Вівторок 23.10.2018
Зверніть увагу!

Підсумковий урок (8 клас. Геометрія)

Тема. Підсумковий урок

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутники» знання учнів щодо означень, власти­востей та ознак таких понять, як чотирикутник, паралелограм, прямо­кутник, ромб і квадрат; узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв’я­зування задач.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Наочність та обладнання: конспекти 1 – 4.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 II. Перевірка домашнього завдання

Вчитель збирає зошити із виконаною самостійною роботою, а та­кож проводить перевірку виконання самостійної роботи та корекційну роботу (для цього учням пропонується до уваги правильне розв’язання задач самостійної роботи або записане на дошці заздалегідь, або вико­нане у формі роздавального матеріалу — на окремих аркушах містяться ксерокопії правильних розв’язань задач самостійної роботи).

III. Формулювання мети і завдань уроку

Основна дидактична мета та завдання на урок цілком логічно випли­вають із місця уроку в темі — оскільки урок є останнім, підсумковим, то головним є питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань, набутих учнями в ході вивчення теми «Чотирикутники». Таке фор­мулювання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.

IV. Повторення та систематизація знань

@Залежно від рівня підготовки учнів роботу на уроці вчитель може організувати різними способами. Можна провести са­мостійну роботу за теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або за конспектом повторити зміст основних по­нять теми або ж скласти схему, що відображає логічний зв’язок між основними поняттями теми).

Завантажити: Підсумковий урок (8 клас. Геометрія) (Розмір:21.2 KB Завантажено:33)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *