Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків фізики 8 клас

Способи зміни внутрішньої енергії (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Способи зміни внутрішньої енергії Мета уроку: познайомити учнів із двома способами зміни внутрішньої енергії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 4 хв 1. Що таке внутрішня енергія? 2. У яких процесах змінюється внутрішня енергія тіл? Наведіть приклади таких процесів. 3. Від чого залежить внутрішня енергія тіла? Демонстрації 5 хв 1. Нагрівання тіл при виконанні роботи. 2. …

Читати все »

Внутрішня енергія (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Внутрішня енергія Мета уроку: увести поняття внутрішньої енергії тіла як суми кінетичної енергії руху молекул і потенціальної енергії їх взаємодії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Демонстрації 5 хв 1. Модель теплового руху. 2. Падіння пластилінової кульки. 3. Нагрівання тіл при виконанні роботи Вивчення нового матеріалу 28 хв 1. Тепловий рух. 2. Що таке внутрішня енергія? 3. За …

Читати все »

Узагальнюючий урок (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Узагальнюючий урок Мета уроку: навчити учнів застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних задач; показати, яка користь була від проекту «вічних двигунів». Тип уроку: урок закріплення знань.

Читати все »

Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини» (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини» Мета уроку: навчитися визначати ККД похилої площини, переконатися в справедливості «золотого правила» механіки. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань. Обладнання: дерев’яна дошка, дерев’яний брусок, динамометр, лінійка, штатив. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОВЕДЕНЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ Закріпіть дошку під невеликим кутом α у штативі й виміряйте висоту h й довжину l похилої площини. Покладіть …

Читати все »

Розв’язання задач (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Розв’язання задач Мета уроку: з’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач. Тип уроку: урок закріплення знань. План уроку Контроль знань 12 хв Самостійна робота № 18 «Коефіцієнт корисної дії» (робота дається наприкінці уроку) Закріплення вивченого матеріалу 33 хв 1. Розв’язання експериментальних задач. 2. Розв’язання якісних задач. 3. Поміркуй і відповідай   …

Читати все »

«Золоте правило» механіки. ККД (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

«Золоте правило» механіки. ККД Мета уроку: пояснити учнів, що жоден простий механізм не дає виграшу в роботі. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 12 хв Самостійна робота № 17 «Енергія. Закон збереження енергії»? Демонстрації 5 хв 1. Рівність робіт при використанні важеля або блоків. 2. Підйом вантажу по похилій площині Вивчення нового матеріалу 20 хв 1. «Золоте правило» …

Читати все »

Закон збереження механічної енергії (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Закон збереження механічної енергії Мета уроку: розкрити сутність закону збереження енергії в механічних процесах. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Що таке механічна енергія? 2. Яку енергію називають потенціальною? 3. Яку енергію називають кінетичною? 4. У чому проявляється відносний характер по- тенціальної енергії? Демонстрації 5 хв 1. Перетворення енергії при коливаннях вантажу на …

Читати все »

Механічна енергія (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Механічна енергія Мета уроку: з’ясувати фізичний зміст поняття «енергія»; сформувати поняття потенціальної й кінетичної енергії. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 10 хв Самостійна робота № 16 «Механічна робота. Потужність» Демонстрації 5 хв 1. Зміна енергії тіла під час виконання роботи. 2. Потенціальна енергія піднятого над землею тіла. 3. Потенціальна енергія деформованої пружини. 4. Залежність кінетичної енергії тіла …

Читати все »

Потужність (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Потужність Мета уроку: сформувати в учнів поняття потужності як фізичної величини, що характеризує швидкість виконання роботи. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Чи виконує роботу сила ваги, що діє на камінь, коли він: а) лежить на землі? б) падає з обриву? 2. Автомобіль рівномірно рухається по шосе. Чи відбувається при цьому робота силою …

Читати все »

Механічна робота (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Механічна робота Мета уроку: сформувати поняття роботи й її одиниць; навчити учнів обчислювати механічну роботу. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Демонстрації 5 хв 1. Визначення роботи, виконуваної при переміщенні бруска по горизонтальній поверхні. 2. Визначення роботи, виконуваної при підйомі вантажів на різну висоту Вивчення нового матеріалу 28 хв 1. Що таке механічна робота? 2. Коли робота дорівнює …

Читати все »