Конспекти уроків хімії

Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2017/2018 навчальному році

Хімія-Школа України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2017/2018 навчальному році У 2017-2018 навчальному році в основній школі завершується перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392 і затверджені наказом …

Читати все »

Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів Цілі уроку: розширити знання учнів про оксигеновмісні органічні сполуки на прикладі багатоатомних спиртів; формувати знання про етиленгліколь і гліцерин як органічні сполуки, що містять кілька функціональних гідроксильних груп, — багатоатомні спирти; розвивати навички складання структурних формул і характеризування властивостей речовин на прикладі гомологів та ізомерів етиленгліколю і гліцерину; ознайомити з головними способами …

Читати все »

Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами Цілі уроку: вивчити хімічні властивості спиртів на прикладі насичених одноатомних спиртів — їх повного окиснення, взаємодії з металевим натрієм, гідроген хлоридом; розвивати вміння й навички складати хімічні рівняння на прикладі хімічних властивостей насичених одноатомних спиртів. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і …

Читати все »

Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів Цілі уроку: формувати уявлення учнів про розмаїтість органічних речовин на прикладі оксигеновмісних органічних сполук; розширити поняття «функціональна група» на прикладі гідроксильної групи спиртів; формувати знання учнів про гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів; ознайомити з номенклатурою спиртів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. …

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про природні джерела вуглеводнів, їх переробку, використання продуктів переробки. Тип уроку: узагальнення й систематизації знань. Форми роботи: групова. Обладнання: картки-завдання.

Читати все »

Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки. Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук Цілі уроку: розглянути екологічні проблеми переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки, а також можливі шляхи розв’язання питань охорони навколишнього середовища в процесі переробки й використання вуглеводневої сировини; формувати екологічну свідомість учнів; дати поняття …

Читати все »

Аналіз контрольної роботи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Аналіз контрольної роботи    Мета:  здійснити аналіз контрольної роботи та виконати роботу над помилками, узагальнити знання учнів по даній темі, розвивати логічне мислення,пізнавальний інтерес, виховувати самостійність. Тип уроку: урок корекції знань

Читати все »

Контрольна робота № 3 з теми «Вода» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема: Контрольна робота № 3 з теми «Вода» Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці. Обладнання та реактиви: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, картки-завдання. Тип уроку: Урок контролю знань.

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань з теми «Вода» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Вода» Мета:         узагальнити знання учнів про воду як найпошире­нішу речовину на Землі, її фізичні й хімічні властивості; закріпити знання учнів про роль води у природі; сформувати уявлення про єдність живої й неживої природи, методи очищення стічних вод; розвивати вміння аналізувати й робити висновки про роль води в житті рослин, тварин, людини; розвивати комунікативну …

Читати все »

Розв’язування розрахункових задач (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розв’язування розрахункових задач. Мета: сформувати навички та вміння обчислювати масову частку речовини в розчині та знаходити масу речовини і розчинника за масовою часткою розчиненої речовини. Обладнання та реактиви: таблиця «Розчинність основ, кислот і солей у воді»,  алгоритми розв’язування задач на обчислення масової частки речовини в розчині. Базові поняття і терміни:  масова частка, розчинність основ, кислот і солей у воді. …

Читати все »