Вівторок , 21 Листопад 2017

Учителю

Сучасні міграційні процеси в Україні (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Сучасні міграційні процеси в Україні.  Мета уроку: актуалізувати знання про види міграції; сформувати уявлення про географію та причини сучасних міграційних процесів в Україні; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, таблиця «Позитивні і негативні наслідки постійної та сезонної трудових міграцій із території України». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: трудові ресурси, міграція, еміграція, імміграція, сальдо міграції.

Читати все »

Соціальна структура населення. Працересурсний потенціал (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Соціальна структура населення. Працересурсний потенціал.  Мета уроку: актуалізувати знання про трудові ресурси; сформувати уявлення про соціальну структуру населення; дати оцінку працересурсному потенціалу України; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: трудові ресурси, економічно активне населення, зайнятість населення, безробітні, соціальна структура населення, трудові ресурси, працересурсний потенціал.

Читати все »

Розселення українців у світі. Українська діаспора. Практикум №25. Практична робота «Нанесення на контурну карту країн із найбільшою українською діаспорою» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Розселення українців у світі. Українська діаспора. Практикум №25. Практична робота «Нанесення на контурну карту країн із найбільшою українською діаспорою».  Мета уроку: закріпити відомості про етнографічні групи українців та етнографічне районування; актуалізувати знання про розселення українців у світі та українську діаспору; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, контурна карта, таблиця «Хвилі міграції». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: етнічний склад …

Читати все »

Етнічний склад населення держави. Етнографічне районування. Практикум № 24 «Нанесення на контурну карту етнографічних районів України та їх характеристика» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Етнічний склад населення держави. Етнографічне районування. Практикум № 24 «Нанесення на контурну карту етнографічних районів України та їх характеристика». Мета уроку: актуалізувати знання про особливості етнічного складу населення України та його зміни в часі; розвивати знання про етнографічні групи українців та етнографічне районування; формувати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, контурна карта. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: етнічний склад населення, …

Читати все »

Проблеми демографії України. Демографічна політика (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Проблеми демографії України. Демографічна політика.  Мета уроку: актуалізувати знання про природний рух населення; закріпити уявлення про особливості демографічної політики; формувати вміння аналізувати демографічні проблеми України; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, статистичні дані про демографічну ситуацію в Україні. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: природний рух населення, народжуваність, смертність, природний приріст, депопуляція, віковий та статевий склад населення.

Читати все »

Відлуння історії в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Відлуння історії в мистецтві. Мета. Визначити особливості розкриття героїчних об­разів, історії нашого народу в різних видах мис­тецтва. Розвивати образно-асоціативне мислення, творчі, виконавські навички. Виховувати патрі­отичні почуття та інтерес до історії українського народу. Музичний та візуальний матеріал: І. Карабиць. Перша симфонія «П’ять пісень про Україну» (II ч. «Дума») — слухання; М. Гайворонський. «Йде січове військо» (розучуван­ня); О. Бородін. «Богатирська мелодія» …

Читати все »

Марини живописні та музичні (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Марини живописні та музичні. Мета. Визначити особливості відображення в мисте­цьких творах морських пейзажів (марин). Розви­вати уяву, творчі здібності, образно-асоціативне мислення учнів. Виховувати інтерес та естетич­не ставлення до природи (моря), творчості мари­ністів. Музичний та візуальний матеріал:  М. Римський-Корсаков. Вступ «Окиян — море синєє» до опери «Садко» (слухання); 3. Майстрова. «Я малюю море» (розучування); О. Янушкевич. «Біла казка» (виконання); І. Айвазовський. …

Читати все »

Пейзаж у музиці та живописі (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Пейзаж у музиці та живописі. Мета. Визначити особливості відтворення образів при­роди (пейзажу) у музиці в зіставленні з образа­ми пейзажів у живописі. Познайомити учнів з ха­рактерними рисами творчості Ю. Щуровського. Розвивати вміння учнів логічно мислити, інтер­претувати та виразно виконувати музичні твори. Виховувати інтерес до мистецтва, любов до зимо­вої природи. Музичний та візуальний матеріал: Ю. Щуровський. «Після перегляду Куїнджі» (слухання); О. …

Читати все »

Зима у барвах і звуках (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Зима у барвах і звуках. Мета. Визначити особливості зв’язку музики та візу­ального мистецтва. Дати уявлення про пейзаж та програмну музику. Визначити характерні ри­си музичних творів А. Вівальді, Г. Свиридова, Янушкевич. Розвивати вміння вдумливо сприй­мати та інтерпретувати різнопланові за змістом твори, творчу уяву, здібності. Виховувати інтерес до музичного та візуального мистецтва, до музики композиторів-класиків (А. Вівальді, Г. Свиридо­ва) та художників-пейзажистів. …

Читати все »

Взаємозв’язок музики і мистецтва слова (узагальнення) (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Взаємозв’язок музики і мистецтва слова (узагаль­нення). Мета. Узагальнити матеріал теми семестру «Музика і мистецтво слова». Перевірити знання учнями теми (тематична атестація). Розвивати аналітич­ні, творчі, виконавські навички учнів. Виховувати інтерес до музики, мистецтва, почуття краси та інші моральні якості учнів. МУЗИЧНИЙ матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал за бажанням учнів, учителя. Тип уроку: урок узагальнення теми; урок-конкурс. Обладнання: музичні …

Читати все »