Субота 16.02.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків української мови 1 клас

Письмо рядкової літери н («ен»), складів, слів із нею (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Письмо рядкової літери н («ен»), складів, слів із нею Мета: вчити учнів писати малу букву н («ен»), склади та слова з нею; з’єднувати її з іншими буквами у словах; закріплювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати звукові схеми; удосконалювати знання назв елементів букв; виробляти навички правильного сидіння, вміння користуватися письмовим приладдям; розвивати дрібну моторику; виховувати в дітей старанність, любов і повагу до українського народу. Обладнання: демонстраційні …

Читати все »

Звуки [н], [н′]. Позначення їх буквами Н, н («ен») (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Звуки [н], [н′]. Позначення їх буквами Н, н («ен») Мета: ознайомити дітей зі звуками [н], [н′] і буквою Н («ен»), з артикуляцією цих звуків; вчи­ти правильно артикулювати звук, виділяти його у словах; формувати навички читання складами; удосконалювати навички читання, збагачувати словниковий запас учнів, розвивати вміння робити звуко-буквений та звуко-складовий аналіз слів; виховувати у дітей почуття дружби й товариськості, старанність, бажання активно працювати. Обладнання: каса букв, картки з рукописними …

Читати все »

Письмо великої букви І (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Письмо великої букви І Мета: навчити дітей писати велику букву І, з’єднувати її з іншими буквами; закріплюва­ти вміння проводити звуковий аналіз слів; розвивати мовлення учнів, збагачувати словниковий запас дітей; вчити працювати разом; виховувати бережливе ставлення до іграшок, шкільних речей, спостережливість, уважність. Обладнання: демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами, каса букв, предметні малюнки, фішки для звукових моделей, плакат «Правильно сиди під час письма»; по­сібник …

Читати все »

Закріплення вміння писати букву і. Звуко-буквений аналіз слів. Робота з дитячою книжкою. Ю. Т. Ярмиш «Зайчаткова казочка» (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Закріплення вміння писати букву і. Звуко-буквений аналіз слів. Робота з дитячою книжкою. Ю. Т. Ярмиш «Зайчаткова казочка» Мета: закріплювати знання учнів про букву і та її звукове значення; продовжити роботу над засвоєнням вивчених букв, їх звукових значень; дати уявлення про і в значенні окремого слова; вправлятися в читанні слів та речень із буквою і; удосконалювати навички складання речень за схемами, звукового аналізу слів; збагачувати активний словник учнів; виховувати …

Читати все »

Письмо рядкової букви і, складів із нею (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Письмо рядкової букви і, складів із нею Мета: вчити учнів писати рядкову букву і, склади з нею; розвивати зв’язне мовлення, вміння знаходити слова з вивченою буквою; удосконалювати вміння будувати звукові моделі слів; формувати вміння аналізувати; виробляти навички правильного сидіння, вміння користуватися письмовим приладдям; розвивати дрібну моторику; виховувати в учнів охайність, уважність, старанність. Обладнання: демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами; сюжетні малюнки; фішки для …

Читати все »

Звук [і]. Позначення його буквами І, і (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Звук [і]. Позначення його буквами І, і Мета: ознайомити учнів з артикуляцією звука [і], позначення його буквою і; пояснити дітям, що буква і позначає м’якість попередніх приголосних звуків; розвивати навички чи­тання складів та слів з буквою і; збагачувати активний словник учнів; удосконалювати навички робити звуко-буквений та звуко-складовий аналіз слів; виховувати інтерес до навчання, старанність, бажання активно працювати. Обладнання: каса букв, картки з рукописними та друкованими літерами, картки з друкованими …

Читати все »

Письмо великої букви М («ем»), складів, слів із нею (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Письмо великої букви М («ем»), складів, слів із нею Мета: вчити писати велику М («ем»), поєднувати її з вивченими літерами; розвивати вмін­ня списувати речення з рукописного та друкованого шрифту, удосконалювати вміння будувати звукові моделі слів, порівнювати, працювати за зразком; виховувати спо­стережливість, уважність, вчити працювати спільно, формувати позитивне ставлення до навчання. Обладнання: демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами, каса, предметні ма­люнки, фішки для звукових моделей, плакат …

Читати все »

Закріплення знань про звукові значення вивчених букв (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Закріплення знань про звукові значення вивчених букв Мета: продовжити роботу над засвоєнням вивчених букв, їх звукових значень; поповнювати активний словниковий запас учнів; формувати навички читання слів та речень з ви­вченими буквами, уміння читати, розмовляти відповідно до норм літературної мови; виховувати любов до природи, старанність, почуття дружби й товариськості. Обладнання: каса букв, картки зі складами, предметні малюнки, звуко-складові та звуко-буквені схеми, малюнок корабля, …

Читати все »

Письмо рядкової букви м («ем»), складів із нею, слова мама (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Письмо рядкової букви м («ем»), складів із нею, слова мама Мета: вчити учнів писати рядкову букву м («ем»), складів та слів з нею; закріплювати вміння розрізняти рукописні й друковані літери; розвивати увагу, логічне мислення, мовлення учнів; виховувати у дітей старанність, охайність, бажання чинити добрі справи. Обладнання: каса букв, предметні малюнки, картки з друкованими й рукописними літерами; посіб­ник (Македонова Л. А., Мачнева О. М. Навчання каліграфічного письма. 73 …

Читати все »

Звук [м]. Позначення його буквами М, м («ем»). Перехід до читання прямих складів типу злиття ПГ (1 клас. Навчання грамоти)

1 клас. Українська мова -Школа України

Тема. Звук [м]. Позначення його буквами М, м («ем»). Перехід до читання прямих складів типу злиття ПГ Мета: ознайомити дітей зі звуком [м], його артикуляцією, буквами М, м («ем»), що його позначають; формувати в учнів уміння читати прямі склади з буквою М («ем») та вивченими голосними; розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять; удосконалювати навички звуко-буквеного та звуко-складового аналізу слів; вправляти в читанні окличних речень; виховувати зацікавленість, любов до природи, бажання активно працювати. …

Читати все »