Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків біології 7 клас

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про будову та прояви життєдіяльності рослин, грибів, тварин; підвести учнів до висновку про єдність живої природи; розвивати вміння порівнювати, аналізувати та робити узагальнюючі висновки; удосконалювати вміння і навички роботи з підручником, схемами та ілюстративним матеріалом; виховувати культуру спілкування …

Читати все »

Урок-узагальнення з теми «Організми і середовище існування» (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Урок-узагальнення з теми «Організми і середовище існування» Мета: узагальнити, систематизувати, проконтролювати та відкоригувати набуті учнями знання з теми «Організми і середовище існування»; розвивати навички узагальнення та систематизації знань, уміння аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; створювати атмосферу співробітництва та співдружності, виховувати етично-ціннісне ставлення до природи. Обладнання: зошит, картки – завдання Тип уроку: урок узагальнення знань.

Читати все »

Природоохоронні території (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема:  Природоохоронні території Мета: ознайомити учнів із заповідниками та заповідними територіями України, свого регіону; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, робити узагальнюючі висновки; удосконалювати вміння працювати в групах, творчо розв’язувати поставлені завдання; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи, здійснювати екологічне виховання. Обладнання: зошит, підручник, таблиці, картки – завдання Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Хід кроку І. Організаційний момент Привітання учнів, перевірка …

Читати все »

Червона книга України (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Червона книга України Мета : ознайомити учнів з основними проблемами охорони тваринного світу, із заходами щодо охорони живих організмів і угруповань загалом; поглибити знання про Червону книгу України, її структуру та значення; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою думку; розвивати екологічно-грамотні погляди; формувати почуття відповідальності за стан довкілля; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи. Обладнання: зошит, підручник, червона книга …

Читати все »

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика Мета:розширити знання учнів про вплив людини та її діяльності на тварини; схарактеризувати етичне ставлення людини до тварин; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; виховувати толерантність, доброзичливість, культуру спілкування; формувати екологічну культуру. Обладнання: зошит, підручник, картки – завдання Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні» (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні» Мета: розширити й узагальнити знання про пристосованість організмів до умов середовища й сумісного життя в природному угрупованні; формувати і розвивати поняття про взаємозв’язки різних організмів між собою; розвивати в учнів дослідницькі навички, уміння спостерігати в природі; виховувати бережливе і свідоме ставлення до природи. Обладнання: блокноти, олівці, фотоапарат, сачок, …

Читати все »

Співіснування організмів в угрупованнях (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Співіснування організмів в угрупованнях Мета: поглибити знання учнів про основні форми співіснування організмів в угрупованнях; розвивати вміння порівнювати, узагальнювати та робити висновки; удосконалювати вміння відповідати на різнорівневі запитання; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи. Обладнання: зошит, підручник, малюнк , схеми, картки – завдання Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Ланцюги живлення і потік енергії. Взаємозв’язок компонентів екосистеми (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Ланцюги живлення і потік енергії. Взаємозв’язок компонентів екосистеми Мета: розширити знання учнів про компоненти екосистеми та зв’язки між ними; сформувати знання про ланцюги живлення і потік енергії в екосистемах; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; фвиховувати розуміння того, що людина — частина природи. Обладнання: зошит, підручник, малюнки, схеми, комп’ютер Тип уроку: урок засвоєння нових знань. …

Читати все »

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища Мета: сформувати в учнів знання про чинники навколишнього середовища та їхній вплив на життя тварин; розглянути особливості пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи); поглибити знання учнів про екосистему та популяцію; розвивати вміння порівнювати, аналізувати; формувати вміння працювати в групах; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи. Обладнання: зошит, підручник Тип …

Читати все »

Урок-узагальнення з теми «Поведінка тварин» (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Урок-узагальнення з теми «Поведінка тварин» Мета: узагальнити, систематизувати, проконтролювати та відкоригувати набуті учнями знання з теми «Поведінка тварин»; розвивати навички узагальнення та систематизації знань, уміння аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; створювати атмосферу співробітництва та співдружності, виховувати етично-ціннісне ставлення до природи. Обладнання: зошит, підручник Тип уроку: урок узагальнення знань. Хід уроку І. Організаційний момент Привітання учнів, перевірка їх готовності до …

Читати все »