Головне

Безпека життєдіяльності. Здоров’я і благополуччя. Життєві навички, сприятливі для здоров’я (6 клас. Основи здоров’я)

Безпека життєдіяльності. Здоров’я і благополуччя. Життєві навички, сприятливі для здоров’я

Мета: ознайомити учнів із цілями та завданнями курсу, вимогами вчителя до вивчення предмета; учити розпізнавати ознаки безпеки й небезпе­ки, фізичного, соціального, психологічного і духовного благополуччя; відпрацьовувати навички комунікації і групової роботи; формувати ціннісне ставлення до життя і здоров’я; розвивати уяву дітей про здоров’я та його складові, сприятливі для здоров’я життєві навички; виховувати бажання берегти життя та здоров’я, створювати дружню атмосферу під час спілкування з однолітками на уроці.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (тренінг).

Обладнання: картки, аркуші паперу формату А4, маркери, таблиця чи схема «Складові здоров’я», ілюстративний матеріал про здоровий спосіб життя, зошити, підручники.

ХІД УРОКУ

І.  ОРГАНІЗАЦІЙННИЙ МОМЕНТ.

 1. Привітання вчителя, побажання учням успіхів, радості,здоров’я
 2. Вправа «Знайомство»

    І варіант (коли вчитель уперше знайомиться з учнями 6 класу) Діти стають у коло й називають своє ім’я та висловлюють поба­жання щодо проведення уроків основ здоров’я.

   ІІ варіант (коли вчитель знає учнів 6 класу)

Усі стають у коло, беруться за руки, учитель промовляє: «Я ба­жаю вам здоров’я», усі піднімають руки та разом говорять «Хай буде так!».

 

II. АКТИВІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 1. Робота в групах. Правила роботи в групі

v Інтерактивна гра

Об’єднатись у три групи. Роздати кожній групі по 10 морських камінців і упаковку скотчу. Запропонувати за  3 хвилини вигото­вити із цих матеріалів стійку піраміду. Перемагає та команда, яка збудує найвищу піраміду» Привітати переможців і пояснити, що досвід кожної групи є важливим. Усі підсумовують, що допомогло їм, що перешкоджало в роботі (наприклад допомогло: подумали, розподіли ролі, злагоджено попрацювали; перешкоджало: сварилися, діяли без плану, змагалися за лідерство тощо).

 1. Вправа «Мозковий штурм»

Складають правила роботи в групі.

 • Цінувати час.
 • Говорити по черзі.
 • Говорити коротко й не часто, по темі.
 • Говорити тільки від свого імені.
 • Бути позитивними до себе та до інших.
 • Правило додавання (Я + Ти + Ми) — правило толерантності.
 • Правило поваги до своєї і протилежної статі.
 • Правило добровільної активності.
 • Правило конфіденційності.
 1. Вступне слово вчителя-тренера

Обговорюють завдання предмета в 6 класі, мету й особливості курсу, вимоги до вивчення предмета, ведення робочого зошита.

 1. Первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності.
 2. Інструкція БЖ

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ

—  Сьогодні ми розширимо свій життєвий досвід із питання «Життя і здоров’я людини. Безпека життєдіяльності. Здоров’я і бла­гополуччя. Життєві навички, сприятливі для здоров’я».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Слухання та обговорення змісту суфійської притчі «Крамничка можливостей»

Одного разу чоловікові наснилося, начебто він ішов  містом і зайшов до крамнички. Чоловік довго ходив між полиць, де ле­жали різноманітні овочі та фрукти. Вони приголомшили його своїм незвичайним виглядом, яскравими кольорами, вишуканими пахощами.

Але варто було чоловікові взяти з полички плід, як він одразу перетворювався на крихітне зернятко. Тоді він вирішив звернутися до продавця:

 • Дайте мені, будь ласка, ось той фрукт.

Але господар відповів:

— Ми не продаємо плодів, ми торгуємо насінням.

Запитання для обговорення:

▼  Що треба зробити чоловікові, щоб виростити із зерняток плоди?

▼  Що може перешкодити цьому?

▼  Як ми можемо пов’язати цю притчу зі своїм життям?

Висновок: кожен має у своєму житті чимало можливостей, їх варто реалізувати.

 1. Вступне слово вчителя-тренера про цінність життя

— Людина здібна цінувати життя. Ми любимо його, проявляє­мо це через свої почуття й увесь час мріємо покращити його якість. Спробуємо насолодитися мріями.

 1. Творча робота

Намалювати свою мрію. Разом діти оформлюють колаж «Наші сподівання»,

 1. Вправа «Мозковий штурм»

▼  Що допоможе цим сподіванням здійснитися? (Здоров’я, безпека, життєві навички тощо)

 1. Словникова робота

Безпека —  це брак загрози для твого життя, здоров’я, благопо­луччя.

Здоров’я —стан повного фізичного, психологічного й соціально­го благополуччя (за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)).

Благополуччя — це задоволення від цікавого та насиченого поді­ями життя.

 1. Вправа «Квітка здоров’я»

Учитель-тренер використовує знання учнів або допомагає їм згадати складові здоров’я за допомогою вправи.

Продовжити думку

Це — здоров’я розуму. Воно залежить від системи мислення, ставлення до навколишнього світу й орієнтації в цьому світі —… (духовне).

Це — здоров’я тіла. Воно залежить від рухової активності люди­ни, раціонального харчування, дотримання правил особистої гігієни й безпечного поводження в повсякденному житті, оптимального сполучення розумової й фізичної праці; уміння відпочивати —… (фізичне).

Це — здоров’я особистості. Воно залежить від навичок спілку­вання з різними людьми —… (соціальне).                              

Це — здоров’я душі. Воно залежить від того, який емоційний стан тобі найбільше притаманний, -—… (психологічне або емоційне).

Висновок. Узаємозалежність здоров’я й благополуччя сформу­льована вже у визначенні здоров’я. За незадовільного його стану неможливо досягти благополуччя в кожній із галузей життєдіяль­ності, і навпаки.

 1. Проблемне запитання

▼ Що таке благополуччя?

 1. Робота в парах

Завдання: розказати одне одному про один день зі свого життя, коли ти почувався щасливо та отримував задоволення.

 1. Вправа. «Асоціативний кущ»

Пара знаходить асоціацію до поняття «благополуччя». (Діти дають відповіді, використовуючи свій життєвий досвід або досвід своїх батьків. Наприклад: бути здоровим, мати гарні житлово-по­бутові умови, багато друзів, мандрувати тощо,)

Висновок. Що таке благополуччя, кожна людина розуміє по-своєму. Чимало думає, що це стан щастя і спокою, які дарує фінан­совий успіх. Проте навіть брак грошових проблем не завжди дає відчуття повного достатку.

 1. Вправа «Уявний образ»

Учитель-тренер узагальнює відповіді учнів і пропонує скласти образ благополуччя.

Висновок. На відчуття благополуччя (або неблагополуччя) впли­вають різні аспекти буття. У ньому злито багато особливостей ставлення людини до себе й навколишнього світу. Благополуччя особистості має кілька складових (духовне, соціальне, психологічне,, фізичне, матеріальне).

Можливий варіант образу

Соціальне благополуччя — це задоволеність особистості своїм соціальним статусом і актуальним станом суспільства, до якого вона себе зараховує. Це також задоволеність міжособистісними зв’язками, статусом у мікросоціальному оточенні, а також почуття спільності (у розумінні             А. Адлера) тощо.

Духовне благополуччя — відчуття причетності до духовної куль­тури суспільства, усвідомлення можливості долучатися до багатств

духовної культури (вгамувати духовний голод), просування в розу­мінні сутності і призначення,людини, усвідомлення й переживання сенсу свого життя.

Фізичне (тілесне) благополуччя — гарне фізичне самопочуття, тілес­ний комфорт, що задовольняє індивіда, фізичний тонус.

Матеріальне благополуччя — задоволеність матеріальним аспек­том свого існування (житло, харчування, відпочинок тощо), стабіль­ність матеріального статку.

Психологічне благополуччя (душевний комфорт) — узгодженість психічних, процесів і функцій, відчуття цілісності, .внутрішньої рівноваги. Психологічне благополуччя стійкіше в разі гармонії осо­бистості.

Усі перераховані складові взаємозалежні та впливають одна на одну. Зарахування багатьох феноменів до тих чи інших складових благополуччя досить умовне. Наприклад, відчуття спільності, усві­домлення і переживання сенсу життя цілком можна зарахувати до чинників, що створюють душевний комфорт, а не лише соціальне чи духовне, благополуччя.

 1. Оздоровлювальна вправа.

Учасники стають -у коло, а вчитель-тренер говорить: «Саймон сказав: “Зроби так!” і показує певний  рух.(присісти, поплескати в долоні, підняти руку, покрутитися, підскочити, виконати тан­цювальний рух тощо). Решта повторюють за ним. Відтак наступний учасник каже: «Саймон сказав: “Зроби так!”,  показує інший рух і так далі по колу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1 Вправа «Мозковий штурм»

▼ Як досягти високого рівня благополуччя? Висновок, Наше благополуччя залежить від нас самих, нашої по­ведінки, від тих життєвих навичок, які допомагають вести здоровий спосіб життя, бути в злагоді із самим собою, сприяє взаєморозумін­ню з іншими людьми.

 1. Інтерактивна бесіда

▼ Які життєві навички ви розвивали на уроках основ здоров’я у 5класі?

▼ Яких життєвих навичок набули за літо? Висновок. Життєві навички допомагають здійснювати мрії, під­вищувати рівень благополуччя, уникати небезпеки.

 1. Вправа «Розшифруй формулу»

Пригадайте формулу здорового способу життя «Зберігати, роз­вивати, відновлювати». Поясніть зміст її складових.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (РІЗНОРІВНЕВЕ)

І рівень: опрацювати статтю в підручнику.

Разом із батьками розшифрувати формулу безпечної життє­діяльності «Передбачати, уникати, діяти».

ІІ рівень: скласти пам’ятку «Як покращити рівень благополуччя» (можна на вибір: соціального, духовного, фізичного чи матеріально­го благополуччя) (додаток).

ІІІ рівень: підготувати індивідуальний проект за змістом прислів’я «Життя прожити — не поле перейти».

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Діти стають у коло. Учитель-тренер пропонує уявити, що в лівій руці тримаєте те, що знали і вміли до цього тренінгу, а в правій — те, чого навчилися сьогодні. За командою з’єднуємо долоні рук і ви­гукуємо «Так!», Попрощатися оплесками.

Завантажити: Безпека життєдіяльності. Здоров'я і благополуччя. Життєві навички, сприятливі для здоров'я (6 клас. Основи здоров’я) (Розмір:1.9 MB Завантажено:4)

Теґи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button