Субота , 25 Листопад 2017

Конспекти уроків фізики

Розв’язування задач на додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Розв’язування задач на додавання швидкостей Мета. Виробляти вміння та навички учнів з використання правила додавання швид­костей; розвивати вміння обирати найбільш зручну систе­му відліку в процесі розв’язування задач, логічне мислення; виховувати самостійність, наполегливість, грамотність в оформленні задач. Тип уроку. Удосконалення   знань  та формування вмінь розв’язувати задачі.

Читати все »

Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей Мета. Перевірити знання графіків руху і вміння їх будувати та читати. Сформувати знання про відносність руху і спокою тіла, сформулювати правило додавання переміщень і швидкостей у відносному русі, виробити вміння визначати швидкість і переміщення тіл відносно різних систем відліку, переконати учнів у життєвій не­обхідності таких умінь. Сформувати знання про те, що рух — …

Читати все »

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху Мета. Удосконалити знання учнів про рівномірний прямолі­нійний рух; сформувати знаня про швидкість як векторну фізичну величину, що характеризує темп зміни перемі­щеня; виробляти вміння знаходити проекцію швидкості та розв’язувати основну задачу механіки для такого руху. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. Демонстрування рівномірного прямоліній­ного руху, ППЗ «Фізика 9» …

Читати все »

Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення Мета. Сформувати знання про траєкторію, переміщен­ня, шлях та вміння визначати пройдений шлях і вектор переміщення в певній системі координат, виконувати дії над векторами переміщень та їх проекціями. Розкрити практичне значення розглянутих питань. Підкреслити, що рух тіла — це обов’язково зміна його положення в про­сторі. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. …

Читати все »

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку Мета. Охарактеризувати завдання вивчення розділу «Кінематика», ознайомити із структурою підручника. Дати уявлення про механічний рух, основну задачу механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Сформувати поняття поступального руху тіл, матеріальної точки, системи відліку. Показати роль знань з механіки …

Читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання фізики у 2017/2018 навчальному році

Фізика-Школа України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання фізики у 2017/2018 навчальному році У 2017-2018 навчальному році в основній школі завершується перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392  і затверджені наказом …

Читати все »

«Золоте правило» механіки. ККД (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

«Золоте правило» механіки. ККД Мета уроку: пояснити учнів, що жоден простий механізм не дає виграшу в роботі. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 12 хв Самостійна робота № 17 «Енергія. Закон збереження енергії»? Демонстрації 5 хв 1. Рівність робіт при використанні важеля або блоків. 2. Підйом вантажу по похилій площині Вивчення нового матеріалу 20 хв 1. «Золоте правило» …

Читати все »

Закон збереження механічної енергії (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Закон збереження механічної енергії Мета уроку: розкрити сутність закону збереження енергії в механічних процесах. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Що таке механічна енергія? 2. Яку енергію називають потенціальною? 3. Яку енергію називають кінетичною? 4. У чому проявляється відносний характер по- тенціальної енергії? Демонстрації 5 хв 1. Перетворення енергії при коливаннях вантажу на …

Читати все »

Механічна енергія (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Механічна енергія Мета уроку: з’ясувати фізичний зміст поняття «енергія»; сформувати поняття потенціальної й кінетичної енергії. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 10 хв Самостійна робота № 16 «Механічна робота. Потужність» Демонстрації 5 хв 1. Зміна енергії тіла під час виконання роботи. 2. Потенціальна енергія піднятого над землею тіла. 3. Потенціальна енергія деформованої пружини. 4. Залежність кінетичної енергії тіла …

Читати все »

Потужність (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Потужність Мета уроку: сформувати в учнів поняття потужності як фізичної величини, що характеризує швидкість виконання роботи. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Чи виконує роботу сила ваги, що діє на камінь, коли він: а) лежить на землі? б) падає з обриву? 2. Автомобіль рівномірно рухається по шосе. Чи відбувається при цьому робота силою …

Читати все »