Середа 19.09.2018
Зверніть увагу!

Учителю

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини Мета: поглибити знання учнів про іменники, що вживаються лише в множині; формувати вміння визначати відмінки використаних у реченнях і текстах іменників, що вживаються тільки в множині; розвивати увагу, творче мислення Очікувані результати: учні використовують відмінкові закінчення іменників I–IV відмін, незмінювані іменники, а також відмінюють іменники, що мають форму лише множини. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення …

Читати все »

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників Мета: поглибити знання учнів про незмінювані іменники; формувати вміння знаходити незмінювані іменники в тексті, уживати їх у власному мовленні; збагачувати словниковий запас школярів Очікувані результати: учні відмінюють іменники; визначають форму іменника в реченні, значення іменникових суфіксів; використовують відмінкові закінчення іменників I–IV відмін, а також незмінювані іменники. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням Мета: удосконалювати вміння учнів переказувати текст, формувати навички складати власне висловлювання на основі почутого чи прочитаного; розвивати пам’ять, мислення Очікувані результати: учні розрізняють стилі й типи мовлення, мають уявлення про них; уміють самостійно добирати з літератури приклади кожного функціонального стилю. Обладнання: підручник, текст для переказу Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів Мета: формувати й поглиблювати вміння учнів складати й розігрувати діалоги відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації й мети спілкування; сприяти підвищенню рівня вправності діалогічного мовлення щодо його доречності, логічності, лаконічності; формувати вміння школярів правильно інтонувати репліки діалогу, уміння додержувати правил спілкування, аргументувати свої думки, логічно мислити Очікувані результати: учні складають і розігрують діалоги відповідно до запропонованої ситуації спілкування; …

Читати все »

Контрольний диктант (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Контрольний диктант Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань; уміння використовувати їх; розвивати орфографічну й пунктуаційну грамотність; формувати вміння застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання; розвивати логічне мислення, уважність Очікувані результати: учні правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють допущені помилки. Обладнання: текст диктанту Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

Читати все »

Профілактика захворювань, що набули соціального значення. Наслідки вживання наркотиків. Міфи і факти про наркотики (7 клас. Основи здоров’я)

7 клас. Основи здоров’я-Школа України

Профілактика захворювань, що набули соціального значення. Наслідки вживання наркотиків. Міфи і факти про наркотики. Мета: розширити уявлення учнів про наслідки вживання наркотиків; ознайомити з міфами та фактами про наркотики. Обладнання: ілюстративний матеріал, мультимедійне обладнання та презентація, набори геометричних фігур (червоні, жовті, зелені). Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння (7 клас. Основи здоров’я)

7 клас. Основи здоров’я-Школа України

ТЕМА: Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння. Мета: розширити  уявлення учнів про серцево-судинні, онкологічні захворювання; ознайомити з причинами виникнення та наслідками ожиріння та діабету; вчити правилам збалансованого та раціонального харчування. Обладнання: ілюстративний матеріал, таблиці, схеми (або слайди мультимедійної презентації), папір формату АЗ, кольорові журнали, ножиці, клей, олівці, інформаційно-довідкові картки для роботи груп, ростомір, напільні ваги. Тип  уроку: засвоєння нових знань.

Читати все »

Хвороби цивілізації (7 клас. Основи здоров’я)

7 клас. Основи здоров’я-Школа України

Тема. Хвороби цивілізації. Соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації». Вплив комерційної реклами на здоров’я Мета: сформувати в учнів поняття «хвороби цивілізації»; розширити уявлення про соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації»; пояснити зв’язок куріння з небезпекою виникнення раку; вчити нейтралізувати можливий негативний вплив реклами на здоров’я.

Читати все »

Принципи формування міжособистісних стосунків. Види підліткових компаній (7 клас. Основи здоров’я)

7 клас. Основи здоров’я-Школа України

ТЕМА. Принципи формування міжособистісних стосунків. Види підліткових компаній. Ознаки небезпечних компаній. Способи протидії негативному соціальному впливу. Мета: Формувати в учнів поняття міжособистісних стосунків та соціального оточення; розширити уявлення про позитивні і негативні впливи соціального оточення; ознайомити з видами підліткових компаній та ознаками небезпечних компаній; вчити способам протидії негативному соціальному впливу. Обладнання: Ілюстративний матеріал, картки, схеми, таблиці. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Розпалювання конфліктів. Способи конструктивного розв’язання конфліктів (7 клас. Основи здоров’я)

7 клас. Основи здоров’я-Школа України

ТЕМА. КОНФЛІКТИ І ЗДОРОВ’Я. Розпалювання конфліктів. Способи конструктивного розв’язання конфліктів. Узагальнення знань (розділ 3). Усний залік. Мета: розширити уявлення учнів про способи розв’язання конфліктів, ознайомити з етапами конструктивного розв’язання конфліктів; вчити розпізнавати конструктивну і неконструктивну критику, запобігати розпалюванню конфліктів та конструктивної їх розв’язувати. Обладнання: ілюстративний матеріал, картки із завданнями тесту (за кількістю учнів), аркуші паперу A3, А4, схема «Причини виникнення …

Читати все »