Конспекти уроків хімії

Інструктаж з БЖД. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторний дослід №4 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Інструктаж з БЖД. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторний дослід №4 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин». Мета: Ознайомити учнів з кількісним складом розчину, сформувати вміння розраховувати масову частку розчиненої речовини та масу речовини за масовою часткою, масу води для приготування розчину; формувати практичні вміння роботи з неорганічними речовинами та хімічним посудом, …

Читати все »

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Мета: сформувати уявлення про розчинник і розчинену речовину, сформувати поняття про розчини; показати відмінність між розчинами й механічними сумішами; розглянути значення розчинів у житті та практичній діяльності людини; формувати вміння порівнювати й узагальнювати. Обладнання та реактиви: підручники, зошити. Базові поняття і терміни:. однорідні і неоднорідні розчини, істинні розчини, суспензії, емульсії Тип уроку: …

Читати все »

Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Мета: на основі будови молеку­ли води узагальнити знання учнів про роль води як розчинника; показати значення процесу роз­чинення у природі; формувати вміння висловлювати свої дум­ки, виховувати культуру спілку­вання; формувати вміння вста­новлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивос­тями речовини; застосовувати знання в нестандартних ситуаці­ях; розвивати асоціативне мис­лення, пізнавальну активність, …

Читати все »

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Мета: сформувати поняття про воду як найважливіший природний оксид, ознайомити з фізичними властивостями води, обговорити поширення води в природі; розвивати пізнавальний інтерес та логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до водних ресурсів Землі. Обладнання та реактиви: куле стрижнева модель молекули води, таблиці «Поширення води в природі», « Базові поняття і терміни:  …

Читати все »

Аналіз контрольної роботи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Аналіз контрольної роботи    Мета:  здійснити аналіз контрольної роботи та виконати роботу над помилками, узагальнити знання учнів по даній темі, розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес, виховувати самостійність. Тип уроку: урок корекції знань

Читати все »

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння Мета:розширити уявлення про класифікацію хімічних реакцій; сформувати поняття про тепловий ефект хімічної реакції, розкрити його фізичний зміст; вивчити поняття «екзо-» та «ендотермічні реакції»; сформувати поняття про термохімічні рівняння як наслідок законів збереження маси та енергії; формувати вміння складати термохімічні рівняння; розвивати науковий світогляд. Очікувані результати: учні мають визначати екзотермічні та ендотермічні реакції …

Читати все »

Значення окисно-відновних реакцій (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Значення окисно-відновних реакцій Мета: розкрити роль окисно-відновних реакцій в природі, техніці та житті людини; продовжити відпрацювання навичок визначення ступеня окиснення елементів, окисника і відновника в рівняннях реакції, урівнювання реакції методом електронного балансу; розвивати пізнавальну активність учнів, хімічну мову, мислення, сприяти розширенню їх світогляду, формувати життєві компетенції, виховувати творче ставлення до практичного використання знань з хімії. Очікувані результати: учні мають складати електронний баланс …

Читати все »

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій Мета: дати поняття про метод електронного балансу; сформувати вміння застосовувати метод електронного балансу при добиранні коефіцієнтів реакції; навчити використовувати поняття «ступінь окиснення» для складання простих окисно-відновних реакцій методом електронного балансу; закріпити поняття ступеня окислення, окисника й відновника, процесу окиснення й відновлення. Очікувані результати: учні мають уміти складати рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу; учні мають уміти складати електронні …

Читати все »

Окисно-відновні реакції (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Окисно-відновні реакції Мета: сформувати поняття про окисно-відновні реакції; визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій; розглянути сутність процесів окиснення й відновлення та їхній взаємозв’язок; ознайомити учнів з поняттями «окисник», «відновник»; розвивати вміння порівнювати та робити висновки. Очікувані результати: учні мають уміти розпізнавати окисно-відновні реакції за їх рівняннями; учні мають визначати процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник за рівнянням хімічної реакції; …

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини» (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини» Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Розчини»; актуалізувати знання про основні ознаки щодо класифікації розчинів; закріпити й розширити знання про особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; закріпити вміння складати рівняння електролітичної дисоціації та йонні рівняння; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати витримку, уміння співпрацювати та об’єктивно оцінювати свою роботу. Очікувані …

Читати все »