Конспекти уроків біології

Клас Ссавці. Особливості будови (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема. Клас Ссавці. Особливості будови. Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою класу Ссавці. Обладнання й матеріали: підручник , зошит, фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови ссавців. Базові поняття й терміни: клас Ссавці, особливості будови. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Значення птахів. Охорона птахів (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема. Значення птахів. Охорона птахів. Мета: ознайомити учнів з роллю птахів в екосистемах, їхнім значенням для людини, розповісти про охорону птахів і птахівництво. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати роль птахів в екосистемах, їхнє значення для людини, охорону птахів, Базові поняття й терміни: птахівництво, птахи, охорона птахів, птахівництво. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Різноманітність птахів (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема. Різноманітність птахів. Мета: ознайомити учнів з різноманітністю птахів, розповісти про деякі ряди птахів. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати різноманітність птахів і представників рядів птахів. Базові поняття й терміни: різноманітність птахів. Тип уроку: комбінований, вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Розмноження та розвиток птахів (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема. Розмноження та розвиток птахів. Мета: ознайомити учнів з особливостями розмноження й розвитку птахів. Обладнання й матеріали: підручник, зошит, фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати розмноження й розвиток птахів. Базові поняття й терміни: птахи, розмноження, розвиток. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Нервова система та поведінка птахів (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема. Нервова система та поведінка птахів. Мета: ознайомити учнів з особливостями нервової системи й поведінки птахів. Обладнання й матеріали: підручник, зошит, фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати нервову систему й поведінку птахів. Базові поняття й терміни: птахи, нервова система, поведінка, Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2017/2018 навчальному році

Біологія - Школа України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2017/2018 навчальному році У 2017-2018 навчальному році в основній школі завершується перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392, і затверджені наказом …

Читати все »

Узагальнення матеріалів курсу (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Узагальнення матеріалів курсу  Цілі уроку: узагальнити знання учнів з курсу біології 11 класу; розвивати вміння синтезу інформації та використання одержаних раніше знань; виховувати дбайливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: таблиці, фотографії, малюнки із зображенням живих організмів і наслідків людської діяльності. Базові поняття й терміни: біологія, генетика, екологія, еволюція, охорона навколишнього середовища, людина, суспільство.

Читати все »

Узагальнення й контроль знань з теми (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Узагальнення й контроль знань з теми Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основи еволюційного вчення, основні закономірності еволюційних процесів та історію розвитку життя на Землі, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті. Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит. Базові поняття …

Читати все »

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Система органічного світу як відображення його історичного розвитку Цілі уроку: розглянути систему органічного світу як відображення його історичного розвитку; розвивати аналітичне мислення; виховувати любов до природи. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням родинних зв’язків різних груп організмів, стадій ембріогенезу й палеонтологічних знахідок. Базові поняття й терміни: живі організми, еволюція, історичний розвиток, систематичні категорії, царства, надцарства.

Читати все »

Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем Цілі уроку: розглянути появу основних систематичних груп організмів на Землі, проаналізувати їх вплив на формування екосистем; розвивати логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням схем філогенетичних зв’язків основних таксонів живих організмів, геохронологічна шкала. Базові поняття й терміни: систематика, царство, тип, відділ, …

Читати все »