Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Учителю

Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті). Мета: узагальнити знання про такі способи фіксації прочитаного, як тематичні виписки, план, тези та конспект; удосконалювати вміння фіксувати зміст писемного мовлення; розвивати усне й писемне мовлення, удосконалювати навички колективної та самостійної роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас …

Читати все »

Основні норми української літературної вимови (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

Тема. Основні норми української літературної вимови. Мета: систематизувати знання про норми української орфоепії, продовжити формування орфоепічних умінь та навичок; розвивати слухову й зорову пам’ять, логічне мислення, дикцію; виховувати увагу до художнього слова та повагу до його творців. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань. Обладнання:      підручник.

Читати все »

Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації(10 клас. Українська мова)

Українська мова - Школа України

Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до  запропонованої ситуації Мета: систематизувати та узагальнити знання про види мовленнєвої діяльності, дати уявлення про особливості діалогічного мовлення, повправляти у складанні та розігруванні діалогів на задану тему в запропонованій ситуації спілкування; розвивати мислення, мовлення, пам’ять, комунікативні вміння, дикцію, спроможність правильно інтонувати фразу; збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів. Обладнання:   підручник, таблиці.

Читати все »

Звуки мови (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

Тема.   Звуки мови. Мета: узагальнити та систематизувати знання з фонетики, повправляти в застосуванні мовних умінь та навичок, що базуються на розумінні фонетичних закономірностей; розвивати логічне мислення, уміння виділяти головне, дикцію. Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань. Обладнання:     підручник.

Читати все »

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого. Мета: – розширити знання учнів про основні життєві функції організму; – розкрити процеси пластичного та енергетичного обмінів на основі знань про процеси дихання, кровообігу, травлення, всмоктування; – формувати знання про обмін речовин та енергії як сукупність життєвих функцій людського організму; – закріпити поняття термінів “асиміляція, дисиміляція, анаболізм, …

Читати все »

Значення знань про людину для збереження її здоров’я (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема уроку:   Значення знань про людину для збереження її здоров’я. Мета уроку: з’ясувати значення знань про людину для збереження її здоров’я, науки які цим займаються; розглянути основні чинники здоров’я; розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси учнів; уміння виділяти головну думку та формулювати висновки; виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих. Очікувані результати: учні пояснюють значення знань про людину для збереження її здоров’я; …

Читати все »

Регуляторні системи організму людини (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема: Регуляторні системи організму людини Мета уроку: сформулювати поняття про регуляторні системи організму людини; розглянути основні принципи нервової, ендокринної та імунної регуляції функцій організму; формувати та розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з опорними схемами, формулювати висновки; сприяти розвитку інтересу до вивчення природничих наук; виховувати комунікативні навички, уміння спілкуватися; сприяти формуванню основних уявлень про наукове пізнання світу. Очікувані результати: учні пояснюють …

Читати все »

Тканини. Органи. Фізіологічні системи (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

ТЕМА УРОКУ: Тканини. Органи. Фізіологічні системи  МЕТА УРОКУ: дати учням знання щодо типів тканин та органів  організму людини та їх будову, формувати вміння виявляти функції тканин, фізіологічними системами організму людини, виховувати бережливе ставлення до свого організму. ТИП УРОКУ: комбінований. ОБЛАДНАННЯ: підручник, робочий зошит.

Читати все »

Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. МЕТА УРОКУ: познайомити учнів з поняттям «біологічна система», формувати системне  мислення; виховувати бережливе ставлення до свого організму. ТИП УРОКУ: формування нових знань, умінь, навичок. ОБЛАДНАННЯ: підручник, робочий зошит,фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати біологічні системи.

Читати все »

Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств у ХІІ –ХІІІ ст. (7 клас. Історія України)

Історія України 7 клас-Школа України

Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств у ХІІ –ХІІІ ст. Мета: охарактеризувати особливості політичного та економічного розвитку удільних князівств; розвивати вміння працювати з текстовими джерелами; формувати просторову й хронологічну компетентності учнів; виховувати почуття патріотизму. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок. Обладнання: Карта «Русь у період феодальної роздробленості»; уривки з місцевих літописів; таблиця «Політичний і соціально-економічний розвиток …

Читати все »