Конспекти уроків біології

Узагальнення матеріалів курсу (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Узагальнення матеріалів курсу  Цілі уроку: узагальнити знання учнів з курсу біології 11 класу; розвивати вміння синтезу інформації та використання одержаних раніше знань; виховувати дбайливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: таблиці, фотографії, малюнки із зображенням живих організмів і наслідків людської діяльності. Базові поняття й терміни: біологія, генетика, екологія, еволюція, охорона навколишнього середовища, людина, суспільство.

Читати все »

Узагальнення й контроль знань з теми (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Узагальнення й контроль знань з теми Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основи еволюційного вчення, основні закономірності еволюційних процесів та історію розвитку життя на Землі, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті. Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит. Базові поняття …

Читати все »

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Система органічного світу як відображення його історичного розвитку Цілі уроку: розглянути систему органічного світу як відображення його історичного розвитку; розвивати аналітичне мислення; виховувати любов до природи. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням родинних зв’язків різних груп організмів, стадій ембріогенезу й палеонтологічних знахідок. Базові поняття й терміни: живі організми, еволюція, історичний розвиток, систематичні категорії, царства, надцарства.

Читати все »

Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем Цілі уроку: розглянути появу основних систематичних груп організмів на Землі, проаналізувати їх вплив на формування екосистем; розвивати логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням схем філогенетичних зв’язків основних таксонів живих організмів, геохронологічна шкала. Базові поняття й терміни: систематика, царство, тип, відділ, …

Читати все »

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу Тема: Гіпотези виникнення життя на Землі Цілі уроку: розглянути основні гіпотези виникнення життя на Землі, обговорити їх сильні та слабкі сторони; розвивати критичне мислення; виховувати вміння дискутувати і сприймати інші точки зору. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації з ілюстраціями до різних гіпотез походження життя на Землі. Базові поняття й терміни: хімічна …

Читати все »

Сучасні уявлення про фактори еволюції (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Сучасні уявлення про фактори еволюції Цілі уроку: проаналізувати сучасні уявлення про фактори еволюції, окремо розглянути внутрішньовидові й міжвидові фактори еволюції; розвивати вміння зіставляти факти й робити висновки; виховувати почуття єдності людини з природою. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які ілюструють вплив окремих факторів еволюції на популяції певних видів. Базові поняття й терміни: еволюція, популяція, фактори еволюції, екологічні …

Читати все »

Макроеволюційний процес (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Макроеволюційний процес Цілі уроку: розглянути особливості макроеволюційного процесу, звернути увагу на його відмінність від мікроеволюції; розвивати увагу й логіку; виховувати взаємоповагу до опонента й культуру дискусії. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації які ілюструють процеси макроеволюції, зображення особин видів різних систематичних груп живих організмів. Базові поняття й терміни: вид, макроеволюція, біологічний прогрес, біологічний регрес, ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація, …

Читати все »

Адаптації як результат еволюційного процесу (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Адаптації як результат еволюційного процесу Цілі уроку: розглянути адаптації живих організмів до умов існування як результат еволюційного процесу, показати відносність пристосувань; розвивати аналітичне мислення і критичне сприйняття інформації, виховувати повагу до живої природи. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації з прикладами адаптацій живих організмів до умов існування. Базові поняття й терміни: адаптація, мімікрія, бейтсовська мімікрія, мюллерівська мімікрія, аналогічні …

Читати все »

Узагальнення та контроль знань з теми «Багатоклітинні організми» (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Узагальнення та контроль знань з теми «Багатоклітинні організми» Мета уроку: узагальнити й закріпити знання про тканинний, органний та організмовий рівні організації живої матерії. Обладнання й матеріали: таблиці «Тканини рослин», «Тканини тварин», підручник, зошит. Базові поняття й терміни: багатоклітинні організми, тканини, органи, системи органів, регуляція, гістотехнології. Хід уроку І. Організаційний етап Обговорення та узагальнення матеріалів теми Питання для бесіди Чим відрізняються …

Читати все »

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів Цілі уроку: розглянути механізми регуляції функцій в організмах рослин і тварин; порівняти регуляцію функцій у рослин і тварин. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації «Будова рослини», «Внутрішня будова ссавців», «Залози внутрішньої секреції», «Нервова система людини», «Головний мозок людини», «Спинний мозок людини». Базові поняття й терміни: регуляція функцій, нервова регуляція, ендокринна регуляція, фітогормони, гормони, нервові …

Читати все »