Понеділок 19.11.2018
Зверніть увагу!

Узагальнюючий урок по темі «Електричне поле» (9 клас. Фізика)

Тема. Узагальнюючий урок по темі «Електричне поле»

Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал по темі «Електричне

Рекомендації щодо проведення уроку

На цьому уроці вчителеві необхідно узагальнити вивчений ма­теріал по темі: «Електричне поле». Необхідно відзначити, що елек­тричні взаємодії відіграють виняткову роль у будові атома й утво­ренні молекул. Вони проявляють себе й у механіці «під виглядом» уже знайомих нам сили пружності й сили тертя.

Можна розповісти про тривалий шлях, пройдений вченими, що вивчали природу електрики — від електрона-бурштину до електрона-частинки.

Формуванню розуміння цієї теми найбільшою мірою сприяє розв’язання якісних і розрахункових задач.

Необхідно ретельно добирати задачі й продумувати методику роботи з ними. Особливу увагу слід приділити усвідомленню учня­ми всіх етапів роботи із задачами — тільки це може викликати в них інтерес до розв’язання задач і, як наслідок, сприятиме успі­хам і трансформації «негативного іміджу» задач на «позитивний».

Бажано складати задачі так, щоб правильність отриманих чис­лових значень учень міг оцінити, спираючись на здоровий глузд і життєвий досвід, а не тільки порівнюючи їх з «правильними» від­повідями наприкінці підручника або задачника.

З першої ж вивченої теми в курсі фізики учнів потрібно готувати до підсумкового тематичного оцінювання. Тематичне оцінювання учнів можна здійснювати різними способами: 1) письмова контроль­на робота; 2) усний фронтальний підсумковитематичний залік; 4) тестування. Шаблон під час контролю знань неприпустимий. Потрібно перевіряти не тільки запам’ятовування, але й глибоке осмислення навчального матеріалу.

З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тес­тів на уроці узагальнення вивченого матеріалу учням можна запро­понувати набір тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.

Таке використання тестів дає можливість здійснювати опера­тивний зворотний зв’язок та оцінювати рівень готовності учнів до даної роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні мо­жуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ніхто не відчуває страху одержати погану оцінку.

Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

Завантажити: Узагальнюючий урок по темі «Електричне поле» (9 клас. Фізика) (Розмір:58.1 KB Завантажено:11)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *