Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків хімії 7 клас

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали. Мета: формувати науковий світогляд учня на основі засвоєння системи знань про багатоманітність речовин, їх початкову класифікацію, формувати поняття «прості і складні речовини», «неорганічні і органічні речовини», вчити розрізняти прості і складні речовини, метали й неметали; розвивати загальнонавчальні вміння й навички учнів (спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки), вміння застосовувати знання в конкретній …

Читати все »

Хімічні формули речовин. Прості і складні речовини (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Хімічні формули речовин. Прості  і складні речовини. Цілі: поглибити знання учнів про багатоманітність речовин, їх класифікацію, розширити знання про прості й складні речовини; формувати вміння розподіляти речовини на прості і складні; показати відмінність будови й фізичних властивостей простих речовин металів та неметалів: розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити узагальнюючі висновки, розрізняти поняття, знаходити причинно – наслідкові зв’язки; формувати практичні знання й …

Читати все »

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси Цілі уроку:  розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку; ознайомити учнів з поняттям абсолютної та відносної атомної маси, одиницею вимірювання відносної атомної маси – атомною одиницею маси (а.о.м.); навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою хімічних елементів. Тип уроку: коригування і засвоєння нових …

Читати все »

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура  періодичної системи. Навчальна мета: ознайомити учнів із будовою періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва ; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити ознайомлення із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою. Розвивальна мета: сприяти розвитку наполегливості в навчанні; сприяти формуванню основних світоглядних ідей. Виховна мета: виховувати гуманізм, колективізм, активну позицію …

Читати все »

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи. Мета: Поглибити знання учнів про атоми й молекули як складові частинки речовини; дати поняття про йони та хімічний елемент; ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою; формувати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати  причинно-наслідкові зв’язки; розвивати пізнавальну мотивацію, уміння самостійно шукати інформацію; виховувати навички взаємодії та взаємодопомоги. Тип уроку: засвоєння нових знань. Базові поняття: …

Читати все »

Практична робота 2: Способи розділення неоднорідних сумішей (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Практична робота 2: Способи розділення  неоднорідних сумішей. Мета: ознайомитися з методами розділення сумішей;  навчитися розділяти неоднорідні суміші; розвивати вміння користуватися лабораторним посудом; виховувати потребу в дослідженні речовин. Обладнання: штатив з пробірками, фільтрувальний папір, лійки, хімічні стакани, скляні палички, магніт. Реактиви: кухонна сіль, крейда, залізні і деревні ошурки, пісок, вода. Базові поняття: однорідні та неоднорідні суміші, фільтрування, відстоювання, розділення магнітом, дистиляція, …

Читати все »

Речовини . Чисті речовини і суміші – 2 (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Речовини . Чисті речовини і суміші Цілі уроку: повторити відомості про речовини, суміші та їх властивості; навчити розрізняти фізичні тіла, матеріали, речовини;  повторити поняття «чисті речовини» та «суміші», основні способи розділення  сумішей; продовжити знайомство з лабораторним устаткуванням і методикою проведення хімічного експерименту. Розвивати аналітичне мислення, хімічну компетентність, виховувати потребу в знаннях. Форми роботи: розповідь, демонстрації, самостійна робота з підручником, виконання …

Читати все »

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей. Мета: Закріпити поняття «речовина», «властивості речовин», сформувати уявлення про відмінності чистої речовини від суміші. Ознайомити учнів зі способами розділення сумішей. Формувати навички користування приладами та хімічним посудом, дотримуючись правил техніки безпеки; розділення суміші способами відстоювання, фільтрування та випаровування на прикладі розділення суміші забрудненої кухонної солі. Обладнання: пробірки, вода водопровідна та дистильована, крейда, пісок, …

Читати все »

Фізичні тіла. Матеріали (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Фізичні тіла. Матеріали. Мета: сформувати поняття «фізичне тіло», «речовина», «молекула», «атоми»; формувати наукову картину світу; розвивати уявлення про будову речовин(атомну, молекулярну); розвивати логічне та абстрактне мислення, допитливість; виховувати бережливе ставлення до різних природних та штучних речовин, виховувати потяг до дослідництва, виховувати вміння працювати в колективі. Форми роботи: бесіда, розповідь, робота з підручником, демонстрація  дослідів, наочності. Обладнання: підручник, зошит, зразки речовин, …

Читати все »

Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я Цілі: сформувати початкові навички практичної роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час виконання практичної роботи в кабінеті хімії; сформувати вміння використовувати лабораторний посуд, лабораторний штатив, нагрівальний прилад; формувати навички й уміння проведення хімічного експерименту й …

Читати все »