Конспекти уроків географії

Політико-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій, його характеристика. Практикум №23 (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Політико-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій, його характеристика. Практикум №23.  Мета уроку: закріпити знання про географічне положення України та її адміністративно-територіальний устрій; пояснити особливості проходження Євразійських геополітичних осей; розвивати вміння складати характеристику політико-географічного положення України; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атласи, довідники, політична карта Європи (світу), карта «Адміністративно-територіальний устрій України». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: політико-географічне положення, геополітичні осі, …

Читати все »

Українська державна і національна територія. Формування сучасної української держави. Етнічні землі (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Українська державна і національна територія. Формування сучасної української держави. Етнічні землі.  Мета уроку: сформувати уявлення про державну та національну територію України; закріпити знання про формування сучасної української держави; з’ясувати особливості географії етнічних земель; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти, контурна карта. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: українська державна і національна територія, кордони, етнічні землі.

Читати все »

Практикум №21. Семінар на тему «Калейдоскоп світових культур» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Практикум №21. Семінар на тему «Калейдоскоп світових культур». Мета уроку: закріпити знання про розвиток культури та особливості її прояву в архітектурних пам’ятках буддійської, християнської та мусульманської цивілізацій; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атласи, довідники, географічні карти, ілюстрації із зображенням архітектурних пам’яток буддійської, християнської та мусульманської цивілізацій. Тип уроку: формування вмінь. Ключові поняття: культура, архітектура, буддійська, християнська, мусульманська …

Читати все »

Географія культури (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Географія культури. Мета уроку: закріпити знання про функції та складові елементи культури; з’ясувати особливості гео­графії культури як науки; навести приклади досягнень культури на прикладі Давнього Єгипту; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: цивілізація, культура, функції та складові елементи культури, географія культури.

Читати все »

Національний склад населення України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Національний склад населення України Мета: формувати в учнів знання про особливості національного складу населення України, причини його строкатості; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом, уміння знаходити і використовувати отриману інформацію з мережі Інтернет; вихову­вати повагу, толерантне ставлення до представників різних народів, почуття національної гідності. Обладнання: атлас, карти «Етнічний склад населення України» та адміністративно-територіального устрою; фото (зображення) видатних представників національних …

Читати все »

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї Мета: формувати уявлення про етнічний і мовний склад населення світу; з’ясувати найбільші за чисельністю нації; розвивати вміння критично мислити, проводити аналогії та порівняння, робити узагальнення та висновки; виховувати повагу до різних народів світу та мов, якими вони розмовляють. Обладнання: атлас, карти населення світу, мов і народів світу, політична карта світу; статистичні показники найбільших за чисельністю населення …

Читати все »

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації.  Мета: пояснити учням процес урбанізації в сучасному світі, його протікання в різних країнах світу; визначити такі ознаки урбанізації, як субурбанізація, хибна урбанізація; з’ясувати особливості таких урбанізованих територій, як агломерація і мегалополіс; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом; виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів. Обладнання: атлас, карти …

Читати все »

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування. Класифікація міст (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування. Класифікація міст. Мета: роз’яснити учням критерії визначення міських та сільських населених пунктів; класифікувати типи міст за людністю і функціями; визначити проблеми розвитку сільських населених пунктів України; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом; виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів. Обладнання: атлас, карти населення світу та України, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою …

Читати все »

Густота населення (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Густота населення  Мета: формувати в учнів систему знань про територіальні відмінності показника густоти населення у світі й Україні; з’ясувати вплив природних та демографічних чинників на цей показник; продовжувати формувати навички роботи зі статистичним матеріалом; стимулювати активну пізнавальну діяльність. Обладнання: атлас, карти населення і густоти населення світу та України, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України; комп’ютер з можливістю виходу в …

Читати все »