Учителю

Графічні зображення в текстових документах (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Графічні зображення в текстових документах Мета: розглянути: типи графічних зображень; особливості роботи з графічними об’єктами; навчити:  вставляти в документ зображення; формувати вміння: використовувати інструменти для роботи з рисунками;   використовувати набуті знання на практиці; розвивати:  креативність; образне мислення; виховувати інтерес до творчої праці Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.  Хід уроку І. Організаційний етап II. Перевірка домашнього завдання III. …

Читати все »

Створення нумерованих і маркірованих списків. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема. Створення нумерованих і маркірованих списків. Настро­ювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів Мета: сформувати поняття: нумерованих і маркірованих списків; навчити: настроювати параметри сторінок; формувати вміння: створювати нумеровані й маркіровані списки;  створювати колонтитули: розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці,  творчі здібності,   аналітичне мислення; виховувати інтерес до творчої і плідної праці Тип уроку: формування вмінь і навичок. Хід уроку І. Організаційний етап …

Читати все »

Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема. Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов Мета: сформувати поняття: електронний словник; програми-перекладачі; онлайн-переклад; розглянути: українські та зарубіжні електронні словники; програми-перекладачі; форуми перекладачів; формувати вміння: використовувати електронні словники та програми-перекладачі; розвивати інформаційну культуру учнів Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь. Хід уроку І. Організаційний етап  Перевірка домашнього завдання  ІІІ. Оголошення теми і мети …

Читати все »

Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема. Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання Мета: сформувати поняття: освітній сайт, веб-енциклопедія, дистанційне навчання; розглянути: українські та зарубіжні освітні сайти, веб-енциклопедії; Інтернет-ресурси з можливістю дистанційного навчання; розвивати вміння: використовувати освітні сайти, веб-енциклопедії для самоосвітньої діяльності; виховувати інтерес до навчання Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок. Хід уроку І. Організаційний етап Перевірка домашнього завдання ІІІ. …

Читати все »

Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема. Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу Мета: повторити: правила поведінки в кабінеті інформатики; правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером; основні поняття з курсу 9-го класу; розглянути: завдання й цілі курсу «Інформатика  в 10 класі; продовжувати формувати поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини; розвивати: навички роботи з комп’ютером; виховувати інформаційну культуру учнів; …

Читати все »

Районування природних ландшафтів та їх відображення на картах (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Районування природних ландшафтів та їх відображення на картах Мета: формувати в учнів знання про одиниці фізико-географічного районування; з’ясувати наукове та практичне значення фізико-географічного районування; визначити принципи відокремлення одиниць фізико-географічного районування на території України; формувати практичні навички роботи з картою фізико-географічного районування. Обладнання: фізична карта України, карта фізико-географічного району­вання, схема «Взаємозв’язки компонентів природи фізико-географічних зон», карта ландшафтів України. Тип уроку: засвоєння …

Читати все »

Ландшафт як просторово цілісна система (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Ландшафт як просторово цілісна система  Мета: узагальнити та впорядкувати знання учнів про взаємозв’язок природних компонентів на прикладі вивчення природно-територіальних комплексів України; формувати в учнів наукове поняття «ландшафт» та знання про чинники утворення й класифікацію ландшафтів; удосконалювати навички роботи учнів з тематичними картами на прикладі карти ландшафтів. Обладнання: фізична й ландшафтна карти України. Тип уроку: засвоєння нових знань. Очікувані результати: учні …

Читати все »

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Мета: формувати знання про закономірності розповсюдження тварин, ви­довий склад основних фауністичних комплексів та тваринні ресурси України; з’ясувати основні напрямки збереження фауни країни; удосконалити навички роботи з тематичними картами; виховувати бе­режливе ставлення до тваринного світу України. Обладнання: атлас, карта тваринного світу України, карта природних зон України, малюнки та фотографії представників тваринного світу Укра­їни, …

Читати все »

Рослинність (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Рослинність Мета: систематизувати знання учнів про рослинний світ України; спираючись на знання з біології, сформувати в учнів уявлення про різноманітність рослинного покриву України, закономірності його розміщення та видовий склад рослинності; навчити визначати закономірності поширення рослинності України шляхом аналізу карт рослинності; схарактеризувати рослинні комплекси, рослинні угрупування та вивчити рослини, що охороняються і занесені до Червоної та Зеленої книг України; удосконалити практичні …

Читати все »

Ґрунтові ресурси України і своєї місцевості. Заходи з раціонального використання і охорони (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Ґрунтові ресурси України і своєї місцевості. Заходи з раціонального використання і охорони. Мета: формувати знання учнів про ґрунтові та земельні ресурси України; удосконалити уміння та навички аналітичної роботи з тематичними картами на прикладі виявлення закономірностей поширення ґрунтів на території України; формувати уявлення про використання ґрун­тових ресурсів України, пояснити, які основні заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні; подовжувати …

Читати все »