Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків фізики

Різноманіття карбонових кислот. Одержання й використання карбонових кислот (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Різноманіття карбонових кислот. Одержання й використання карбонових кислот Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні властивості, одержання й використання карбонових кислот; розширити знання про кислоти на прикладі вищих карбонових кислот, ненасичених кислот, їхніх властивості, використання, одержання, поширення в природі; ознайомити зі специфічними властивостями мурашиної кислоти; розвивати вміння й навички розв’язування задач, виконання вправ з використанням знань …

Читати все »

Лист Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

Методичні рекомендації-Школа України

Департаменти (управління) освіти і науки обласних,Київської міської державних адміністрацій Обласні заклади післядипломної педагогічної освіти Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році Шановні колеги! Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році, розроблені спільно з Національною академією педагогічних наук України …

Читати все »

Способи зміни внутрішньої енергії (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Способи зміни внутрішньої енергії Мета уроку: познайомити учнів із двома способами зміни внутрішньої енергії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 4 хв 1. Що таке внутрішня енергія? 2. У яких процесах змінюється внутрішня енергія тіл? Наведіть приклади таких процесів. 3. Від чого залежить внутрішня енергія тіла? Демонстрації 5 хв 1. Нагрівання тіл при виконанні роботи. 2. …

Читати все »

Внутрішня енергія (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Внутрішня енергія Мета уроку: увести поняття внутрішньої енергії тіла як суми кінетичної енергії руху молекул і потенціальної енергії їх взаємодії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Демонстрації 5 хв 1. Модель теплового руху. 2. Падіння пластилінової кульки. 3. Нагрівання тіл при виконанні роботи Вивчення нового матеріалу 28 хв 1. Тепловий рух. 2. Що таке внутрішня енергія? 3. За …

Читати все »

Узагальнюючий урок (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Узагальнюючий урок Мета уроку: навчити учнів застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних задач; показати, яка користь була від проекту «вічних двигунів». Тип уроку: урок закріплення знань.

Читати все »

Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини» (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини» Мета уроку: навчитися визначати ККД похилої площини, переконатися в справедливості «золотого правила» механіки. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань. Обладнання: дерев’яна дошка, дерев’яний брусок, динамометр, лінійка, штатив. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОВЕДЕНЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ Закріпіть дошку під невеликим кутом α у штативі й виміряйте висоту h й довжину l похилої площини. Покладіть …

Читати все »

Розв’язання задач (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Розв’язання задач Мета уроку: з’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач. Тип уроку: урок закріплення знань. План уроку Контроль знань 12 хв Самостійна робота № 18 «Коефіцієнт корисної дії» (робота дається наприкінці уроку) Закріплення вивченого матеріалу 33 хв 1. Розв’язання експериментальних задач. 2. Розв’язання якісних задач. 3. Поміркуй і відповідай   …

Читати все »

Розв’язування задач на додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Розв’язування задач на додавання швидкостей Мета. Виробляти вміння та навички учнів з використання правила додавання швид­костей; розвивати вміння обирати найбільш зручну систе­му відліку в процесі розв’язування задач, логічне мислення; виховувати самостійність, наполегливість, грамотність в оформленні задач. Тип уроку. Удосконалення   знань  та формування вмінь розв’язувати задачі.

Читати все »

Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей Мета. Перевірити знання графіків руху і вміння їх будувати та читати. Сформувати знання про відносність руху і спокою тіла, сформулювати правило додавання переміщень і швидкостей у відносному русі, виробити вміння визначати швидкість і переміщення тіл відносно різних систем відліку, переконати учнів у життєвій не­обхідності таких умінь. Сформувати знання про те, що рух — …

Читати все »

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху Мета. Удосконалити знання учнів про рівномірний прямолі­нійний рух; сформувати знаня про швидкість як векторну фізичну величину, що характеризує темп зміни перемі­щеня; виробляти вміння знаходити проекцію швидкості та розв’язувати основну задачу механіки для такого руху. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. Демонстрування рівномірного прямоліній­ного руху, ППЗ «Фізика 9» …

Читати все »