Конспекти уроків хімії 7 клас

Інструктаж з БЖД. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторний дослід №4 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Інструктаж з БЖД. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторний дослід №4 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин». Мета: Ознайомити учнів з кількісним складом розчину, сформувати вміння розраховувати масову частку розчиненої речовини та масу речовини за масовою часткою, масу води для приготування розчину; формувати практичні вміння роботи з неорганічними речовинами та хімічним посудом, …

Читати все »

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Мета: сформувати уявлення про розчинник і розчинену речовину, сформувати поняття про розчини; показати відмінність між розчинами й механічними сумішами; розглянути значення розчинів у житті та практичній діяльності людини; формувати вміння порівнювати й узагальнювати. Обладнання та реактиви: підручники, зошити. Базові поняття і терміни:. однорідні і неоднорідні розчини, істинні розчини, суспензії, емульсії Тип уроку: …

Читати все »

Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Мета: на основі будови молеку­ли води узагальнити знання учнів про роль води як розчинника; показати значення процесу роз­чинення у природі; формувати вміння висловлювати свої дум­ки, виховувати культуру спілку­вання; формувати вміння вста­новлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивос­тями речовини; застосовувати знання в нестандартних ситуаці­ях; розвивати асоціативне мис­лення, пізнавальну активність, …

Читати все »

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Мета: сформувати поняття про воду як найважливіший природний оксид, ознайомити з фізичними властивостями води, обговорити поширення води в природі; розвивати пізнавальний інтерес та логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до водних ресурсів Землі. Обладнання та реактиви: куле стрижнева модель молекули води, таблиці «Поширення води в природі», « Базові поняття і терміни:  …

Читати все »

Аналіз контрольної роботи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Аналіз контрольної роботи    Мета:  здійснити аналіз контрольної роботи та виконати роботу над помилками, узагальнити знання учнів по даній темі, розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес, виховувати самостійність. Тип уроку: урок корекції знань

Читати все »

Контрольна робота (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Контрольна робота    Мета: узагальнити знання учнів з теми “Кисень “; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці виховувати самостійність та логічне мислення учнів Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; картки-завдання. Тип уроку: Контроль знань, умінь і навичок учнів.

Читати все »

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень» Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання про прості речовини на прикладі кисню; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення; виховувати самостійність, бережливе ставлення до навколишнього середовища. Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.    Базові поняття та терміни: кисень, Оксиген, озон, реакція сполучення, каталізатор, закон збереження маси.    Тип уроку: урок узагальнення …

Читати все »

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню Мета: розширити і поглибити знання учнів про Оксиген як хімічний елемент та кисень як просту речовину; розглянути колообіг Оксисену в природі; з’ясувати основні галузі, що використовують кисень; сприяти розвитку в учнів екологічної культури; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, до навколишнього середовища. Обладнання та реактиви:  періодична …

Читати все »

Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин Мета: сформувати уявлення про умови виникнення та припинення горіння, ознайомити з маркуванням небезпечних речовин; розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; виховувати самостійність, спостережливість. Обладнання та реактиви: таблиці із зображенням заходів протипожежної безпеки, таблиці із зображенням небезпечних речовин Базові поняття та терміни: кисень, горіння, температура займання, небезпечні речовини. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Поняття про оксиди, окиснення(горіння, повільне окиснення, дихання) (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Поняття про оксиди, окиснення(горіння, повільне окиснення, дихання). Мета: • дати поняття про окиснення та горіння, порівняти процеси горіння, повільного окиснення, дихання, розширити уявлення про оксиди як продукти горіння, пояснити умови виникнення та припинення горіння, поглибити знання про склад складних речовин на прикладі оксидів; • розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій, розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; • виховувати самостійність, прагнення …

Читати все »