Четвер 18.10.2018
Зверніть увагу!

Monthly Archives: Червень 2017

«Золоте правило» механіки. ККД (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

«Золоте правило» механіки. ККД Мета уроку: пояснити учнів, що жоден простий механізм не дає виграшу в роботі. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 12 хв Самостійна робота № 17 «Енергія. Закон збереження енергії»? Демонстрації 5 хв 1. Рівність робіт при використанні важеля або блоків. 2. Підйом вантажу по похилій площині Вивчення нового матеріалу 20 хв 1. «Золоте правило» …

Читати все »

Закон збереження механічної енергії (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Закон збереження механічної енергії Мета уроку: розкрити сутність закону збереження енергії в механічних процесах. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Що таке механічна енергія? 2. Яку енергію називають потенціальною? 3. Яку енергію називають кінетичною? 4. У чому проявляється відносний характер по- тенціальної енергії? Демонстрації 5 хв 1. Перетворення енергії при коливаннях вантажу на …

Читати все »

Механічна енергія (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Механічна енергія Мета уроку: з’ясувати фізичний зміст поняття «енергія»; сформувати поняття потенціальної й кінетичної енергії. Тип уроку: комбінований урок. План уроку Контроль знань 10 хв Самостійна робота № 16 «Механічна робота. Потужність» Демонстрації 5 хв 1. Зміна енергії тіла під час виконання роботи. 2. Потенціальна енергія піднятого над землею тіла. 3. Потенціальна енергія деформованої пружини. 4. Залежність кінетичної енергії тіла …

Читати все »

Потужність (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Потужність Мета уроку: сформувати в учнів поняття потужності як фізичної величини, що характеризує швидкість виконання роботи. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Контроль знань 5 хв 1. Чи виконує роботу сила ваги, що діє на камінь, коли він: а) лежить на землі? б) падає з обриву? 2. Автомобіль рівномірно рухається по шосе. Чи відбувається при цьому робота силою …

Читати все »

Механічна робота (8 клас. Фізика)

8 клас. Фізика-Школа України

Механічна робота Мета уроку: сформувати поняття роботи й її одиниць; навчити учнів обчислювати механічну роботу. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку Демонстрації 5 хв 1. Визначення роботи, виконуваної при переміщенні бруска по горизонтальній поверхні. 2. Визначення роботи, виконуваної при підйомі вантажів на різну висоту Вивчення нового матеріалу 28 хв 1. Що таке механічна робота? 2. Коли робота дорівнює …

Читати все »

Аналіз контрольної роботи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Аналіз контрольної роботи    Мета:  здійснити аналіз контрольної роботи та виконати роботу над помилками, узагальнити знання учнів по даній темі, розвивати логічне мислення,пізнавальний інтерес, виховувати самостійність. Тип уроку: урок корекції знань

Читати все »

Контрольна робота № 3 з теми «Вода» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема: Контрольна робота № 3 з теми «Вода» Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці. Обладнання та реактиви: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, картки-завдання. Тип уроку: Урок контролю знань.

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань з теми «Вода» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Вода» Мета:         узагальнити знання учнів про воду як найпошире­нішу речовину на Землі, її фізичні й хімічні властивості; закріпити знання учнів про роль води у природі; сформувати уявлення про єдність живої й неживої природи, методи очищення стічних вод; розвивати вміння аналізувати й робити висновки про роль води в житті рослин, тварин, людини; розвивати комунікативну …

Читати все »

Розв’язування розрахункових задач (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розв’язування розрахункових задач. Мета: сформувати навички та вміння обчислювати масову частку речовини в розчині та знаходити масу речовини і розчинника за масовою часткою розчиненої речовини. Обладнання та реактиви: таблиця «Розчинність основ, кислот і солей у воді»,  алгоритми розв’язування задач на обчислення масової частки речовини в розчині. Базові поняття і терміни:  масова частка, розчинність основ, кислот і солей у воді. …

Читати все »

Розв’язування розрахункових задач (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розв’язування розрахункових задач.      Мета: показати хімічний зміст поняття «масова частка»; навчити готувати розчини заданої концентрації на основі розрахункових обчислень; формувати вміння застосовувати здобуті знання в повсякденному житті, працювати в групах. Обладнання та реактиви: таблиця розчинності Базові поняття і терміни: розчинність, масова частка. Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Читати все »