Конспекти уроків географії 8 клас

Районування природних ландшафтів та їх відображення на картах (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Районування природних ландшафтів та їх відображення на картах Мета: формувати в учнів знання про одиниці фізико-географічного районування; з’ясувати наукове та практичне значення фізико-географічного районування; визначити принципи відокремлення одиниць фізико-географічного районування на території України; формувати практичні навички роботи з картою фізико-географічного районування. Обладнання: фізична карта України, карта фізико-географічного району­вання, схема «Взаємозв’язки компонентів природи фізико-географічних зон», карта ландшафтів України. Тип уроку: засвоєння …

Читати все »

Ландшафт як просторово цілісна система (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Ландшафт як просторово цілісна система  Мета: узагальнити та впорядкувати знання учнів про взаємозв’язок природних компонентів на прикладі вивчення природно-територіальних комплексів України; формувати в учнів наукове поняття «ландшафт» та знання про чинники утворення й класифікацію ландшафтів; удосконалювати навички роботи учнів з тематичними картами на прикладі карти ландшафтів. Обладнання: фізична й ландшафтна карти України. Тип уроку: засвоєння нових знань. Очікувані результати: учні …

Читати все »

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Мета: формувати знання про закономірності розповсюдження тварин, ви­довий склад основних фауністичних комплексів та тваринні ресурси України; з’ясувати основні напрямки збереження фауни країни; удосконалити навички роботи з тематичними картами; виховувати бе­режливе ставлення до тваринного світу України. Обладнання: атлас, карта тваринного світу України, карта природних зон України, малюнки та фотографії представників тваринного світу Укра­їни, …

Читати все »

Рослинність (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Рослинність Мета: систематизувати знання учнів про рослинний світ України; спираючись на знання з біології, сформувати в учнів уявлення про різноманітність рослинного покриву України, закономірності його розміщення та видовий склад рослинності; навчити визначати закономірності поширення рослинності України шляхом аналізу карт рослинності; схарактеризувати рослинні комплекси, рослинні угрупування та вивчити рослини, що охороняються і занесені до Червоної та Зеленої книг України; удосконалити практичні …

Читати все »

Ґрунтові ресурси України і своєї місцевості. Заходи з раціонального використання і охорони (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Ґрунтові ресурси України і своєї місцевості. Заходи з раціонального використання і охорони. Мета: формувати знання учнів про ґрунтові та земельні ресурси України; удосконалити уміння та навички аналітичної роботи з тематичними картами на прикладі виявлення закономірностей поширення ґрунтів на території України; формувати уявлення про використання ґрун­тових ресурсів України, пояснити, які основні заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні; подовжувати …

Читати все »

Основні типи ґрунтів, закономірність їхнього поширення. Умови ґрунтоутворення. Дослідження в. Докучаєса. Практична робота №8 «Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України» (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Основні типи ґрунтів, закономірність їхнього поширення. Умови ґрунтоутворення. Дослідження в. Докучаєса. Практична робота №8 «Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України».  Мета: поглибити знання учнів про ґрунти, сформувати систему знань про основні ґрунтоутворювальні чинники в межах України; поглибити знання учнів про закономірності поширення ґрунтів територією України; удосконалювати навички роботи з картографічними матеріалами; за її допомогою визначати територіальне розміщення ґрунтів країни; виховувати в учнів почуття бережливого …

Читати все »

Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Дослідження (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Дослідження. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України. Мета: формувати в учнів знання про показники водних ресурсів і водного балансу України; дати оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів; сприяти формуванню знань про основні шляхи раціонального використання водних ресурсів; сприяти розвитку навичок роботи учнів з додатковими джерелами інформації; формувати вміння спілкуватися, …

Читати все »

Підземні води. Основні артезіанські басейни України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Мета: формування знань учнів про внутрішні води України шляхом вивчення підземних вод; сприяти формуванню знань про умови утворення та розміщення підземних вод; про основні артезіанські басейни України та їх розташування, взаємозв’язки між підземними водами, водосховищами, каналами та кліматичними особливостями; поглибити знання про властивості води; з’ясувати, які породи здатні пропускати, а які — затримувати воду; ввести …

Читати все »

Озера, болота і водосховища та канали, типи та особливості гідрологічного режиму (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Озера, болота і водосховища та канали, типи та особливості гідрологічного режиму Мета: продовжити формувати систему знань про водні ресурси України; формувати в учнів уявлення про основні озера, лимани, болота, водосховища України; пояснити загальні ознаки гідрологічного режиму та роботи озер, лиманів, боліт, водосховищ України; ознайомити з ресурсами та екологічними проблеми озер, лиманів, боліт, водосховищ; пояснити взаємозв’язки між гідрологічним режимом озер та кліматичними …

Читати все »

Основні річкові басейни та системи. Практична робота №7 «Позначення на контурній карті найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, боліт України» (початок) (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Основні річкові басейни та системи. Практична робота №7 «Позначення на контурній карті найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, боліт України» (початок). Мета: формувати в учнів уявлення про основні річкові басейни України та канали; поглибити знання учнів про загальні ознаки гідрологічного режиму та роботи річок на прикладі найбільших рік України; навчити давати комплексну характеристику; виявити закономірності розташування річкових систем країни; дати уявлення про географію й …

Читати все »