Вівторок 11.12.2018
Зверніть увагу!

Конспекти уроків географії 8 клас

Контрольна робота (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Контрольна робота  Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченими темами; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу; вдосконалити навички і вміння виконувати різнотипні завдання; розвивати вміння самостійно контролювати свій час, вносити корективи за необхідності; виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень. Обладнання: дидактичні картки з варіантами завдань. Тип уроку: оцінювання навчальних досягнень учнів. Очікувані результати: учні навчаться: – працювати з картою; …

Читати все »

Географічний турнір за розділом «Населення України та світу» (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Географічний турнір за розділом «Населення України та світу».  Мета уроку: навчальна: актуалізувати, систематизувати та узагальнити знання учнів за темами розділу «Населення України та світу»; розвивальна: стимулювати активну пізнавальну діяльність, вдосконалювати уміння самостійно здобувати знання, стисло і грамотно висловлювати свої міркування та обґрунтовувати їхню правильність; сприяти розвитку зв’язного мовлення, комунікативних властивостей; виховна: виховувати творчу, працелюбну особистість, почуття самокритичності, самовиховання, культуру поведінки, мови; …

Читати все »

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Проблеми зайнятості населення (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Проблеми зайнятості населення.  Мета: формувати розуміння змісту понять «трудові ресурси» та «економічно активне населення»; ознайомити із показниками, за якими визначають безробіття; визначати кількість і якість трудових ресурсів по регіонах світу та областях України; окреслити проблеми, пов’язані з особливостями зайнятості населення в Україні та світі загалом; продовжувати формувати навички роботи з картографічними джерелами, уміння …

Читати все »

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

  Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань України. Мета: з’ясувати сутність релігії як явища культури; розширити релігійний світогляд учнів; визначити поняття «світові релігії»; охарактеризувати регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні; продовжувати формувати навички роботи з картографічним матеріалом, уміння зна­ходити і використовувати інформацію з мережі Інтернет; виховувати повагу, толерантність до представників різних релігійних громад. Обладнання: атлас, політична карта …

Читати все »

Національний склад населення України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Національний склад населення України Мета: формувати в учнів знання про особливості національного складу населення України, причини його строкатості; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом, уміння знаходити і використовувати отриману інформацію з мережі Інтернет; вихову­вати повагу, толерантне ставлення до представників різних народів, почуття національної гідності. Обладнання: атлас, карти «Етнічний склад населення України» та адміністративно-територіального устрою; фото (зображення) видатних представників національних …

Читати все »

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї Мета: формувати уявлення про етнічний і мовний склад населення світу; з’ясувати найбільші за чисельністю нації; розвивати вміння критично мислити, проводити аналогії та порівняння, робити узагальнення та висновки; виховувати повагу до різних народів світу та мов, якими вони розмовляють. Обладнання: атлас, карти населення світу, мов і народів світу, політична карта світу; статистичні показники найбільших за чисельністю населення …

Читати все »

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації.  Мета: пояснити учням процес урбанізації в сучасному світі, його протікання в різних країнах світу; визначити такі ознаки урбанізації, як субурбанізація, хибна урбанізація; з’ясувати особливості таких урбанізованих територій, як агломерація і мегалополіс; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом; виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів. Обладнання: атлас, карти …

Читати все »

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування. Класифікація міст (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування. Класифікація міст. Мета: роз’яснити учням критерії визначення міських та сільських населених пунктів; класифікувати типи міст за людністю і функціями; визначити проблеми розвитку сільських населених пунктів України; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом; виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів. Обладнання: атлас, карти населення світу та України, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою …

Читати все »

Густота населення (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Густота населення  Мета: формувати в учнів систему знань про територіальні відмінності показника густоти населення у світі й Україні; з’ясувати вплив природних та демографічних чинників на цей показник; продовжувати формувати навички роботи зі статистичним матеріалом; стимулювати активну пізнавальну діяльність. Обладнання: атлас, карти населення і густоти населення світу та України, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України; комп’ютер з можливістю виходу в …

Читати все »

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Практична робота № 12 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу».  Мета: формувати в учнів систему знань щодо статево-вікової структури населення України та світу; з’ясувати вплив демографічних процесів на тривалість життя населення; продовжувати формувати навички роботи зі статистичними показниками; виховувати повагу і толерантне ставлення до представників іншої статі, літніх людей. Обладнання: атлас, …

Читати все »