Середа , 25 Квітень 2018

Учителю

Приклад проекту, та його презентація (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема.  Приклад проекту, та його презентація. Мета: навчальна:  навчити учнів захищати та презентувати проект; формувати вміння працювати в колективі; розвивальна: розвивати пам’ять, мислення, активність, працелюбність; виховна: виховувати повагу до праці інших, любов до предмету. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання та наочність: мультимедійна презентація.

Читати все »

Етапи роботи над проектом. Правила захисту та презентації проекту (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема.  Етапи роботи над проектом. Правила захисту та презентації проекту. Мета: навчальна: ознайомити учнів  із етапами роботи над проектом; навчити розрізняти етапи; формувати вміння працювати на кожному етапі над проектом; розвивальна: розвивати пам’ять, мислення, активність, працелюбність; виховна: виховувати повагу до праці інших, любов до предмету. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання та наочність: мультимедійна презентація.

Читати все »

Поняття про «Проекти», з історії проектів, види навчальних проектів та їх класифікація (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема. Поняття про «Проекти», з історії проектів,  види навчальних проектів та їх класифікація. Мета: навчальна: ознайомити із сутністю поняття проект; навчити розрізняти види проектів; формувати вміння наводити приклади проектів із навколишнього життя; розвивальна: розвивати пам’ять, мислення, активність, працелюбність; виховна: виховувати повагу до праці інших, любов до предмету. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання та наочність: мультимедійна презентація.

Читати все »

Розв’язування компетентнісних задач (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Мета: навчальна: формування предметних ІКТ-компетентностей; формування умінь розв’язувати компетентнісні задачі, що передбачають: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову  інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів; добір одного засобу  опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, редактор презентацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів);  опрацювання даних; подання результатів розв’язування задачі; розвивальна: розвивати естетичні смаки та навички роботи  з інформацією,  увагу, логічне …

Читати все »

Узагальнення з теми «Слов’яни та їхні сусіди. Індія. Китай» (7 клас. Всесвітня історія)

7 клас. Всесвітня історія -Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Слов’яни та їхні сусіди. Індія. Китай» Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків; рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; Обладнання: картки з тестовим …

Читати все »

Китай (7 клас. Всесвітня історія)

7 клас. Всесвітня історія -Школа України

Тема: Китай Мета: з’ясувати характерні ознаки державного управління, соціальної структури суспільства Китайської держави, ознайомитися з досягненнями китайської культури; розвивати навички роботи з історичною картою, висловлювати судження щодо позитивних і негативних наслідків завоювань, взаємовпливу культур. Обладнання:  Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підручник для 7-­го кл.— К.: «Грамота», 2007; атлас, наочність. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Поняття: «великий шовковий шлях», «конфуціанство», …

Читати все »

Індія (7 клас. Всесвітня історія)

7 клас. Всесвітня історія -Школа України

Тема: Індія Мета: дати уявлення про процес формування делійського султанату, визначити характерні ознаки державного управління, соціальну структуру суспільства, рівень розвитку культури та її вплив на світову культуру; з’ясувати позитивні та негативні наслідки завоювань. Обладнання:  Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підручник для 7-­го кл.— К.: «Грамота», 2007; атлас, наочність. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Поняття: «імперія  гуптів»,  «делійський  султанат»,  «великий  …

Читати все »

Перші турецькі держави. Утворення Османської держави (7 клас. Всесвітня історія)

7 клас. Всесвітня історія -Школа України

Тема: Перші турецькі держави. Утворення Османської держави. Мета: дати уявлення про завойовницькі походи турків-сельджуків, охарактеризувати Османську державу, розвивати в учнів навички роботи з історичною інформацією, застосування набутих знань. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Поняття: «турки-сельджуки»,«яничари», «султан», «шейх», «візир», муфтій, медресе.

Читати все »

Північно – Східна Русь. Утворення Московської держави (7 клас. Всесвітня історія)

7 клас. Всесвітня історія -Школа України

Тема: Північно – Східна Русь. Утворення Московської держави Мета: дати уявлення про виникнення і розвиток Московського князівства; охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику Івана ІІІ, систему державного управління, діяльність московських князів; ознайомити з основними пам’ятками культури, побутом населення. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Поняття: «боярська дума», «централізація», «кормління», «берестяні грамоти», «сказання», «фреска», «ярлик», «баскак».

Читати все »

Центральна та Східна Європа (7 клас. Всесвітня історія)

7 клас. Всесвітня історія -Школа України

Тема: Центральна та Східна Європа Мета: дати учням уявлення про утворення Великоморавської держави, Угорщини,  Польщі  та  Великого  князівства  Литовського,  боротьбу слов’янських народів проти Тевтонського ордену; характеризувати історичних діячів, визначати місце, роль і значення гуситського руху; розвивати навички роботи з історичною інформацією; визначати взаємовпливи європейських держав. Обладнання: Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підручник для 7-­го кл.— К.: «Грамота», 2007; атлас, …

Читати все »