Четвер 17.01.2019
Зверніть увагу!

Теорема Фалеса (8 клас. Геометрія)

Тема. Теорема Фалеса

Мета: формувати в учнів усвідомлене розуміння змісту теореми Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор­мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв’язування задач на знаходження довжин відрізків, що відтинаються на сторонах пара­лельними прямими; розв’язувати задачі на поділ відрізка на п рівні відрізки або в даному відношенні.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Наочність та обладнання: конспект «Теорема Фалеса».

Хід уроку

І. Організаційний етап

 II. Перевірка домашнього завдання

На цьому етапі уроку можна провести самостійну роботу, зміст за­вдань якої відтворює ситуацію, опрацьовану на попередніх уроках (за­стосування властивостей рівнобічної трапеції разом із властивістю ка­тета, що лежить проти кута 30°).

Самостійна робота

Варіант 1

  1. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 9 см і 15 см. Знайдіть від­різки, на які ділить більшу основу висота, проведена з вершини ту­пого кута.
  2. У рівнобічній трапеції один з кутів дорівнює 120°. Діагональ тра­пеції утворює з основою кут 30°. Знайдіть основи трапеції, якщо довжина бічної сторони дорівнює 8 см.

Варіант 2

  1. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 2 см і 10 см. Знайдіть дов­жини відрізків, на які висота трапеції, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу.
  2. У рівнобічній трапеції одна основа дорівнює а, друга втричі менша. Кут при більшій основі дорівнює 60°. Визначте периметр трапеції.

Після виконання завдань самостійної роботи вчитель збирає зошити учнів для перевірки та опрацювання (причому можна оцінити як до­машню, так і самостійну роботи та порівняти оцінки). Але обов’язко­вою умовою має бути надання учням можливості дізнатися, який вигляд має правильне розв’язання завдань — для цього вчитель заздалегідь готує записи правильного розв’язання завдань самостійної роботи або за дошкою, або у вигляді роздавального матеріалу. У разі необхідності розв’язання задач обговорюються. Учням, які не впоралися із завдання­ми, надається можливість виконання коригуючої роботи (на одному з наступних уроків у вигляді індивідуального завдання).

Завантажити: Теорема Фалеса (8 клас. Геометрія) (Розмір:30.4 KB Завантажено:26)


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *