Конспекти уроків хімії 7 клас

Контрольна робота (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Контрольна робота    Мета: узагальнити знання учнів з теми “Кисень “; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці виховувати самостійність та логічне мислення учнів Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; картки-завдання. Тип уроку: Контроль знань, умінь і навичок учнів.

Читати все »

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень» Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання про прості речовини на прикладі кисню; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення; виховувати самостійність, бережливе ставлення до навколишнього середовища. Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.    Базові поняття та терміни: кисень, Оксиген, озон, реакція сполучення, каталізатор, закон збереження маси.    Тип уроку: урок узагальнення …

Читати все »

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню Мета: розширити і поглибити знання учнів про Оксиген як хімічний елемент та кисень як просту речовину; розглянути колообіг Оксисену в природі; з’ясувати основні галузі, що використовують кисень; сприяти розвитку в учнів екологічної культури; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, до навколишнього середовища. Обладнання та реактиви:  періодична …

Читати все »

Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин Мета: сформувати уявлення про умови виникнення та припинення горіння, ознайомити з маркуванням небезпечних речовин; розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; виховувати самостійність, спостережливість. Обладнання та реактиви: таблиці із зображенням заходів протипожежної безпеки, таблиці із зображенням небезпечних речовин Базові поняття та терміни: кисень, горіння, температура займання, небезпечні речовини. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Поняття про оксиди, окиснення(горіння, повільне окиснення, дихання) (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Поняття про оксиди, окиснення(горіння, повільне окиснення, дихання). Мета: • дати поняття про окиснення та горіння, порівняти процеси горіння, повільного окиснення, дихання, розширити уявлення про оксиди як продукти горіння, пояснити умови виникнення та припинення горіння, поглибити знання про склад складних речовин на прикладі оксидів; • розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій, розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; • виховувати самостійність, прагнення …

Читати все »

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози) (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Взаємодія кисню зі складними  речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози). Мета: ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню – взаємодією зі складними речовинами; розвивати вміння аналізувати результати досліду, складати рівняння хімічних реакцій; виховувати уважність та спостережливість.    Обладнання та реактиви: набір реактивів, спиртівка, хімічний посуд.                                                     Базові поняття та терміни: кисень, повне окиснення, оксиди, метан, глюкоза, гідроген …

Читати все »

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, магній, сірка, залізо, мідь). Реакція сполучення (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, магній, сірка, залізо, мідь). Реакція сполучення.    Мета: ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню на прикладі його взаємодії з простими речовинами, закріпити навички складання хімічних рівнянь, розширити знання про хімічні реакції, сформувати уявлення про реакції сполучення; розвивати логічне мислення,пізнавальний інтерес; виховувати самостійність,акуратність, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.    Обладнання та …

Читати все »

Практична робота № 4 «Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема.   Практична робота № 4 «Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності»    Мета: ознайомити з лабораторним способом добування кисню, виробляти навички розпізнавання кисню, збирання його, розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес, продовжити формувати навички роботи з лабораторним обладнанням і    хімічними  реактивами, дотримуватись правил техніки безпеки; виховувати бережливе ставлення до обладнання, реактивів та власного здоров’я.    Обладнання та …

Читати все »

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню Мета: сформувати поняття про реакцію розкладу та каталізатор на прикладі реакцій добування кисню; ознайомити учнів із добуванням кисню в промисловості, методиками визначення та збирання кисню, розвивати пізнавальний інтерес, виховувати самостійність.    Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; лабораторний …

Читати все »

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння Мета: пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити правила складання рівнянь хімічних реакцій, виробляти вміння розставляти коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій, розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес, виховувати творчу, допитливу особистість Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва Базові поняття та терміни: атом, молекула, речовина, схема хімічної …

Читати все »