Конспекти уроків хімії 7 клас

Аналіз контрольної роботи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Аналіз контрольної роботи    Мета:  здійснити аналіз контрольної роботи та виконати роботу над помилками, узагальнити знання учнів по даній темі, розвивати логічне мислення,пізнавальний інтерес, виховувати самостійність. Тип уроку: урок корекції знань

Читати все »

Контрольна робота № 3 з теми «Вода» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема: Контрольна робота № 3 з теми «Вода» Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці. Обладнання та реактиви: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, картки-завдання. Тип уроку: Урок контролю знань.

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань з теми «Вода» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Вода» Мета:         узагальнити знання учнів про воду як найпошире­нішу речовину на Землі, її фізичні й хімічні властивості; закріпити знання учнів про роль води у природі; сформувати уявлення про єдність живої й неживої природи, методи очищення стічних вод; розвивати вміння аналізувати й робити висновки про роль води в житті рослин, тварин, людини; розвивати комунікативну …

Читати все »

Розв’язування розрахункових задач (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розв’язування розрахункових задач. Мета: сформувати навички та вміння обчислювати масову частку речовини в розчині та знаходити масу речовини і розчинника за масовою часткою розчиненої речовини. Обладнання та реактиви: таблиця «Розчинність основ, кислот і солей у воді»,  алгоритми розв’язування задач на обчислення масової частки речовини в розчині. Базові поняття і терміни:  масова частка, розчинність основ, кислот і солей у воді. …

Читати все »

Розв’язування розрахункових задач (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розв’язування розрахункових задач.      Мета: показати хімічний зміст поняття «масова частка»; навчити готувати розчини заданої концентрації на основі розрахункових обчислень; формувати вміння застосовувати здобуті знання в повсякденному житті, працювати в групах. Обладнання та реактиви: таблиця розчинності Базові поняття і терміни: розчинність, масова частка. Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Читати все »

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Мета: сформувати в учнів поняття про джерела кислотних дощів, їх роль в житті людини і вплив на оточуюче середовище, дати поняття про кислотність атмосферних опадів їх вплив на водойми, розглянути основні методи очищення води, вивчити способи охорони природних водойм від забруднення; …

Читати все »

Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидами та простими речовинами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидами та простими речовинами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи. Поняття про індикатори. Лабораторний дослід №5 «Випробовування водних розчинів кислот і лугів індикаторами». Мета: розглянути взаємодію води з оксидами та простими речовинами, ознайомити з індикаторами; формувати практичні вміння роботи з неорганічними речовинами та хімічним посудом, безпечного поводження з ними, формувати навички складання …

Читати все »

Інструктаж з БЖД. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторний дослід №4 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Інструктаж з БЖД. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторний дослід №4 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин». Мета: Ознайомити учнів з кількісним складом розчину, сформувати вміння розраховувати масову частку розчиненої речовини та масу речовини за масовою часткою, масу води для приготування розчину; формувати практичні вміння роботи з неорганічними речовинами та хімічним посудом, …

Читати все »

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Мета: сформувати уявлення про розчинник і розчинену речовину, сформувати поняття про розчини; показати відмінність між розчинами й механічними сумішами; розглянути значення розчинів у житті та практичній діяльності людини; формувати вміння порівнювати й узагальнювати. Обладнання та реактиви: підручники, зошити. Базові поняття і терміни:. однорідні і неоднорідні розчини, істинні розчини, суспензії, емульсії Тип уроку: …

Читати все »

Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Мета: на основі будови молеку­ли води узагальнити знання учнів про роль води як розчинника; показати значення процесу роз­чинення у природі; формувати вміння висловлювати свої дум­ки, виховувати культуру спілку­вання; формувати вміння вста­новлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивос­тями речовини; застосовувати знання в нестандартних ситуаці­ях; розвивати асоціативне мис­лення, пізнавальну активність, …

Читати все »