Учителю

Казкові народні музики (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Казкові народні музики. Мета. Поглибити уявлення учнів про роль музики я «головної-дійової особи» в літературних творах (казках). Розвивати творчу уяву, фантазію, слу­хацькі та виконавські навички. Виховувати цін­нісне ставлення до літератури (казки), музики, народної творчості. Формувати універсальні (мо­ральні, громадянські, естетичні) якості творчої особистості.  Музичний та літературний матеріал: норвезька народна пісня «Чарівний смичок» (розучування); грузинська народна казка «Чонгуріст» (слухання); грузинська народна …

Читати все »

Музика в народних казках (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика в народних казках.  Мета. На прикладі народної казки визначити важливу роль музики в літературних творах та житті наро­ду. Розвивати творчу уяву, фантазію, слухацькі та виконавські навички. Виховувати ціннісне ставлення до літератури, музики, народної творчості, почуття прекрасного, моральних якостей творчої особистості. Музичний та літературний матеріал:українська народна казка «Чарівна скрипка (слухання); закарпатські народні мелодії (слухання); П. Чайковський. Фінал II симфонії …

Читати все »

Від пісні до симфонії (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Від пісні до симфонії. Мета. Визначити особливості поєднання літератури з музикою в різних музичних жанрах. Акцентува­ти увагу учнів на опосередкований зв’язок віршо­ваного тексту через пісню на прикладі II симфо­нії П. Чайковського. Поглибити знання учнів про творчість композитора, особливості симфонічного розвитку. Розвивати естетичний смак та почуття, виконавські й слухацькі навички. Виховувати ін­терес до народної пісні, симфонічної музики, твор­чості П. Чайковського …

Читати все »

Від літератури до балету (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Від літератури до балету. Мета. Поглибити уявлення учнів про взаємозв’язок лі­тератури та музики, роль лібрето в музичному мистецтві. Розширити знання учнів про творчість С. Прокоф’єва. Розвивати аналітичні, слухові, виконавські навички учнів. Виховувати мораль­ні якості  особистості,   інтерес до класичної музики (балету, опери) та казки. Музичний та літературний українська народна пісня «Засвіт встали козаченьки»; С. Прокоф’єв. «Па-де-шаль», «Аморозо» з балету «Попелюшка» …

Читати все »

Від літератури до опери (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Від літератури до опери. Мета. Поглибити знання учнів про нероздільність музи­ки та літератури на прикладі опери В. А. Моцарта «Чарівна флейта». Збагатити уявлення учнів про роль народних джерел у творчості композиторів В. А. Моцарта, М. В. Лисенка. Розширити розу­міння учнями понять «лібрето», «інтродукція». Розвивати вокально-хорові навички учнів, умін­ня порівнювати музичні твори. Виховувати інте­рес до опери, творчості В. А. Моцарта, …

Читати все »

«Старий і море » — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози XX ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: «Старий і море » — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на  розвиток художньої прози XX ст. МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити притчевий ха­рактер твору, особливості стилю письменника та його вплив на розвиток світової художньої прози; розви­вати навички характеризування героїв, визначення ідей, особливостей стилю, уміння висловлювати осо­бисте ставлення до проблем, висвітлених у творі; ви­ховувати гуманістичне й оптимістичне світобачення, прагнення …

Читати все »

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море» МЕТА: допомогти учням розкрити філософсько-символічне наповнення сюжету твору, окреслити його художню своєрідність; розвивати й удосконалювати навички проблемного аналізу твору, асоціативне й образне мислення; виховувати прагнення протистояти не­сприятливим обставинам життя, чинити мужній опір недосконалості світу й ніколи не втрачати людської гідності. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях американського письмен­ника Ернеста Хемінгуея.  Особливості його поетики й стилю МЕТА: зацікавити учнів особистістю Е. Хемінгуея, окресли­ти особливості його творчої еволюції, новаторський характер прози; розвивати навички сприйняття ін­формації на слух, виділення головного, висловлення власної думки; виховувати прагнення до пізнання, до активної позиції в житті, отпимістичного світо­бачення. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали до біографії. ХІД  …

Читати все »

Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума» МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити філософський, загальнолюдський зміст роману, його ідеї, художні особливості; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння висловлювати думки й аргументувати їх, наводячи цитати з тексту; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, тексти твору, ілюстрації до нього. ТИП УРОКУ: розвиток зв’язного мовлення. ХІД   УРОКУ Оголошення теми, …

Читати все »

Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю  «Чума» МЕТА: допомогти учням визначити особливості композиції, індивідуального стилю письменника, ідейно-художні особливості твору та його значення; розвивати нави­чки аналізу прозових творів, висловлення власних думок та їх аргументування, уміння вести дискусію; виховувати активну гуманістичну життєву позицію. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору й ілюстрації до нього. ХІД    УРОКУ Мотивація навчальної діяльності учнів …

Читати все »