Понеділок 15.10.2018
Зверніть увагу!

Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст. (11 клас. Зарубіжна література)

ТЕМА: Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика.  Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвит­ку постмодернізму в художній літературі. Основопо­ложні принципи постмодерністської поетики

МЕТА: допомогти учням усвідомити характерні риси постмо­дернізму як одного з найяскравіших явищ літератури другої половини XX ст.; розвивати навички самостій­ного пошуку інформації, відбору її та систематизації; сприйняття навчального матеріалу на слух, вислов­лення своєї думки про підняті проблеми; виховувати прагнення до пізнання, розширення свого кругозору, любов до літератури, естетичні смаки.

ОБЛАДНАННЯ: портретна галерея письменників-модерністів, вистав­ка їхніх творів, творів інших видів мистецтва у стилі постмодернізму; словники літературознавчих термі­нів, таблиця.

ХІД УРОКУ

Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

Історія людства позначена послідовною зміною куль­турних епох. Остання з них дістала назву доби постмодерну. У мак­симально широкому контексті під постмодернізмом розуміють «гло­бальній стан цивілізації останніх десятиліть, усю суму культурних настроїв і філософських тенденцій» (О. Вайнштейн), що пов’язані з відчуттям завершеності цілого етапу культур історичного розви­тку, вичерпаності «сучасності»… Віяння, які породили постмодерн, віддзеркалили зміни в житті людства, розчарованого результатом реалізації світових ідей, що панували у XX ст., і проектів «законодав­чого розуму», який підійшов до межі самознищення й шукав шляхи співіснування таких відмінних одне від одного, занурених у власні інтереси рас, народів, націй, державно-політичних і релігійних си­стем, не кажучи вже про окремих людей. Аби вижити, суспільства сьогодні «змушені виробити й засвоїти менталітет, який є адекват­ним інструментальній могутності й передбачає надзвичайно високу міру терплячості, готовності до самокритики й компромісів» (А. На- заретян). Весь багатовіковий досвід зазнав переосмислення, послу­гував базою для виявлення цінностей, що з’єднають людство й не бу­дуть прив’язані до будь-якої однієї ідеології, релігії, філософії.

Постмодерн — це «феномен, що передбачає діалог на основі вза­ємної інформації, відкритість, орієнтацію на розмаїття духовного життя людства» (Н. Маньковська).

Ось які глобальні проблеми нового в другій половині XX ст. ми­стецького явища ми будемо з’ясовувати на сьогоднішньому уроці.

Завантажити: Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст. (11 клас. Зарубіжна література) (Розмір:20.2 KB Завантажено:25)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *