Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків географії 6 клас

Практична робота 8 «Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між його компонентами» (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Практична робота 8 «Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між його компонентами»  Мета уроку: продовжити формування знань про природні комплекси; дати уявлення про антропогенні комплекси; формувати вміння складати характеристику місцевого природного комплексу. Тип уроку: формування вмінь (практична робота). Обладнання: підручник, атлас, глобус Землі, карта півкуль, різні за охопленням території карти, план місцевості, компас, мірна мотузка, блокноти, олівці, …

Читати все »

Природні зони землі (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Природні зони землі  Мета: продовжити формування знань про закономірності географічної оболонки; розвивати первинні практичні вміння працювати з картою географічних поясів і природних зон, виокремлювати головні характеристики природних зон світу; розвивати навички виявляти та пояснювати взаємозв’язки у природі; виховувати екологічну культуру, відповідальне відношення до компонентів природи. Обладнання: підручники, атласи, настінна карта «Географічні пояси та природні зони світу». Тип уроку: комбінований. Очікувані …

Читати все »

Природні комплекси. Географічна оболонка (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Природні комплекси. Географічна оболонка  Мета: формувати первинні уявлення про природні комплекси та географічну оболонку; ознайомити із закономірностями географічної оболонки; розвивати вміння виявляти взаємозв’язки між компонентами географічної оболонки, аналітичне мислення; виховувати відповідальність за збереження цілісності географічної оболонки. Обладнання: підручники, атласи, схема «Природний комплекс». Тип уроку: засвоєння нових знань. Очікувані результати: учні зможуть розкривати суттєві ознаки понять «природний комплес», «географічна оболонка», наводити …

Читати все »

Ґрунти (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Ґрунти  Мета: актуалізувати знання про ґрунти з курсу початкової школи та природознавства; формувати знання про закономірності утворення ґрунтів, їх властивості та умови утворення; розвивати практичні вміння та навички працювати з картами атласу та підручником; виховувати бережливе ставлення до ґрунтів. Обладнання: атласи, підручники, зразки ґрунтів, схема «Ґрунтові профілі». Тип уроку: засвоєння нових знань. Очікувані результати: учні зможуть розкривати зміст поняття «ґрунт», …

Читати все »

Біосфера та її складові (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Біосфера та її складові Мета: формувати знання про біосферу та її складові; формувати первинні вміння визначати та пояснювати закономірності поширення живих організмів, оцінювати вплив людини на біосферу; розвивати вміння спостерігати за навколишнім світом, порівнювати види рослин і тварин, що поширені в різних місцевостях; виховувати бережливе ставлення до біосферних багатств Землі, прагнення досліджувати навколишній світ. Обладнання: атласи, підручники, комп’ютер, проектор, мультимедійна …

Читати все »

Узагальнення знань учнів за темою «Гідросфера» (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Узагальнення знань учнів за темою «Гідросфера».  Мета: повторити та систематизувати знання з вивченої теми; перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу, опанування практичних навичок та вмінь; вдосконалювати вміння використовувати здобуті знання; виховувати самостійність, відповідальність. Обладнання: атласи, варіанти завдань. Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь і навичок.

Читати все »

КВК «Гідросфера» (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

КВК  «Гідросфера».  Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з теми «Гідросфера»; вдосконалювати вміння використовувати набуті знання на практиці, у нестандартних ситуаціях; розвивати пізнавальний інтерес, комунікабельність, колективізм; виховувати відповідальність, толерантність. Обладнання: настінна карта півкуль, фізична карта України, аркуші паперу формату А3, маркери, кросворди, емблеми команд. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. Форма проведення: КВК.

Читати все »

Підземні води. Значення вод суходолу для природи і людини (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Підземні води. Значення вод суходолу для природи і людини  Мета: формувати знання про підземні води та умови утворення підземних вод, актуалізувати знання про властивості гірських порід та властивості води, сприяти розумінню ролі води у життєдіяльності людини; розвивати вміння працювати з навчальним матеріалом, аналізувати його, робити висновки; виховувати бережливе ставлення до водних багатств, екологічну культуру. Обладнання: атласи, підручники, комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація …

Читати все »

Льодовики та багаторічна мерзлота (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Льодовики та багаторічна мерзлота  Мета: формувати знання про льодовики та їхні різновиди; продовжити розвиток умінь працювати з картами атласу, визначати географічне положення об’єктів; сприяти розумінню процесів утворення льодовиків і вічної мерзлоти, значення льодовиків у формуванні клімату планети; розвивати допитливість до нових відкриттів, вміння порівнювати природні явища; виховувати прагнення досліджувати навколишній світ, потребу в пізнанні нового. Обладнання: атласи, підручники, настінна карта …

Читати все »

Болота (6 клас. Географія)

6 клас. Географія - Школа України

Болота  Мета: формувати знання про болота, їхнє утворення, походження, поширення; сприяти розумінню корисності боліт, їхньої ролі в природі; розвивати вміння та навички знаходити необхідну інформацію, готувати повідомлення відповідно до заданих критеріїв, сприяти набуттю публічного виступу, організації групової роботи; виховувати почуття відповідальності, взаємодопомогу, толерантність, екологічну культуру. Обладнання: підручники, атласи, дидактичні картки, комп’ютер, мультимедійна презентація «Болота». Тип уроку: засвоєння нових знань. Очікувані …

Читати все »