Середа , 21 Лютий 2018

Конспекти уроків фізики

Способи зміни внутрішньої енергії (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Способи зміни внутрішньої енергії Мета уроку: познайомити учнів із двома способами зміни внутрішньої енергії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 4 хв 1. Що таке внутрішня енергія? 2. У яких процесах змінюється внутрішня енергія тіл? Наведіть приклади таких процесів. 3. Від чого залежить внутрішня енергія тіла? Демонстрації 5 хв 1. Нагрівання тіл при виконанні роботи. 2. …

Читати все »

Внутрішня енергія (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Внутрішня енергія Мета уроку: увести поняття внутрішньої енергії тіла як суми кінетичної енергії руху молекул і потенціальної енергії їх взаємодії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Демонстрації 5 хв 1. Модель теплового руху. 2. Падіння пластилінової кульки. 3. Нагрівання тіл при виконанні роботи Вивчення нового матеріалу 28 хв 1. Тепловий рух. 2. Що таке внутрішня енергія? 3. За …

Читати все »

Узагальнюючий урок (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Узагальнюючий урок Мета уроку: навчити учнів застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних задач; показати, яка користь була від проекту «вічних двигунів». Тип уроку: урок закріплення знань.

Читати все »

Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини» (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини» Мета уроку: навчитися визначати ККД похилої площини, переконатися в справедливості «золотого правила» механіки. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань. Обладнання: дерев’яна дошка, дерев’яний брусок, динамометр, лінійка, штатив. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОВЕДЕНЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ Закріпіть дошку під невеликим кутом α у штативі й виміряйте висоту h й довжину l похилої площини. Покладіть …

Читати все »

Розв’язання задач (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Розв’язання задач Мета уроку: з’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач. Тип уроку: урок закріплення знань. План уроку Контроль знань 12 хв Самостійна робота № 18 «Коефіцієнт корисної дії» (робота дається наприкінці уроку) Закріплення вивченого матеріалу 33 хв 1. Розв’язання експериментальних задач. 2. Розв’язання якісних задач. 3. Поміркуй і відповідай   …

Читати все »

Розв’язування задач на додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Розв’язування задач на додавання швидкостей Мета. Виробляти вміння та навички учнів з використання правила додавання швид­костей; розвивати вміння обирати найбільш зручну систе­му відліку в процесі розв’язування задач, логічне мислення; виховувати самостійність, наполегливість, грамотність в оформленні задач. Тип уроку. Удосконалення   знань  та формування вмінь розв’язувати задачі.

Читати все »

Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей Мета. Перевірити знання графіків руху і вміння їх будувати та читати. Сформувати знання про відносність руху і спокою тіла, сформулювати правило додавання переміщень і швидкостей у відносному русі, виробити вміння визначати швидкість і переміщення тіл відносно різних систем відліку, переконати учнів у життєвій не­обхідності таких умінь. Сформувати знання про те, що рух — …

Читати все »

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху Мета. Удосконалити знання учнів про рівномірний прямолі­нійний рух; сформувати знаня про швидкість як векторну фізичну величину, що характеризує темп зміни перемі­щеня; виробляти вміння знаходити проекцію швидкості та розв’язувати основну задачу механіки для такого руху. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. Демонстрування рівномірного прямоліній­ного руху, ППЗ «Фізика 9» …

Читати все »

Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення Мета. Сформувати знання про траєкторію, переміщен­ня, шлях та вміння визначати пройдений шлях і вектор переміщення в певній системі координат, виконувати дії над векторами переміщень та їх проекціями. Розкрити практичне значення розглянутих питань. Підкреслити, що рух тіла — це обов’язково зміна його положення в про­сторі. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. …

Читати все »

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку Мета. Охарактеризувати завдання вивчення розділу «Кінематика», ознайомити із структурою підручника. Дати уявлення про механічний рух, основну задачу механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Сформувати поняття поступального руху тіл, матеріальної точки, системи відліку. Показати роль знань з механіки …

Читати все »