Конспекти уроків географії 8 клас

Загальні риси клімату України. Основні кліматичні показники. Практична робота №5 «Визначення вологості повітря за заданими показниками» (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Загальні риси клімату України. Основні кліматичні показники. Практична робота №5 «Визначення вологості повітря за заданими показниками».  Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про основні кліматотвірні чинники та їх прояв на території України; формувати знання про особливості розподілу основних кліматичних показників на території України; формувати вміння виявляти розподіл кліматичних показників за кліматичною картою; розвивальна: розвивати логічне мислення, просторове уявлення, увагу, пам’ять; виховна: виховувати уважність, …

Читати все »

Кліматотвірні чинники (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Кліматотвірні чинники Мета: удосконалити знання учнів про основні чинники формування клімату України; сформувати уявлення про циркуляційні процеси в атмосфері, важливі для клімату країни; розкрити поняття розподілу сонячної радіації територією України; характеризувати поверхню української території з точки зору її впливу на клімат; продовжити формувати ана­літичні здібності та пізнавальний інтерес, вміння працювати з різними джерелами інформації; розвивати екологічне мислення, виховувати ціннісне ставлення …

Читати все »

Характеристика корисних копалин України (захист проектів) (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Характеристика корисних копалин України (захист проектів).  Мета уроку: навчальна: поглибити та систематизувати знання учнів про особливості різних груп корисних копалин та їх поширення в Україні; формувати практичні уміння працювати з різноманітними джерелами географічних знань; сприяти розумінню учнями ролі корисних копалин у житті людей, необхідності їх ощадливого використання; розвивальна: розвивати самостійність, критичне мислення; вдосконалювати уміння працювати в групах, розподіляти обов’язки, слідкувати за …

Читати все »

Корисні копалини України. Загальна характеристика (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Корисні копалини України. Загальна характеристика.  Мета уроку: навчальна: узагальнити та систематизувати знання про рельєф та його утворення; актуалізувати знання про корисні копалини та їх класифікацію; сформувати знання про загальні особливості корисних копалин України; вдосконалювати практичні уміння та навички працювати з картами атласу; розвивальна: розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, класифікувати, порівнювати, робити висновки; розвивати вміння працювати самостійно; виховна: виховувати патріотизм, любов до …

Читати все »

Формування рельєфу (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Формування рельєфу.  Мета уроку: навчальна: сформувати знання учнів про внутрішні та зовнішні рельєфоутворюючі чинники і процеси; ознайомити з основними типами рельєфу за походженням; сприяти розумінню ролі неотектонічних рухів у формуванні рельєфу; розвивати уміння аналізувати геоморфологічну карту; розвивальна: розвивати уміння працювати з картографічними джерелами знань, аналізувати інформацію, робити висновки; формувати осмислене ставлення до виконання роботи, аналітичний погляд; виховна: виховувати уважність, самостійність, …

Читати все »

Особливості природних умов території України в різні геологічні ери (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Особливості природних умов території України в різні геологічні ери.  Мета уроку: навчальна: сформувати загальні уявлення учнів про зміни природних умов території України в різні геологічні ери; сприяти розумінню ролі зледеніння у формуванні сучасних природних умов України, лесонакопиченні; удосконалити навички роботи учнів із тематичними картами; розвивальна: розвивати уміння працювати з текстовими та мультимедійними джерелами знань, аналізувати інформацію, робити висновки, порівнювати; виховна: виховувати …

Читати все »

Геологічна будова. Практична робота 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України» (продовження) (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Геологічна будова. Практична робота 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України» (продовження).  Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання про тектонічну будову України, геологічні ери та епохи горотворення; сформувати загальні уявлення про способи визначення віку гірських порід, геологічне літочислення, геологічну будову території України; формувати практичні уміння працювати з геологічною картою та …

Читати все »

Тектонічна будова. Практична робота №4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Тектонічна будова. Практична робота №4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України» (початок).  Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про внутрішню будову земної кори; сформувати знання про особливості тектонічної будови України; вдосконалити практичні уміння та навички роботи з картами атласу у пошуках зв’язків між тектонічними структурами та рельєфом; …

Читати все »

Загальні риси рельєфу України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Загальні риси рельєфу України.  Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про рельєф та сили, що беруть участь у його формуванні; сформувати загальні уявлення про особливості розташування основних форм рельєфу на території України; удосконалити практичні уміння працювати з фізичною картою України; розвивальна: розвивати просторове уявлення, увагу, пам’ять, розумову активність, пізнавальний інтерес; виховна: виховувати зацікавленість темою; розвивати самостійність. Обладнання: підручник, фізична карта …

Читати все »

Узагальнення та перевірка знань учнів за розділами: «Географічний простір України» (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Узагальнення та перевірка знань учнів за розділами: «Географічний простір України»  Мета: перевірити рівень засвоєння знань та практичних вмінь учнів, удосконалити практичні навички роботи з картами, розвивати вміння систематизувати та аналізувати навчальний матеріал. Обладнання: атласи, контурні карти, роздавальний матеріал. Тип уроку: урок перевірки та оцінювання знань. Очікувані результати: учні навчаться: – працювати з картою; – орієнтуватися в просторі; – вирішувати географічні …

Читати все »