Понеділок 15.10.2018
Зверніть увагу!

Розв’язування задач (8 клас. Геометрія)

Тема. Розв’язування задач

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів щодо озна­чень, властивостей та ознак різновидів паралелограма; вдосконалити вміння учнів застосовувати вивчені твердження під час побудови пра­вильних міркувань для розв’язування типових задач.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Наочність та обладнання: конспекти «Паралелограм», «Ромб. Квадрат».

Хід уроку

І. Організаційний етан

 II. Перевірка домашньої роботи

Самостійна робота

Варіант 1

 1. Чи є ромбом будь-який квадрат?
 2. Чи правильно, що існує прямокутник, який не є паралелограмом?
 3. Три кути паралелограма рівні. Визначте вид паралелограма.
 4. Як за допомогою транспортира за найменшої кількості вимірювань перевірити, чи є ромбом даний паралелограм?

Варіант 2

 1. Чи є прямокутником будь-який квадрат?
 2. Чи правильно, що існує ромб, який не є паралелограмом?
 3. Три сторони паралелограма рівні. Визначте вид паралелограма.
 4. Як за допомогою транспортира за найменшої кількості вимірювань перевірити, чи є прямокутником даний паралелограм?

Варіант 3

 1. Чи існує чотирикутник з перпендикулярними діагоналями, який не є ромбом?
 2. Чи правильно, що жоден прямокутник не є ромбом?
 3. Визначте вид чотирикутника, у якого є дві пари рівних протилеж­них кутів і жоден з них не гострий.
 4. Як за допомогою лише циркуля перевірити, чи є чотирикутник квадратом?

Варіант 4

 1. Чи існує чотирикутник з рівними діагоналями, який не є прямо­кутником?
 2. Чи правильно, що жоден ромб не є прямокутником?
 3. Визначте вид чотирикутника, у якого дві сторони паралельні і до­рівнюють третій стороні.
 4. Як за допомогою лише циркуля перевірити, чи є чотирикутник прямокутником?

Оскільки письмові завдання домашньої роботи відповідали за зміс­том та рівнем складності письмовим завданням класної роботи, пе­ревірку цих завдань учитель здійснює в стислій формі (озвучується, яке твердження було використане, а також відповідь).

III. Формулювання мети і завдань уроку

Мета уроку безпосередньо випливає з теми уроку. Оскільки на по­передніх двох уроках було вивчено досить великий об’єм теоретичного матеріалу, а також розглянуто випадки лише прямого застосування вивчених тверджень, то на цьому уроці логічно було б систематизувати твердження та опанувати прийоми, а також сформувати сталі вміння (навички) із застосування набутих знань.

IV. Актуалізація опорних знань

Оскільки одна з цілей уроку — систематизація знань учнів щодо вивчених означень, властивостей та ознак прямокутника, ромба і квад­рата, то для досягнення цієї мети треба поновити в пам’яті учнів назва­ні твердження. Для цього доцільно розв’язати усно задачі.

Завантажити: Розв'язування задач (8 клас. Геометрія) (Розмір:31.8 KB Завантажено:56)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *