Середа 21.11.2018
Зверніть увагу!

Monthly Archives: Травень 2016

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Фонетична транскрипція. Культура мовлення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.         Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Фонетична транскрипція. Культура мовлення. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних. Мета: □   навчальна: поглибити знання учнів про звуки мови й звуки мовлення, голосні й приголосні звуки; розвивати вміння й навички учнів роз­різняти голосні й приголосні звуки, правильну вимову наголошених і ненаголошених голосних; □   розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву учнів; …

Читати все »

Контрольна робота №3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.         Контрольна робота №3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання). Мета: □   навчальна; перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень п’яти­класників з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог», з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією, перевірити …

Читати все »

Правопис. Розділові знаки при діалозі (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Правопис. Розділові знаки при діалозі. Мета: □   навчальна: поглибити знання учнів про діалог; повторити та узагаль­нити вивчене про речення; □   розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та са­мостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □   виховна: виховувати інтерес до української мови. Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, українознавство. Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань.

Читати все »

Діалог. Тире при діалозі. Текст. Удосконалення вмінь складати діалоги (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.        Діалог. Тире при діалозі. Текст. Удосконалення вмінь складати діалоги. Мета: □  навчальна: поглибити знання учнів про діалог; розглянути правила постановки розділових знаків при діалогах; □  розвивальна: розвивати навички складання діалогів, вміння школярів працювати колективно та самостійно; збагачувати словниковий запас учнів; □  виховна: виховувати культуру спілкування. Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, українознавство. Тип уроку: урок засвоєння нових …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь №11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Читання мовчки текстів різних стилів (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.      Урок розвитку комунікативних умінь №11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Читання мовчки текстів різних стилів. Мета: □  навчальна: вчити учнів аналізувати власні помилки; зробити роботу над помилками, допущеними в контрольному переказі; розвивати на­вички грамотного письма; □  розвивальна: розвивати навички читання мовчки текстів різних стилів; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;             □     виховна: виховувати …

Читати все »

Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Виразне читання вголос (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.       Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Виразне читання вголос. Мета: □   навчальна: поглибити знання учнів про пряму мову; навчити розстав­ляти розділові знаки в реченнях із прямою мовою; заміняти пряму мову непрямою; □   розвивальна: розвивати навички читання текстів уголос, уміння шко­лярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення; мовлен­нєві навички; □   виховна: виховувати інтерес до традицій українського народу. Внутрішньопредметні зв’язки: пунктуація, …

Читати все »

Усна народна творчість. Казка «Дружні звірі» (3 клас. Літературне читання)

3 клас. Літературне читання - Школа України

Тема. Усна народна творчість. Казка «Дружні звірі». Мета: ознайомити учнів із змістом казки «Дружні звірі»; удосконалювати навички свідомого, правильного, швидкого і виразного читання; розвивати зв’язне  мовлення і творчі здібності учнів; навчати визначати головну думку казки, виховувати дружні стосунки, взаємодопомогу. Обладнання:   малюнки із зображенням барана, ведмедя, вола, вовка, гусака, лисиці, півня; плакат із записаним прислів’ям.

Читати все »

Усна народна творчість. Казка «Колобок» (3 клас. Літературне читання)

3 клас. Літературне читання - Школа України

Тема. Усна народна творчість. Казка «Колобок». Мета:   продовжити формувати навички правильного, швидкого, виразного читання      казки; розвивати мовленнєві і творчі здібності учнів; навчати інсценізувати каз­ку, переказувати її з уведенням нових персонажів; виховувати любов до усної народної творчості. Обладнання:   малюнки із зображенням персонажів казки або ляльки і лялькового театру, карта-схема розгортання подій у казці, презентація. Усі уроки літературного читання на сайті «Шкільне …

Читати все »

Усна народна творчість. Загадки. Українські народні казки. Казка «Колосок» (3 клас. Літературне читання)

3 клас. Літературне читання - Школа України

Тема. Усна народна творчість. Загадки. Українські народні казки. Казка «Колосок». Мета: актуалізувати знання учнів про загадки, їхнє призначення, художні особливості; розкрити зміст поняття «українські народні казки», навчати читати  й аналі­зувати казки, формувати оцінні судження, уміння характеризувати персонажів; розвивати усне мовлення учнів; виховувати любов до праці. Обладнання:   збірка українських народних казок, малюнки-відгадки до загадок, запис прислів’їв, діафільм «Колосок», презентація. Усі уроки …

Читати все »

Усна народна творчість. Прислів’я, приказки (3 клас. Літературне читання)

3 клас. Літературне читання - Школа України

Тема. Усна народна творчість. Прислів’я, приказки. Мета: розширити уявлення учнів про малі форми усної народної творчості; познайо­мити з прислів’ями і приказками та їхнім призначенням; удосконалювати на­вички свідомого, виразного, швидкого читання; розвивати творчі здібності учнів; формувати вміння доречно використовувати прислів’я і приказки у влас­ному мовленні, виховувати інтерес до рідної мови. Обладнання:   збірка народних приказок і прислів’їв (будь-яке видання); кодокарта або екран …

Читати все »