Школа України

Вписані та описані многогранники і кулі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Вписані та описані многогранники і кулі. Мета уроку: формування понять многогранник, вписаний в кулю; многогранник, описаний навколо кулі; застосування цих понять до розв’язування задач. Обладнання: моделі многогранників та куль.

Читати все »

Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер. Мета уроку: формування понять площина і пряма, дотичні до кулі (сфери); вивчення теорем про площину, дотичну до кулі, перетин двох сфер. Обладнання: моделі сфер та куль. І. Перевірка домашнього завдання Два учні відтворюють розв’язування задач № 34 і 35, у цей час клас виконує математичний диктант. Математичний диктант. На поверхні кулі …

Читати все »

Переріз кулі площиною. Симетрія кулі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Переріз кулі площиною. Симетрія кулі. Мета уроку: формування умінь учнів застосовувати теорему 6.3 до розв’язування задач; види симетрії кулі. Обладнання: моделі куль та сфер. І. Перевірка домашнього завдання Перевірити наявність виконаних домашніх задач та відповісти на запи­тання, які виникли в учнів при розв’язуванні домашнього завдання. Математичний диктант. Кулю перетнуто січною площиною на відстані 8 см від центра кулі, …

Читати все »

Куля і сфера. Взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Куля і сфера. Взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі. Мета уроку: формування понять куля, сфера, центр кулі, радіус кулі, діаметр кулі, діаметрально протилежні точки та вмінь учнів знаходити елементи кулі (сфери) й визначати взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі. Обладнання: моделі куль та сфер. І. Перевірка домашнього завдання Наприкінці уроку збираються учнівські зошити для …

Читати все »

Тематичне оцінювання № 3 (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 3. Мета уроку:   перевірка навчальних досягнень з теми «Циліндр. Конус». І. Тематична контрольна робота № 3 Варіант 1 Площа основи конуса дорівнює 36π см2, а його твірна — 10 см. Знайдіть висоту конуса. (3 бали) Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює l і утворює з площиною основи кут α . Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. (3 …

Читати все »

Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи.  Мета уроку: навчальна: сформувати знання учнів про географічне положення та особливості природних компонентів Карпатських гір; сприяти розумінню особливостей змін природних умов гірських районів із висотою; удосконалювати вміння визначати характеристики природних компонентів та комплексів за картами атласу; розвивальна: вдосконалювати уміння аналізувати інформацію, пояснювати зв’язки, виділяти головне; розвивати логічне мислення, просторове уявлення, увагу, пам’ять, …

Читати все »

Практична робота №9 «Складання порівняльної характеристики природних зон України» (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Практична робота №9 «Складання порівняльної характеристики природних зон України».  Мета уроку: навчальна: повторити та систематизувати знання про особливості природних комплексів на рівнинній території України; вдосконалити вміння учнів самостійно виявляти спільні і відмінні риси в компонентах природних комплексів; розвивальна: удосконалювати уміння діяти за заданим алгоритмом; розвивати уміння узагальнювати послідовність виконання операцій і дій, що ведуть до шуканого результату; виховна: розвивати самостійність, критичне ставлення …

Читати все »

Зона степу (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Зона степу Мета: формувати в учнів знання про географічне положення зони степу; закласти поняття про взаємозв’язки між компонентами природи в зоні степу; показати особливості зони, порівняно з іншими природними зонами; на конкретних прикладах продемонструвати результати впливу господарської діяльності людини на природні особливості зони степу; удосконалювати навички щодо комплексної характеристики зони; продовжити формувати вміння працювати з картографічними матеріалами, зокрема з тематичними …

Читати все »

Зона лісостепу (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Зона лісостепу Мета: формувати в учнів знання про географічне положення та особливо­сті зони лісостепу; навчити їх характеризувати взаємозв’язки між ком­понентами природи в зоні лісостепу; удосконалювати навички щодо комплексної характеристиці зони; акцентувати увагу на формуванні вмінь визначати різноманітність природних ландшафтів зони та їх пе­ретворень; на прикладах продемонструвати результати впливу госпо­дарської діяльності людини на природу зони лісостепу; удосконалю­вати навички роботи з різними …

Читати все »

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Зона мішаних і широколистих лісів (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Зона мішаних і широколистих лісів. Мета: формувати в учнів знання про географічне положення природних зон рівнинної частини України; зробити акцент на особливостях зони мішаних та широколистих лісів, а також пояснити взаємозв’язки між компонентами природи в природних зонах мішаних і широколистих лісів; навчити учнів виявляти характерні ознаки природних компонентів, що зазнали впливу господарської діяльності людини; формувати навички зі …

Читати все »