Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків фізики 10 клас

Розв’язування задач на додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Розв’язування задач на додавання швидкостей Мета. Виробляти вміння та навички учнів з використання правила додавання швид­костей; розвивати вміння обирати найбільш зручну систе­му відліку в процесі розв’язування задач, логічне мислення; виховувати самостійність, наполегливість, грамотність в оформленні задач. Тип уроку. Удосконалення   знань  та формування вмінь розв’язувати задачі.

Читати все »

Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей Мета. Перевірити знання графіків руху і вміння їх будувати та читати. Сформувати знання про відносність руху і спокою тіла, сформулювати правило додавання переміщень і швидкостей у відносному русі, виробити вміння визначати швидкість і переміщення тіл відносно різних систем відліку, переконати учнів у життєвій не­обхідності таких умінь. Сформувати знання про те, що рух — …

Читати все »

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху Мета. Удосконалити знання учнів про рівномірний прямолі­нійний рух; сформувати знаня про швидкість як векторну фізичну величину, що характеризує темп зміни перемі­щеня; виробляти вміння знаходити проекцію швидкості та розв’язувати основну задачу механіки для такого руху. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. Демонстрування рівномірного прямоліній­ного руху, ППЗ «Фізика 9» …

Читати все »

Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення Мета. Сформувати знання про траєкторію, переміщен­ня, шлях та вміння визначати пройдений шлях і вектор переміщення в певній системі координат, виконувати дії над векторами переміщень та їх проекціями. Розкрити практичне значення розглянутих питань. Підкреслити, що рух тіла — це обов’язково зміна його положення в про­сторі. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. …

Читати все »

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку Мета. Охарактеризувати завдання вивчення розділу «Кінематика», ознайомити із структурою підручника. Дати уявлення про механічний рух, основну задачу механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Сформувати поняття поступального руху тіл, матеріальної точки, системи відліку. Показати роль знань з механіки …

Читати все »