Конспекти уроків географії 7 клас

Географічні відомості про територію України в минулому та сучасні географічні дослідження (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Географічні відомості про територію України в минулому та сучасні географічні дослідження  Мета: визначити та вивчити різноманітні географічні відомості про територію України різних епох, систематизувати знання про історичні процеси, що спричинили утворення сучасної території України, формувати уявлення учнів про сучасні географічні дослідження. Обладнання: фізична та економічна карти України, атласи. Тип уроку: комбінований. Географічна номенклатура: Галичина, Поділля, Слобожанщина, Таврія, Буковина, Покуття, Волинь і …

Читати все »

Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення й сучасне поширення релігійних вчень (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення й сучасне поширення релігійних вчень Мета: сформувати знання про найбільші народи та найпошире­ніші мови світу, сприяти розумінню сучасних етнічних та релігій­них процесів у світі, ознайомити з класифікацією країн за націо­нальним складом населення, найпоширенішими мовними сім’ями та групами; розвивати уміння працювати з картами атласу, …

Читати все »

Контрольна робота (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Контрольна робота Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченими темами; вдосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних типів; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу; розвивати вміння самостійно контролювати свій час, самостійно оцінювати правильність виконання завдань, вносити корективи за необхідності; виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень. Обладнання: атласи, дидактичні картки з варіантами завдань. Тип уроку: …

Читати все »

Атлантичний океан (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Атлантичний океан  Мета: поглибити й систематизувати знання про природу Світового океану; продовжити формування умінь та навичок визначати географічне положення океану, виявляти особливості природи Атлантичного океану за тематичними картами атласу; розвивати вміння встановлювати аналогії та порівнювати; виконувати способи раціональної навчальної діяльності: складати цілеспрямований опис об’єкта за типовим планом; формувати ціннісне ставлення до природних багатств Світового океану, екологічну свідомість. Обладнання: фізична карта …

Читати все »

Тихий океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тихий океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води  Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про особливості природи Світового океану; формувати вміння визначати географічне положення Тихого океану, пояснювати особливості його природи; вдосконалювати навички роботи з тематичними картами атласу; розвивати вміння виконувати способи раціональної навчальної діяльності: складати цілеспрямований опис об’єкта за типовим планом; виховувати пізнавальну активність, інтерес до вивчення теми, самостійність; формувати …

Читати все »

Води суходолу. Найбільші річки (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Води суходолу. Найбільші річки  Мета: створити загальні уявлення про особливості внутрішніх вод Євразії; повторити, поглибити та систематизувати знання про найбільші річки материка; вдосконалювати практичні вміння характеризувати річки за тематичними картами атласу; розвивати вміння самостійно визначати способи навчальних дій у рамках запропонованих умов та вимог; свідомо виконувати способи раціональної навчальної діяльності: складати цілеспрямований опис об’єкта типовим планом; розвивати пізнавальні можливості, самостійність, …

Читати все »

Кліматичні пояси й типи клімату (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Кліматичні пояси й типи клімату  Мета: повторити, поглибити та систематизувати знання про особливості клімату Євразії, кліматичні пояси та типи клімату; формувати знання про розміщення кліматичних поясів на материку; вдосконалювати практичні вміння характеризувати різні типи клімату за кліматичними картами та кліматичними діаграмами; розвивати вміння виконувати способи раціональної навчальної діяльності: складати цілеспрямований опис компонента природи за запропонованим планом; формувати вміння аналізувати, виділяти …

Читати все »

Загальні ознаки клімату (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Загальні ознаки клімату  Мета: актуалізувати знання про клімат та кліматотвірні чинники; формувати систему знань про характерні риси клімату Євразії; сприяти розумінню особливостей прояву кліматотвірних чинників на материку; вдосконалювати практичні вміння та навички досліджувати вплив кліматотвірних чинників за тематичними картами атласу; розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, порівнювати, будувати логічні міркування, робити висновки; виховувати самостійність, уважність, працелюбність. Обладнання: фізична карта Євразії, кліматична …

Читати все »

Тектонічна будова. Рельєф та корисні копалини Євразії (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тектонічна будова. Рельєф та корисні копалини Євразії.  Мета: актуалізувати знання про основні форми рельєфу, формувати знання про особливості формування рельєфу, найбільші рівнини і гори Євразії; створити умови для розуміння відмінностей тектонічної будови та рельєфу Євразії від інших материків; удосконалювати практичні вміння та навички виявляти закономірності розташування форм рельєфу та корисних копалин за тематичними картами атласу; розвивати вміння встановлювати аналогії, порівнювати, будувати …

Читати все »

Дослідження та освоєння Євразії (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Дослідження та освоєння Євразії  Мета: поглибити та систематизувати знання про історію відкриттів та досліджень окремих регіонів материка, видатних дослідників та мандрівників; удосконалювати практичні вміння характеризувати історію досліджень материка, виділяти етапи досліджень; розвивати вміння працювати з різними джерелами географічних знань, відбирати головне, висловлювати та відстоювати свою думку; виховувати гордість за географічні надбання мандрівників, повагу до знань, здобутих ними. Обладнання: фізична карта …

Читати все »