Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків фізики 7 клас

Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема. Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємо­дія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від темпе­ратури тіла. Дифузія Мета уроку: сформувати уявлення про атоми та молекули, залежність швидкості їх хаотичного руху від температури, ознайомити з явищем ди­фузії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: таблиці та кінофрагменти із зображеннями атомів і мо­лекул, склянки з …

Читати все »

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з метода­ми вимірювання маси тіла. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання: терези, важки, невеликі тіла для зважування. План уроку:   1. Маса тіла, її вимірювання. Виконання …

Читати все »

Узагальнення і систематизація знань по темі. Контрольна робота (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема. Узагальнення і систематизація знань по темі. Контрольна робота. Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою. Тип уроку: урок контролю. Обладнання: комплект завдань тематичного оцінювання.

Читати все »

Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заря­джених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія Лабораторна робота № 5. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів» Мета уроку: сформувати початкові уявлення про типи взаємодій, про силу та енергію. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання: ебонітова та скляна палички, папір, хутро або шерсть, керамічні магніти. План уроку: Самостійна робота. Взаємодія …

Читати все »

Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одини­ці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № 4. «Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні» Мета уроку: ознайомлення з вимірами простору, відповідними оди­ницями та зв’язками між ними; формування навичок вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання: лінійка, палетка, брусок, дріб (або горох), пшоно (або …

Читати все »

Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема. Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасві­ти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Лабораторна робота №3. «Вимірювання часу» Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики, формування уявлень про методи наукового дослідження, про час і його вимірювання. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання: таблиці або відеофрагменти із зображеннями Галактики, атомів і молекул; метроном, секундомір …

Читати все »

Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики. Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики; розширення кругозору учнів. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання: набір керамічних магнітів; моделі двигуна внутрішнього згоряння, гідравлічного преса, блоків, електронагрівальних приладів. План уроку: Самостійна робота. Фізика і техніка. Творці фізичної науки, внесок українських учених. Розв’язування …

Читати все »

Вимірювання та вимірювальні прилади (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема. Вимірювання та вимірювальні прилади. Лабораторна робота № 2. «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу.» Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики; формування Навичок визначення ціни поділки вимірювальних приладів і користування вимірювальними приладами. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання: шкали вимірювальних приладів (лінійки, амперметра, динамометра, годинника, термометра, мензурки), демонстраційна лінійка. План уроку: Вимірювання фізичних величин. Вимірювальні прила­ди. Ціна поділки …

Читати все »

Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема: Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експери­мент. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота №1. «Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики, уявлень про методи наукового дослідження, понять про фізичні величини та їх одиниці. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання: електрофорна машина або високовольтний перетворю­вач книжка та аркуш паперу. ППЗ …

Читати все »

Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища (7 клас. Фізика)

7 клас. Фізика - Школа України

Тема: Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища. Мета уроку: почати формування інтересу до вивчення фізики. Формувати поняття про зміст фізики як науки; познайомити учнів із фізичними явищами, поняттям – фізичне тіло, розширити кругозір учнів. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: ППЗ «Квазар-мікро»: «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 7-9кл.» План …

Читати все »