Конспекти уроків хімії 9 клас

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач Мета: сформувати навички розв’язання експериментальних задач; узагальнити та закріпити знання про реакції обміну в розчинах електролітів та процеси дисоціації електролітів; закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів; формувати навички проведення експерименту. Очікувані результати: учні мають уміти планувати проведення експерименту для добування речовин; учні мають знати особливості та умови перебігу реакцій йонного …

Читати все »

Особливості перебігу реакцій йонного обміну (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Особливості перебігу реакцій йонного обміну Мета: поглибити та закріпити знання про особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; продовжити розвивати навички складання рівнянь у молекулярному та йонному вигляді; розвивати вміння передбачати ймовірність перебігу реакцій у розчинах; розвивати самостійність, творчу активність, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Очікувані результати: учні мають уміти складати йонні рівняння; учні мають уміти добирати вихідні речовини …

Читати все »

Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів Мета: закріпити знання про реакції йонного обміну та умови їх перебігу; удосконалити вміння записувати рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонних формах; розвивати навички дотримуватись правил безпеки при проведенні хімічних дослідів, описувати досліди, робити висновки. Очікувані результати: учні мають знати особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; учні мають уміти …

Читати все »

Реакції обміну між розчинами електролітів (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Реакції обміну між розчинами електролітів Мета: пояснити поняття про реакції йонного обміну, причини та умови їх здійснення; сформувати вміння складати повні та скорочені рівняння реакцій йонного обміну, пояснювати їх механізм з погляду теорії електролітичної дисоціації; продовжити розвивати навички складання рівнянь дисоціації речовин; розвивати вміння спостерігати, порівнювати та робити висновки. Очікувані результати: учні мають знати суть перебігу реакцій йонного обміну; учні мають називати умови …

Читати все »

Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації Мета: сформувати в учнів поняття про ступінь електролітичної дисоціації, сильні та слабкі електроліти; ознайомити з прикладами сильних і слабких електролітів; продовжити формувати вміння складати рівняння електролітичної дисоціації кислот, основ, солей; розвивати вміння порівнювати та робити висновки. Очікувані результати: учні мають характеризувати ступінь електролітичної дисоціації як одиницю кількісного виміру величини дисоціації; учні мають розпізнавати сильні та слабкі …

Читати все »

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах Мета: поглибити й розширити знання учнів про кислоти, основи і солі з погляду теорії електролітичної дисоціації; уточнити визначення кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації; пояснити, що зумовлює найважливіші властивості кислот і лугів; формувати навички складання рівнянь дисоціації на прикладі розчинних кислот, основ, солей; розвивати вміння спостерігати, порівнювати та робити висновки. …

Читати все »

Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти Мета: ознайомити учнів з класифікацією речовин за їхньою здатністю проводити електричний струм у водному розчині або в розплаві на електроліти та неелектроліти; сформувати поняття «електроліти та неелектроліти»; розкрити суть процесу електролітичної дисоціації, залежність електропровідності розчинів і розплавів речовин від їхньої будови; пояснити роль води в процесі дисоціації; ознайомити з теорією електролітичної дисоціації С. Арреніуса; розвивати вміння …

Читати все »

Практична робота № 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Практична робота № 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини Мета: продовжити формування навичок розв’язання розрахункових задач із використанням масової частки розчиненої речовини; формування в учнів навичок проведення хімічних дослідів, закріплення вмінь хімічно грамотного й безпечного поводження з речовинами, роботи з терезами, мірним посудом; розкрити роль хімічних знань і умінь у повсякденному житті та професійній діяльності людини; розвивати …

Читати все »

Приготування розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини. Розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Приготування розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини. Розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини Мета: сформувати в учнів уявлення про способи приготування розчинів; навчити учнів проводити розрахунки масової частки і маси розчиненої речовини та розчинника; підготувати учнів до практичної роботи з приготування розчинів; розвивати самостійність, творчу активність, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Очікувані результати: учні мають уміти …

Читати все »

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини Мета: сформувати поняття про масову частку розчиненої речовини; навчити учнів проводити розрахунки масової частки і маси розчиненої речовини та розчинника; розвивати навички, необхідні при розв’язуванні задач. Очікувані результати: учні мають ознайомитися із кількісним вираженням складу розчину; учні мають уміти обчислювати масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини за відомою масовою часткою, масу води та масу …

Читати все »