Конспекти уроків фізики

Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл» (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл» Мета уроку: оцінити знання, уміння й навички учнів з вивченої теми. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань. План уроку Тематичне оцінювання знань, умінь і навичок учнів здійснюється різними способами: 1) письмова контрольна робота; 2) усний фронтальний підсумковий залік; 3) письмовий тематичний залік; 4) тестування. Шаблон у контролі знань неприпустимий. Необхідно перевірити не тільки …

Читати все »

Узагальнюючий урок (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Узагальнюючий урок Мета уроку: повторити й узагальнити основні положення теми «Архімедова сила. Плавання тіл»; підготувати учнів до тематичної атестації за розділом «Взаємодія тіл». Тип уроку: урок закріплення знань.

Читати все »

Умови плавання тіл (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Умови плавання тіл Мета уроку: дати учням знання про умови плавання тіл; установити співвідношення між густиною тіла й рідини (або газу), необхідне для забезпечення умови плавання тіл. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Лабораторна робота № 9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом» (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Лабораторна робота № 9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом» Мета уроку: виміряти густину речовини, з якого складається тверде тіло, методом гідростатичного зважування. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань. Обладнання: динамометр, три тіла невідомої густини, посудина з водою, штатив. Конспекти уроків фізики  на сайті «Школа України»

Читати все »

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Тема: Виштовхувальна сила. Закон Архімеда Мета уроку: з’ясувати причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах і пояснити природу її походження. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 10 хв Самостійна робота № 14 «Атмосферний тиск» Демонстрації 4 хв 1. Дія архімедової сили в рідинах й газах. 2. Зменшення опказань динамометра під час занурення тіла у воду. 3. Вимірювання …

Читати все »

Манометри. Гідравлічні машини. Насоси (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Тема: Манометри. Гідравлічні машини. Насоси Мета уроку: дати учням знання про пристрій і принцип дії рідинного й металевого манометрів; ознайомити із принципом роботи гідравлічних машин, насосів. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 10 хв Самостійна робота № 13 «Тиск рідин і газів» Демонстрації 4 хв 1. Водяной U-подібний манометр. 2. Модель металевого манометра. 3. Модель гідравлічного преса. 4. …

Читати все »

Атмосферний тиск (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Тема: Атмосферний тиск Мета уроку: сформулювати поняття про атмосферний тиск і пояснити його існування на підставі молекулярно-кінетичних уявлень. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 10 хв Самостійна робота № 12 «Тиск твердих тіл» Демонстрації 4 хв 1. Підйом води в трубці за поршнем. 2. Досвід з магдебурзькими півкулями. 3. Дія піпетки. 4. Дія барометра-анероїда Вивчення нового матеріалу 22 …

Читати все »

Закон Паскаля. Сполучені посудини (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Тема: Закон Паскаля. Сполучені посудини Мета уроку: познайомити учнів із законом передачі тиску рідинами й газами; установити закономірність розподілу рідин у сполучених посудинах. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Як змінюється тиск газу при зміні його об’єму й температури? 2. Як змінюється тиск рідини із глибиною? 3. Визначте тиск на глибині 60 см …

Читати все »

Тиск газів і рідин (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Тема: Тиск газів і рідин Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Що таке тиск? Назвіть одиниці виміру тиску. 2. Як можна збільшити або зменшити тиск? 3. Навіщо для проїзду по багнистій місцевості роблять настил із хмизу? Демонстрації 4 хв 1. …

Читати все »