Понеділок 19.11.2018
Зверніть увагу!

Тематичне оцінювання № 1 (11 клас. Геометрія)

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 1.

Мета уроку:   перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Призма».

І. Тематична контрольна робота № 1

Варіант 1

 1. Основа прямої трикутної призми — прямокутний трикутник з ка­тетами 5 і 12 см. Висота призми 5 см. Знайдіть площу повної поверхні призми. (3 бали)
 2. Діагональ бічної грані правильної чотирикутної призми дорівнює l і утворює з площиною основи кут α. Знайдіть площу бічної по­верхні призми. (3 бали)
 3. В основі прямої призми лежить ромб з тупим кутом β і меншою ді­агоналлю l. Більша діагональ призми нахилена до площини основи під кутом α. Знайдіть бічну поверхню призми. (3 бали)
 4. Основа похилого паралелепіпеда — квадрат зі стороною а одна з вершин другої основи проектується в центр цього квадрата. Знай­діть бічну поверхню паралелепіпеда, якщо висота паралелепіпеда дорівнює Н. (3 бали)

Варіант 2

 1. Основа прямої призми — прямокутний трикутник з катетом 4 см і гіпотенузою 5 см. Висота призми дорівнює 6 см. Знайдіть площу повної поверхні призми. (3 бали)
 2. Діагональ правильної чотирикутної призми дорівнює а і утворює з площи-ною основи кут β. Знайдіть площу діагонального перерізу призми. (3 бали)
 3. В основі прямої призми лежить ромб з більшою діагоналлю l. Через цю діагональ і вершину верхньої основи призми проведено площи­ну, яка перетинає дві суміжні бічні грані призми по прямих, що утворюють з площиною основи кут β, а з цією діагоналлю кут α . Знайдіть бічну поверхню призми. (3 бали)
 4. Основи паралелепіпеда — квадрати зі стороною b, а всі бічні грані — ромби. Одна з вершин верхньої основи однаково віддалена від усіх вершин нижньої основи. Знайдіть висоту паралелепіпеда. (3 бали)

Варіант З

 1. В основі прямої призми лежить ромб, діагоналі якого дорівнюють 6 і 8 см, а бічне ребро 10 см. Знайдіть площу повної поверхні призми. (3 бали)
 2. Діагональ бічної грані правильної трикутної призми дорівнює а і утворює з площиною основи кут α . Знайдіть площу бічної по­верхні призми. (3 бали)
 3. У прямокутному паралелепіпеді діагональ дорівнює а і утворює з основою кут β. Кут між діагоналлю основи та її стороною дорів­нює α . Знайдіть бічну поверхню паралелепіпеда. (3 бали)
 4. Основою похилого паралелепіпеда є ромб, сторона якого дорівнює 60 см. Площина діагонального перерізу, що проходить через більшу діагональ основи, перпендикулярна до площини основи. Площа цього перерізу дорів-нює 72 дм2. Знайдіть меншу діагональ основи, якщо бічне ребро парале-лепіпеда дорівнює 80 см і утворює з пло­щиною основи кут 60°. (3 бали)

Варіант 4

 1. В основі прямої призми лежить прямокутник зі стороною 8 см і ді­агоналлю 10 см. Бічне ребро призми дорівнює 10 см. Знайдіть по­вну поверхню призми. (3 бали)
 2. Діагональ бічної грані правильної трикутної призми дорівнює l і утворює з бічним ребром кут β. Знайдіть площу бічної поверхні призми. (3 бали)
 3. У прямокутному паралелепіпеді діагональ дорівнює а і нахилена до площини основи під кутом β. Кут між діагоналями основи дорів­нює α . Знайдіть бічну поверхню паралелепіпеда. (3 бали)
 4. Основою похилого паралелепіпеда є ромб, менша діагональ якого до­рівнює 60 см. Площа діагонального перерізу, що проходить через біль­шу діагональ і перпендикулярно до площини основи, дорівнює 72 дм2. Знайдіть сторону основи паралелепіпеда, якщо бічне ребро його дорів­нює 80 см і нахилене до площини основи під кутом 60°. (3 бали)

Завантажити: Тематичне оцінювання № 1 (11 клас. Геометрія) (Розмір:113.6 KB Завантажено:80)

Один коментар

 1. Відповідь. Варіант 1. 1. 210 см2; 2. 2l2sin2α.;

  Варіант 2. 1. 84 см2; 2. d2 sin2β; 3. ; 4. .

  Варіант 3. 1. 248см2; 2. d2sin2α; 3. d2sin2βcos(α – 45°); 4. 60 см.

  Варіант 4. 1. 376 см2; 2. l2sin2β; 3. d2sin2βcos; 4. 60 см.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *