Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків хімії

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали. Мета: формувати науковий світогляд учня на основі засвоєння системи знань про багатоманітність речовин, їх початкову класифікацію, формувати поняття «прості і складні речовини», «неорганічні і органічні речовини», вчити розрізняти прості і складні речовини, метали й неметали; розвивати загальнонавчальні вміння й навички учнів (спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки), вміння застосовувати знання в конкретній …

Читати все »

Хімічні формули речовин. Прості і складні речовини (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Хімічні формули речовин. Прості  і складні речовини. Цілі: поглибити знання учнів про багатоманітність речовин, їх класифікацію, розширити знання про прості й складні речовини; формувати вміння розподіляти речовини на прості і складні; показати відмінність будови й фізичних властивостей простих речовин металів та неметалів: розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити узагальнюючі висновки, розрізняти поняття, знаходити причинно – наслідкові зв’язки; формувати практичні знання й …

Читати все »

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси Цілі уроку:  розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку; ознайомити учнів з поняттям абсолютної та відносної атомної маси, одиницею вимірювання відносної атомної маси – атомною одиницею маси (а.о.м.); навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою хімічних елементів. Тип уроку: коригування і засвоєння нових …

Читати все »

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура  періодичної системи. Навчальна мета: ознайомити учнів із будовою періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва ; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити ознайомлення із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою. Розвивальна мета: сприяти розвитку наполегливості в навчанні; сприяти формуванню основних світоглядних ідей. Виховна мета: виховувати гуманізм, колективізм, активну позицію …

Читати все »

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи. Мета: Поглибити знання учнів про атоми й молекули як складові частинки речовини; дати поняття про йони та хімічний елемент; ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою; формувати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати  причинно-наслідкові зв’язки; розвивати пізнавальну мотивацію, уміння самостійно шукати інформацію; виховувати навички взаємодії та взаємодопомоги. Тип уроку: засвоєння нових знань. Базові поняття: …

Читати все »

Практична робота 2. Властивості етанової кислоти (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Практична робота 2. Властивості етанової кислоти Цілі уроку: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання учнів про хімічні властивості карбонових кислот на прикладі оцтової кислоти; визначити рівень засвоєння знань хімічних властивостей карбонових кислот. Тип уроку: практичне використання знань, умінь і навичок. Форми роботи: …

Читати все »

Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура Цілі уроку: розвивати знання учнів про карбонільні органічні сполуки на прикладі карбонових кислот; формувати знання про карбоксильну функціональну групу на прикладі карбонових кислот; ознайомити учнів зі структурною й електронною формулами оцтової кислоти; показати зв’язок між функціональною карбоксильною групою та фізичними й хімічними властивостями карбонових кислот; формувати уявлення про гомологічний ряд …

Читати все »

Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю. Використання метаналю й етаналю Цілі уроку: ознайомити учнів з хімічними властивостями альдегідів, пов’язаними з карбонільною групою, способами одержання альдегідів на прикладі оцтового альдегіду; розвивати вміння й навички учнів складати структурні формули й рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оцтового альдегіду, його гомологів та ізомерів. Тип уроку: вивчення нового …

Читати все »

Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості Цілі уроку: розширити знання учнів про оксигеновмісні органічні сполуки на прикладі класу альдегідів; ознайомити учнів з фізичними властивостями альдегідів, показати їхній зв’язок з будовою молекули альдегіду, наявністю карбонільної групи. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Форми роботи: навчальна лекція, робота з підручником (таблицею), лабораторний експеримент. Лабораторний дослід …

Читати все »

Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості Цілі уроку: розширити знання учнів про оксигеновмісні органічні сполуки на прикладі класу альдегідів; ознайомити учнів з фізичними властивостями альдегідів, показати їхній зв’язок з будовою молекули альдегіду, наявністю карбонільної групи. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Форми роботи: навчальна лекція, робота з підручником (таблицею), лабораторний експеримент. Лабораторний дослід …

Читати все »