демографічні проблеми України; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, статистичні дані про демографічну ситуацію в Україні. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: природний рух населення, народжуваність, смертність, природний приріст, депопуляція, віковий та статевий склад населення.

Читати все »

Політико-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій, його характеристика. Практикум №23 (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Політико-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій, його характеристика. Практикум №23.  Мета уроку: закріпити знання про географічне положення України та її адміністративно-територіальний устрій; пояснити особливості проходження Євразійських геополітичних осей; розвивати вміння складати характеристику політико-географічного положення України; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атласи, довідники, політична карта Європи (світу), карта «Адміністративно-територіальний устрій України». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: політико-географічне положення, геополітичні осі, …

Читати все »

Українська державна і національна територія. Формування сучасної української держави. Етнічні землі (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Українська державна і національна територія. Формування сучасної української держави. Етнічні землі.  Мета уроку: сформувати уявлення про державну та національну територію України; закріпити знання про формування сучасної української держави; з’ясувати особливості географії етнічних земель; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти, контурна карта. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: українська державна і національна територія, кордони, етнічні землі.

Читати все »

Практикум №21. Семінар на тему «Калейдоскоп світових культур» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Практикум №21. Семінар на тему «Калейдоскоп світових культур». Мета уроку: закріпити знання про розвиток культури та особливості її прояву в архітектурних пам’ятках буддійської, християнської та мусульманської цивілізацій; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атласи, довідники, географічні карти, ілюстрації із зображенням архітектурних пам’яток буддійської, християнської та мусульманської цивілізацій. Тип уроку: формування вмінь. Ключові поняття: культура, архітектура, буддійська, християнська, мусульманська …

Читати все »

Географія культури (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Географія культури. Мета уроку: закріпити знання про функції та складові елементи культури; з’ясувати особливості гео­графії культури як науки; навести приклади досягнень культури на прикладі Давнього Єгипту; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: цивілізація, культура, функції та складові елементи культури, географія культури.

Читати все »

Зародження і становлення культури. Складові елементи культури (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Зародження і становлення культури. Складові елементи культури.  Мета уроку: сформувати знання про умови зародження культури; з’ясувати особливості її становлення; розвивати знання про зміст і функції поняття «культура»; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: цивілізація, культура, макрорегіони світу, функції поняття «культура».

Читати все »

Систематика цивілізацій. Регіональні цивілізації. Сучасні цивілізаційні макрорегіоии світу (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Систематика цивілізацій. Регіональні цивілізації. Сучасні цивілізаційні макрорегіоии світу. Мета уроку: формувати знання про регіональні цивілізації; закріплювати уявлення про сучасні цивілі­заційні макрорегіони світу; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти, контурна карта. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: цивілізація, культура, теорія цивілізації, регіональні (локальні) цивілізації, макро­регіони світу.

Читати все »

Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична. Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком теорії цивілізації (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична. Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком теорії цивілізації.  Мета уроку: сформувати знання про поняття «цивілізація» та головні напрямки теорії цивілізації; з’ясувати особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком; розвивати вмін­ня користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: цивілізація, культура, теорія цивілізації.

Читати все »