Понеділок 15.10.2018
Зверніть увагу!

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мову й мовлення. Ситуація спілкування (6 клас. Українська мова)

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мову й мовлення. Ситуація спілкування

Мета: повторити й поглибити поняття про мовлення й спілкування, про форми мовлення та види мовленнєвої діяльності; обґрунтувати необхідність цілеспрямованої роботи учнів над удосконаленням навичок культури мовлення

Очікувані результати: учні розрізняють такі поняття, як мова, мовлення, спілкування, ситуація спілкування; розуміють сутність спілкування як важливої форми взаємодії людей; розрізняють види мовленнєвої діяльності, складники ситуації спілкування.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

 • Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Завдання й запитання учням.

З’ясуйте зміст висловлення.

Мова — явище суспільне. З одного боку, мову творить і розвиває суспільство, з іншого — без мови не було б суспільства. І наука, і техніка, і релігія, і культура не можливі без мови, бо мова забезпечує всі без винятку процеси життя і діяльності людини.

(Із журналу)

— Як даний вислів пов’язаний із темою нашого уроку?

 • Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

 • Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
 1. Бесіда.

— Чи можна визначити культуру людини й рівень її освіченості під час спілкування з нею?

— Що таке мовлення?

— Яка мета усного мовлення?

— А яка мета писемного мовлення?

 1. Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

 1. Слово вчителя.

1)   Види мовленнєвої діяльності.

Мовленнєва діяльність охоплює чотири види: аудіювання (слухання-розуміння), читання, говоріння та письмо.

Готуючись до спілкування, треба спланувати: тему висловлювання, головну думку ви-словлювання, форму висловлювання (монолог чи діалог), стиль висловлювання.

2)   Ситуація спілкування, її складники.

Умови, за яких відбувається спілкування, називають ситуацією спілкування.

Виділяють такі складники ситуації спілкування: обставини спілкування; адресат спілку-вання; мета спілкування.

Охарактеризувати ситуацію спілкування означає дати відповіді на запитання: хто гово-рить чи пише? (адресант мовлення); до кого спрямоване мовлення? (адресат мовлення); що? (тема й основна думка висловлювання); з якою метою? (мета висловлювання); де, коли? (умови спілкування — місце й час).

Запам’ятайте!

Адресат — той, кому адресують мовлення.

Адресант — той, хто висловлюється.

 1. Проблемне завдання.

Запишіть прислів’я та приказки. Які риси культури мовлення вони узагальнюють?

Слово не горобець, вилетить — не впіймаєш. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути. Що маєш казати — наперед обміркуй. Шабля ранить голову, а слово — душу. Не хочеш почути поганих слів — не кажи їх сам.

 1. Творче завдання.

Пригадайте самостійно три приказки, які стосувалися б культури мовлення.

 • Закріплення знань, умінь і навичок

Робота в групах.

1)   Відповідно до обраної ситуації спілкування, визначте тему, основну думку, виберіть стиль, форму висловлювання.

1 група. Ви прийшли до однокласника, що захворів.

2 група. Ви прийшли на засідання ради учнівського самоврядування.

2)   Складіть і розіграйте за особами діалог, уявивши, що ви на екскурсії в іншому місті, розповідь екскурсовода вас вразила, зачарувала.

 • Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

 • Підсумок уроку

Проблемне питання.

— Для чого нам необхідно дотримуватися вимог спілкування та аналізувати ситуацію спілкування?

Завантажити: Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мову й мовлення. Ситуація спілкування ( 6 клас. Українська мова) (Розмір:15.0 KB Завантажено:42)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *