Конспекти уроків географії

Районування природних ландшафтів та їх відображення на картах (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Районування природних ландшафтів та їх відображення на картах Мета: формувати в учнів знання про одиниці фізико-географічного районування; з’ясувати наукове та практичне значення фізико-географічного районування; визначити принципи відокремлення одиниць фізико-географічного районування на території України; формувати практичні навички роботи з картою фізико-географічного районування. Обладнання: фізична карта України, карта фізико-географічного району­вання, схема «Взаємозв’язки компонентів природи фізико-географічних зон», карта ландшафтів України. Тип уроку: засвоєння …

Читати все »

Ландшафт як просторово цілісна система (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Ландшафт як просторово цілісна система  Мета: узагальнити та впорядкувати знання учнів про взаємозв’язок природних компонентів на прикладі вивчення природно-територіальних комплексів України; формувати в учнів наукове поняття «ландшафт» та знання про чинники утворення й класифікацію ландшафтів; удосконалювати навички роботи учнів з тематичними картами на прикладі карти ландшафтів. Обладнання: фізична й ландшафтна карти України. Тип уроку: засвоєння нових знань. Очікувані результати: учні …

Читати все »

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Мета: формувати знання про закономірності розповсюдження тварин, ви­довий склад основних фауністичних комплексів та тваринні ресурси України; з’ясувати основні напрямки збереження фауни країни; удосконалити навички роботи з тематичними картами; виховувати бе­режливе ставлення до тваринного світу України. Обладнання: атлас, карта тваринного світу України, карта природних зон України, малюнки та фотографії представників тваринного світу Укра­їни, …

Читати все »

Рослинність (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Рослинність Мета: систематизувати знання учнів про рослинний світ України; спираючись на знання з біології, сформувати в учнів уявлення про різноманітність рослинного покриву України, закономірності його розміщення та видовий склад рослинності; навчити визначати закономірності поширення рослинності України шляхом аналізу карт рослинності; схарактеризувати рослинні комплекси, рослинні угрупування та вивчити рослини, що охороняються і занесені до Червоної та Зеленої книг України; удосконалити практичні …

Читати все »

Ґрунтові ресурси України і своєї місцевості. Заходи з раціонального використання і охорони (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Ґрунтові ресурси України і своєї місцевості. Заходи з раціонального використання і охорони. Мета: формувати знання учнів про ґрунтові та земельні ресурси України; удосконалити уміння та навички аналітичної роботи з тематичними картами на прикладі виявлення закономірностей поширення ґрунтів на території України; формувати уявлення про використання ґрун­тових ресурсів України, пояснити, які основні заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні; подовжувати …

Читати все »

Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична. Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком теорії цивілізації (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична. Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком теорії цивілізації.  Мета уроку: сформувати знання про поняття «цивілізація» та головні напрямки теорії цивілізації; з’ясувати особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком; розвивати вмін­ня користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: цивілізація, культура, теорія цивілізації.

Читати все »

Практикум №20. Практична робота «Робота з електронними картами» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Практикум №20. Практична робота «Робота з електронними картами». Мета уроку: розвивати знання про електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди; сформувати поняття про штучний інтелект географії; закріпити вміння працювати з електронними картами; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди, умовні позначення, штучний …

Читати все »

Практикум №19. Творча робота «складання маршруту історико-культурних об’єктів України або пам’яток природи за допомогою Картографічних джерел» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Практикум №19. Творча робота «складання маршруту історико-культурних об’єктів України або пам’яток природи за допомогою Картографічних джерел».  Мета уроку: актуалізувати знання про історико-культурні об’єкти та пам’ятки природи України; форму­вати вміння складати туристичний маршрут за допомогою картографічних джерел; розвивати вміння корис­туватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, туристичні картосхеми, ілюстрації із зображенням історико-культурних об’єктів України та пам’яток природи. Тип уроку: формування …

Читати все »

Електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди. Штучний інтелект географії (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди. Штучний інтелект географії.  Мета уроку: розвивати знання про електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди; сформувати поняття про штучний інтелект географії; закріпити вміння працювати з електронними картами; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, …

Читати все »

Географічні атласи, їх види. Картографічна інформація та читання географічних карт (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Географічні атласи, їх види. Картографічна інформація та читання географічних карт. Мета уроку: актуалізувати знання про географічні атласи, познайомити з їх видами; розвивати уяв­лення про картографічну інформацію; з’ясувати особливості читання географічних карт; формувати вміння описувати місцевість за картами. Обладнання: підручник, атласи, довідники, географічні карти. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: географічні атласи, картографічна інформація, читання географічних карт.

Читати все »