Четвер 18.10.2018
Зверніть увагу!

Monthly Archives: Лютий 2017

Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі» МЕТА: повторити й узагальнити знання учнів; виявити рівень їх знань із метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, зв’язне мовлення, образне та логічне мислен­ня, уміння висловлювати свої думки, обґрунтовувати їх прикладами з текстів; виховувати найкращі люд­ські якості. ОБЛАДНАННЯ: тестові завдання. ТИП УРОКУ: контролю та корекції знань, умінь і навичок …

Читати все »

Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишукана простота стилю письменника (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишука­на простота стилю письменника МЕТА: допомогти учням осягнути ідейно-художні особливос­ті, естетичну вартісність твору письменника; розви­вати навички аналізу художнього твору, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати почуття поваги до національних особливостей інших народів, любов до природи, естетичний смак. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до …

Читати все »

Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Відображення національної етики та естетики в пові­сті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів» МЕТА: показати учням роль національних художніх традицій у розкритті ідейно-естетичного змісту повісті; розви­вати вміння аспектного аналізу твору, навички есте­тичного дослідження; виховувати інтерес, толерантне ставлення до цінностей і традицій інших народів. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. ХІД  УРОКУ Мотивація навчальної діяльності учнів Учитель. «Ясунарі Кавабата належить …

Читати все »

Життя і творчість японського письменника Кавабата Ясунарі (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Життя і творчість японського письменника Кавабата Ясунарі МЕТА: ознайомити учнів із життям і творчістю, особистістю письменника, його естетичними поглядами; допомог­ти учням усвідомити особливості японської культури, світогляду; розвивати навички самостійного пошуку та обробки інформації, естетичного дослідження; виховувати повагу до національних культур усіх на­родів, естетичний смак. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання творів, ілюстрації до біографії; краєвиди Японії, зразки прикладного мис­тецтва (або ілюстрації). …

Читати все »

Е.Хемінгуей «Старий і море».Філософсько-гуманістичний зміст повісті (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Е.Хемінгуей «Старий і море».Філософсько-гуманістичний зміст повісті. Мета: визначити основні проблеми і мотиви повісті Е.Хемінгуея «Старий і море», розглянути образну систему твору; розвивати творче мислення учнів, активізувати їх пізнавальні інтереси, виховувати високий гуманізм, формувати моральні цінності та ідеали. Обладнання: опорні схеми до твору, малюнки учнів, створені на основі вражень від прочитання твору, літературознавчі словники. Тип уроку: урок – дискусія. Хід …

Читати все »

Сценарій проведення свята «Материнські обереги»

Сценарії до Дня матері-Школа України

Сценарій проведення свята «Материнські обереги» (Звучить фонограма) Хл.   Україна… Де ще є на світі така земля – квітуча, солов’їна, барвінкова, із ясними зорями і синім небом?! Дівч. У якім краю почуєш такі пісні – урочисті і жартівливі, сумні і веселі, ніжно задушевні і мелодійні?! Хл.   У якій стороні зустрінуть вас так гостинно – хлібом-сіллю на вишитім рушнику, щирим словом, щедрим столом?! Дівч. Чи є …

Читати все »

Інструктаж з БЖД. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторний дослід №4 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Інструктаж з БЖД. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторний дослід №4 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин». Мета: Ознайомити учнів з кількісним складом розчину, сформувати вміння розраховувати масову частку розчиненої речовини та масу речовини за масовою часткою, масу води для приготування розчину; формувати практичні вміння роботи з неорганічними речовинами та хімічним посудом, …

Читати все »

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Мета: сформувати уявлення про розчинник і розчинену речовину, сформувати поняття про розчини; показати відмінність між розчинами й механічними сумішами; розглянути значення розчинів у житті та практичній діяльності людини; формувати вміння порівнювати й узагальнювати. Обладнання та реактиви: підручники, зошити. Базові поняття і терміни:. однорідні і неоднорідні розчини, істинні розчини, суспензії, емульсії Тип уроку: …

Читати все »

Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Мета: на основі будови молеку­ли води узагальнити знання учнів про роль води як розчинника; показати значення процесу роз­чинення у природі; формувати вміння висловлювати свої дум­ки, виховувати культуру спілку­вання; формувати вміння вста­новлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивос­тями речовини; застосовувати знання в нестандартних ситуаці­ях; розвивати асоціативне мис­лення, пізнавальну активність, …

Читати все »

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Мета: сформувати поняття про воду як найважливіший природний оксид, ознайомити з фізичними властивостями води, обговорити поширення води в природі; розвивати пізнавальний інтерес та логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до водних ресурсів Землі. Обладнання та реактиви: куле стрижнева модель молекули води, таблиці «Поширення води в природі», « Базові поняття і терміни:  …

Читати все »