Конспекти уроків літературного читання 4 клас

Створення світу (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Створення світу Мета: ознайомити учнів з поняттями «міф», «міфологія», з давньоєгипетським міфом «Створення світу»; вдосконалювати навички свідомого виразного читання; розви­вати зв’язне мовлення учнів, творчу уяву; виховувати повагу до культури інших на­родів. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Урок позакласного читання. Сторінками народної творчості (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Урок позакласного читання. Сторінками народної творчості Мета: повторити жанри усної народної творчості; збагатити уявлення учнів про малі форми усної народної творчості; навчати виділяти в них головне, вживати у влас­ному мовленні прислів’я та приказки; розвивати творчі здібності учнів, спритність; виховувати любов до рідного краю, культури рідного народу. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Перевір свої досягнення (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тема: Перевір свої досягнення Мета: узагальнити знання учнів за опрацьованим розділом; вчити порівнювати, співставляти прочитані твори; розвивати творчі здібності, вміння узагальнювати, ви­словлювати оцінні судження; виховувати любов до рідного слова. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Галина Кирпа. Мова моя (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тема: Галина Кирпа. Мова моя Мета: розширювати знання учнів про рідну українську мову, її значення у житті кож­ного; вдосконалювати навички свідомого виразного читання; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, мислення, пам’ять; виховувати любов до рідної мови. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Загадки (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тема: Загадки Мета: поглибити знання учнів про загадки як один із видів усної народної творчості; розвивати мислення, творчу уяву, вміння виділяти істотне; виховувати любов до на­родної творчості. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Скоромовки (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тема. Скоромовки Мета: збагачувати знання учнів про скоромовки; формувати навички швидкого чи­тання та запам’ятовування; розвивати правильну літературну вимову, образне мис­лення, творчу уяву; виховувати любов до народної творчості. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Українські народні прислів’я. Прислів’я народів світу (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тема. Українські народні прислів’я. Прислів’я народів світу  Мета: збагатити та розширити знання учнів про прислів’я та приказки як один із жанрів усної народної творчості; вчити визначати тему прислів’їв; удосконалювати нави­чки свідомого виразного читання; розвивати мовлення, образне мислення, творчу уяву учнів; виховувати любов до художнього слова. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Урок позакласного читання. Народні легенди (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тема. Урок позакласного читання. Народні легенди Мета: розширити знання учнів про народні легенди; розвивати зв’язне мовлення, вміння аналізувати, співставляти, порівнювати прочитані твори, оцінювати вчинки дійових осіб; виховувати любов до рідного слова. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Швачка. Син та мати. Записав Борис Грінченко (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тема: Швачка. Син та мати. Записав Борис Грінченко Мета: ознайомити учнів з народними усмішками як жанром усної народної творчості, з творчістю українського письменника і педагога Бориса Грінченка; вдосконалю­вати навички читання за особами; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву; вихо­вувати любов до рідного слова. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Котився віночок по полю (Українська народна пісня) (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тема: Котився віночок по полю (Українська народна пісня) Мета: продовжити ознайомлення учнів з народними піснями; збагачувати уявлення про народну пісню як жанр усної народної творчості; розширити знання про тради­ції й обряди українського народу; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення, здатність порівнювати, співставляти; виховувати любов до народної пісні. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »