Середа 17.10.2018
Зверніть увагу!

Розв’язування задач (8 клас. Геометрія)

Тема. Розв’язування задач

Мета: закріпити знання учнями означень чотирикутника та його елементів; продовжувати формувати уявлення про опуклий чотирикут­ник; відпрацьовувати вміння та навички застосування теореми про суму кутів чотирикутника під час розв’язування задач.

Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

Наочність та обладнання: конспект «Чотирикутники».

Хід уроку

І. Організаційний момент

 II. Перевірка домашнього завдання

Перевірку засвоєння учнями теоретичної частини домашнього за­вдання можна здійснити за допомогою інтерактивної вправи «Мікрофон» або гри «Найрозумніший» (учитель заздалегідь готує список завдань, які потребують швидкої та короткої відповіді за темою попередніх двох уроків, наприклад: «У чотирикутнику CDFE: С і Е — це…» і т. д.).

Правильність виконання письмових завдань домашньої роботи пе­ревіряємо або записавши розв’язання на дошці власноруч, або ж ви­кликавши для цього двох учнів.

III. Формулювання мети і завдань уроку

Зазвичай мета уроку засвоєння вмінь та навичок формулюється після перевірки виконання домашнього завдання, під час якої виявля­ють прогалини в знаннях учнів та певні труднощі з оперативним умінням щодо застосування набутих на попередніх уроках знань на практиці (під час розв’язування задач). Тому мета уроку формулюється як така, що складається із двох частин:

  • повторити (можливо, скоригувати) зміст основних нових понять теми «Чотирикутники»;
  • сформулювати схеми дій під час розв’язування типових задач на за­стосування вивчених знань.

 IV. Актуалізація та корекція опорних знань та вмінь

На цьому етапі уроку доречно буде організувати самостійну роботу уч­нів з усвідомлення змісту основних понять розділу. Для цього можна за­пропонувати їм роботу, аналогічну за формою до тієї, що була проведена на етапі підбиття підсумків на попередньому уроці. Після виконання робо­ти обов’язкова перевірка, обговорення і корекція результатів виконання (зрозуміло, що під час перевірки широко використовуємо наочність: усі «неправильні твердження» ілюструємо відповідними рисунками).

 V. Засвоєння вмінь та навичок

На цьому етапі уроку учням пропонуються задачі, які перед розв’я­зуванням слід розподілити на групи за змістом (у довільному порядку пропонуються задачі на знаходження периметра чотирикутника та за­дачі на застосування теореми про суму кутів опуклого чотирикутника; наприклад, задачі, що подібні за змістом до задач з підручника). Після формування основних груп задач із теми учні мають не просто розв’я­зати запропоновані задачі, але й сформувати загальний план розв’я­зання задач кожного типу. Ефективною на цьому етапі уроку є групова робота учнів із наступною презентацією результатів та корекцією складених схем дій.

 VI. Підсумки уроку

Самостійна робота 1

Варіант 1

Серед наведених укажіть правильні твердження:

1) градусна міра кутів опуклого чотирикутника може виражатися числами 20°, 30°, 89°, 90°;

2) жодні дві сторони чотирикутника не мають спільних точок;

3) у чотирикутнику MNPQ M і Q протилежні вершини;

4) якщо периметр чотирикутника ABCD дорівнює 20 см, а АС = 4 см, то периметр трикутника ADC дорівнює 18 см.

Варіант 2

Серед наведених укажіть правильні твердження:

1) градусна міра кутів опуклого чотирикутника може виражатися числами 91°, 92°, 93°, 94°;

2) діагональ з’єднує дві вершини чотирикутника;

3) у чотирикутнику ATFE TF і АЕ — сусідні сторони;

4) якщо в чотирикутнику ABCD  BD = 5 см, PBCD = 15 см, PABD = 13 см, то PАВСD = 23 см. 

VII. Домашнє завдання

Повторити зміст основних понять теми. Розв’язати задачі.

  1. Визначте, чи може чотирикутник ABCD бути опуклим, якщо:

а) точки А і D лежать по різні боки від прямої ВС;

б) пряма АВ перетинає пряму CD;

в) пряма АВ перетинає відрізок CD.
Виконайте рисунки.

  1. Один із кутів опуклого чотирикутника дорівнює сумі двох інших кутів. Доведіть, що даний кут є тупим.

У чотирикутнику три кути рівні, а четвертий кут менший від їхньої суми на 240°. Знайдіть кути чотирикутника

Завантажити: Розв'язування задач (8 клас. Геометрія) (Розмір:10.6 KB Завантажено:33)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *