Субота , 25 Листопад 2017

Конспекти уроків фізики 8 клас

«Золоте правило» механіки. ККД (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

«Золоте правило» механіки. ККД Мета уроку: пояснити учнів, що жоден простий механізм не дає виграшу в роботі. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 12 хв Самостійна робота № 17 «Енергія. Закон збереження енергії»? Демонстрації 5 хв 1. Рівність робіт при використанні важеля або блоків. 2. Підйом вантажу по похилій площині Вивчення нового матеріалу 20 хв 1. «Золоте правило» …

Читати все »

Закон збереження механічної енергії (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Закон збереження механічної енергії Мета уроку: розкрити сутність закону збереження енергії в механічних процесах. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Що таке механічна енергія? 2. Яку енергію називають потенціальною? 3. Яку енергію називають кінетичною? 4. У чому проявляється відносний характер по- тенціальної енергії? Демонстрації 5 хв 1. Перетворення енергії при коливаннях вантажу на …

Читати все »

Механічна енергія (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Механічна енергія Мета уроку: з’ясувати фізичний зміст поняття «енергія»; сформувати поняття потенціальної й кінетичної енергії. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 10 хв Самостійна робота № 16 «Механічна робота. Потужність» Демонстрації 5 хв 1. Зміна енергії тіла під час виконання роботи. 2. Потенціальна енергія піднятого над землею тіла. 3. Потенціальна енергія деформованої пружини. 4. Залежність кінетичної енергії тіла …

Читати все »

Потужність (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Потужність Мета уроку: сформувати в учнів поняття потужності як фізичної величини, що характеризує швидкість виконання роботи. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Чи виконує роботу сила ваги, що діє на камінь, коли він: а) лежить на землі? б) падає з обриву? 2. Автомобіль рівномірно рухається по шосе. Чи відбувається при цьому робота силою …

Читати все »

Механічна робота (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Механічна робота Мета уроку: сформувати поняття роботи й її одиниць; навчити учнів обчислювати механічну роботу. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Демонстрації 5 хв 1. Визначення роботи, виконуваної при переміщенні бруска по горизонтальній поверхні. 2. Визначення роботи, виконуваної при підйомі вантажів на різну висоту Вивчення нового матеріалу 28 хв 1. Що таке механічна робота? 2. Коли робота дорівнює …

Читати все »

Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл» (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл» Мета уроку: оцінити знання, уміння й навички учнів з вивченої теми. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань. План уроку Тематичне оцінювання знань, умінь і навичок учнів здійснюється різними способами: 1) письмова контрольна робота; 2) усний фронтальний підсумковий залік; 3) письмовий тематичний залік; 4) тестування. Шаблон у контролі знань неприпустимий. Необхідно перевірити не тільки …

Читати все »

Узагальнюючий урок (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Узагальнюючий урок Мета уроку: повторити й узагальнити основні положення теми «Архімедова сила. Плавання тіл»; підготувати учнів до тематичної атестації за розділом «Взаємодія тіл». Тип уроку: урок закріплення знань.

Читати все »

Умови плавання тіл (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Умови плавання тіл Мета уроку: дати учням знання про умови плавання тіл; установити співвідношення між густиною тіла й рідини (або газу), необхідне для забезпечення умови плавання тіл. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Лабораторна робота № 9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом» (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Лабораторна робота № 9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом» Мета уроку: виміряти густину речовини, з якого складається тверде тіло, методом гідростатичного зважування. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань. Обладнання: динамометр, три тіла невідомої густини, посудина з водою, штатив. Конспекти уроків фізики  на сайті «Школа України»

Читати все »

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Тема: Виштовхувальна сила. Закон Архімеда Мета уроку: з’ясувати причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах і пояснити природу її походження. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 10 хв Самостійна робота № 14 «Атмосферний тиск» Демонстрації 4 хв 1. Дія архімедової сили в рідинах й газах. 2. Зменшення опказань динамометра під час занурення тіла у воду. 3. Вимірювання …

Читати все »