Вівторок , 24 Квітень 2018

Конспекти уроків хімії

Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я Цілі: сформувати початкові навички практичної роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час виконання практичної роботи в кабінеті хімії; сформувати вміння використовувати лабораторний посуд, лабораторний штатив, нагрівальний прилад; формувати навички й уміння проведення …

Читати все »

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом Цілі уроку: ознайомити учнів з правилами поводження на уроках хімії, під час демонстрацій, лабораторних і практичних робіт, техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті, роботи з лабораторним устаткуванням, з рідкими, твердими й газоподібними речовинами, надання першої медичної допомоги у разі потрапляння різних небезпечних речовин на …

Читати все »

Короткі відомості з історії хімії (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Короткі відомості з історії хімії Цілі уроку: вивчити основні етапи становлення хімії як науки; назвати найвидатніших хіміків та охарактеризувати їхні внески в науку; повторити відомості про речовини, вивчені в курсі «Природознавство». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Форми роботи: розповідь учителя, бесіда. Обладнання: комплект портретів учених-хіміків.

Читати все »

Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі (варіант2) (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі Цілі уроку: пояснити, що саме вивчає хімія; показати місце хімії серед наук про природу; пояснити цілі й завдання хімії; сформувати знання про роль хімічної науки в розвитку народного господарства, житті людини; сформувати в учнів поняття про хімію, предмет вивчення хімії, діалектико-матеріалістичний світогляд, найбільш загальні поняття про закони природи; повторити відомості про …

Читати все »

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Мета уроку: Пояснити, що саме вивчає хімія; показати місце хімії серед наук про природу; пояснити цілі й завдання хімії; сформувати знання про роль хімічної науки в розвитку народного господарства, житті людини; повторити відомості про речовини та хімічні елементи, вивчені в курсі “Природознавства” Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Форми роботи: розповідь учителя, фронтальна …

Читати все »

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення в природі (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення в природі Цілі уроку: розвивати й поглиблювати знання учнів про періодичну систему на прикладі неметалічних елементів; показати загальні закономірності та істотні відмінності у властивостях неметалічних елементів, будові та властивостях їхніх сполук, поширення в природі. Тип уроку: засвоєння нових знань. Форми роботи: фронтальна бесіда з теми, …

Читати все »

Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про хімічні реакції; удосконалювати вміння й навички складання повних і скорочених йонно-молекулярних та окисно-відновних рівнянь реакції; узагальнити уявлення учнів про швидкість хімічної реакції, хімічну рівновагу й фактори, що впливають на швидкість реакції та зсув хімічної рівноваги. Тип уроку: повторення й систематизації знань. Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна. Обладнання: періодична …

Читати все »

Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про процеси, що протікають у розчинах; узагальнити знання про електролітичну дисоціацію речовин; удосконалювати вміння й навички складання повних і скорочених йонно-молекулярних рівнянь реакцій. Тип уроку: повторення й систематизації знань. Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна. Обладнання: періодична система хімічних елементів, ряд активності металів, таблиця розчинності, схема до уроку 3.

Читати все »

Хімічний зв’язок, будова речовини (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Хімічний зв’язок, будова речовини Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про природу й види хімічного зв’язку; розвивати вміння використовувати теоретичні знання для прогнозування властивостей елементів та їхніх сполук на підставі знань про будову атома й будову речовини; розвивати навички складання молекулярних і структурних формул речовин, описувати властивості речовин на підставі знань про хімічний зв’язок. Тип уроку: повторення й систематизації …

Читати все »

Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про структуру періодичної системи хімічних елементів, періодичну залежність властивостей хімічних елементів та їхніх сполук від будови атома; розвивати вміння використовувати теоретичні знання для прогнозування властивостей елементів та їхніх сполук на підставі знань про будову атома; розвивати навички складання електронних формул і електронних схем будови атомів …

Читати все »