Конспекти уроків англійської мови 6 клас

У кафе (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: У кафе. Мета: Повторити й активізувати лексичні одиниці теми. Ознайомити учнів з новими ЛО теми. Розвивати комунікативні та мовленнєві вміння учнів. Продовжувати формувати навички аудіювання та говоріння. Повторити граматичний матеріал: теперішні та минулі часи дієслів. Удосконалювати техніку читання. Виховувати культуру поведінки в кафе. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи.

Читати все »

Насолоджуйся їжею (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: Насолоджуйся їжею. Мета: повторити ЛО теми; розвивати комунікативні вміння учнів; удосконалювати техніку читання та навички усного і писемного мовлення; збагачувати словниковий запас слів учнів; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення; виховувати інтерес до традицій харчування інших народів. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи.

Читати все »

Що ви любите їсти (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: Що ви любите їсти. Мета: повторити й активізувати ЛО теми; навчати діалогічного й монологічного мовлення за темою; розвивати здібності учнів до антиципації тексту; повторити граматичний матеріал: теперішній тривалий час; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в групах, для роботи в парах.

Читати все »

Що ви любите їсти? (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: Що ви любите їсти? Мета: повторити й активізувати ЛО теми; навчати діалогічного й монологічного мовлення за темою; розвивати здібності учнів до антиципації тексту; збагачувати словниковий запас слів учнів; повторити граматичний матеріал: часи дієслів; удосконалювати техніку читання; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки з малюнками різних продуктів харчування, картки для індивідуальної роботи.

Читати все »

Час обіду (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: Час обіду. Мета: активізувати ЛО теми; навчати складати монологічні повідомлення за темою; повторити граматичний матеріал; формувати навички читання та письма; удосконалювати техніку читання; розвивати діалогічне та монологічне мовлення учнів; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для проведення опитування, для роботи в парах, для індивідуальної роботи.

Читати все »

Час обіду (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: Час обіду. Мета: Повторити назви продуктів харчування. Ознайомити учнів із новим лексичним матеріалом. Удосконалювати техніку читання. Розвивати комунікативні вміння учнів. Виховувати усвідомлення важливості правильного харчування. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи, для роботи в парах.

Читати все »

Час сніданку (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: Час сніданку. Мета: активізувати ЛО теми; формувати навички діалогічного та монологічного мовлення за темою; тренувати учнів у читанні та письмі;  розвивати здібності учнів до антиципації тексту; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи, для рольової гри.

Читати все »

Час сніданку (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: Час сніданку. Мета: повторити назви продуктів харчування; ознайомити учнів із новим лексичним матеріалом; удосконалювати техніку читання; тренувати учнів у письмі; розвивати комунікативні вміння учнів; формувати діалогічне та монологічне мовлення; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах, для індивідуальної роботи.

Читати все »

Правильне харчування (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема: Правильне харчування. Мета: повторити й активізувати назви продуктів харчування; ознайомити з правилами застосування прикметників після дієслів чуттєвого сприйняття; продовжувати формувати навички аудіювання та говоріння; розвивати вміння діалогічного та монологічного мовлення; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи.

Читати все »

Правильне харчування (6 клас. Англійська мова)

6 клас. Англійська мова - Школа України

Тема:         Правильне харчування. Мета:         Ознайомити з новим лексичним матеріалом теми «Харчування»; повторити назви продуктів харчування; продовжувати формувати навички читання та письма; розвивати діалогічне та монологічне мовлення учнів за темою; розвивати пам’ять, увагу, мислення; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи .

Читати все »