Конспекти уроків хімії 11 клас

Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання Цілі уроку: з’ясувати роль кам’яного вугілля як джерела різних хімічних речовин; ознайомити учнів з головними принципами процесу коксування кам’яного вугілля; показати розмаїтість використання продуктів коксування; ознайомити учнів із проблемами забруднення навколишнього середовища продуктами переробки нафти, вугілля й природного газу; поглибити знання про парниковий ефект; формувати уявлення про альтернативні джерела енергії …

Читати все »

Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину Цілі уроку: з’ясувати склад і властивості природного джерела вуглеводнів — нафти; ознайомити учнів з головними процесами переробки нафти, одержання вуглеводнів, необхідних у народному господарстві; розглянути головні наукові принципи технологічних процесів переробки нафти; показати широкі можливості використання нафтопродуктів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. …

Читати все »

Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання Цілі уроку: формувати в учнів знання про природні джерела вуглеводнів; розширити знання про органічні сполуки на прикладі класифікації вуглеводневої сировини; проаналізувати історичні аспекти формування й географічне місцезнаходження головних природних джерел вуглеводнів; показати використання їх як палива й важливого джерела синтезу органічних сполук; ознайомити зі складом, фізичними властивостями, головними способами переробки …

Читати все »

Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Вуглеводні»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці. Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок. Форми роботи: письмова самостійна робота за варіантами. Обладнання: картки-завдання.

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про вуглеводні, їхні хімічні властивості, застосування; показати взаємозв’язок між вуглеводнями; розвивати навички виконання вправ і розв’язання задач, що базуються на хімічних властивостях, способах одержання й застосування вуглеводнів. Тип уроку: узагальнення й систематизації знань. Форми роботи: групова. Обладнання: картки-завдання.

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про вуглеводні, їхні хімічні властивості, застосування; показати взаємозв’язок між вуглеводнями; розвивати навички виконання вправ і розв’язання задач на прикладі хімічних властивостей, одержання й застосування вуглеводнів. Тип уроку: формування знань, умінь і навичок. Форми роботи: фронтальна, індивідуальна, групова. Обладнання: картки-завдання.

Читати все »

Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини Цілі уроку: формувати вміння й навички розв’язання задач на виведення формули газоподібного вуглеводню; закріпити вміння й навички виконання вправ, розв’язання задач, що базуються на знаннях хімічних властивостей, одержання й використання вуглеводнів; розширити знання учнів про органічні речовини, їхній склад і будову. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок …

Читати все »

Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями Цілі уроку: узагальнити знання учнів про вуглеводні, їхній склад, властивості, способи одержання; формувати поняття про хімічні засоби захисту рослин; показати їхній вплив на навколишнє середовище; удосконалювати вміння й навички складати структурні формули, рівняння хімічних реакцій на прикладі взаємозв’язку між вуглеводнями. Тип уроку: комбінований урок …

Читати все »

Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання, використання бензену (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання, використання бензену Цілі уроку: формувати в учнів знання про хімічні властивості бензену та його похідних, про реакції приєднання й заміщення в бензольному кільці; розвивати вміння складати хімічні рівняння на прикладі властивостей бензену; ознайомити учнів з головними способами одержання бензену, використанням бензену та його похідних. Тип уроку: вивчення нового …

Читати все »

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості Цілі уроку: ознайомити учнів з бензеном як представником нового гомологічного ряду — аренів, особливостями утворення нового виду зв’язку — ароматичного; формувати уявлення про взаємний вплив атомів у молекулі бензену; розвивати вміння складати структурні формули на прикладі гомологів бензену, ізомерії гомологів бензену; розширити знання про …

Читати все »