Понеділок 10.12.2018
Зверніть увагу!

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали. Мета: формувати науковий світогляд учня на основі засвоєння системи знань про багатоманітність речовин, їх початкову класифікацію, формувати поняття «прості і складні речовини», «неорганічні і органічні речовини», вчити розрізняти прості і складні речовини, метали й неметали; розвивати загальнонавчальні вміння й навички учнів (спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки), вміння застосовувати знання в конкретній …

Читати все »

Хімічні формули речовин. Прості і складні речовини (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Хімічні формули речовин. Прості  і складні речовини. Цілі: поглибити знання учнів про багатоманітність речовин, їх класифікацію, розширити знання про прості й складні речовини; формувати вміння розподіляти речовини на прості і складні; показати відмінність будови й фізичних властивостей простих речовин металів та неметалів: розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити узагальнюючі висновки, розрізняти поняття, знаходити причинно – наслідкові зв’язки; формувати практичні знання й …

Читати все »

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси Цілі уроку:  розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку; ознайомити учнів з поняттям абсолютної та відносної атомної маси, одиницею вимірювання відносної атомної маси – атомною одиницею маси (а.о.м.); навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою хімічних елементів. Тип уроку: коригування і засвоєння нових …

Читати все »

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура  періодичної системи. Навчальна мета: ознайомити учнів із будовою періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва ; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити ознайомлення із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою. Розвивальна мета: сприяти розвитку наполегливості в навчанні; сприяти формуванню основних світоглядних ідей. Виховна мета: виховувати гуманізм, колективізм, активну позицію …

Читати все »

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи. Мета: Поглибити знання учнів про атоми й молекули як складові частинки речовини; дати поняття про йони та хімічний елемент; ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою; формувати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати  причинно-наслідкові зв’язки; розвивати пізнавальну мотивацію, уміння самостійно шукати інформацію; виховувати навички взаємодії та взаємодопомоги. Тип уроку: засвоєння нових знань. Базові поняття: …

Читати все »

Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини. Гірські породи потребують охорони (3 клас. Природознавство)

3 клас. Природознавство-Школа України

Тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини. Гірські породи потребують охорони Мета: сформувати елементарні поняття гірські породи, корисні копалини (горючі, рудні, нерудні); виробити уявлення про значення гірських порід у природі і цінність для людей, про участь учнів у збереженні й охороні корисних копалин; уміння розрізняти тверді, рідкі й газоподібні гірські породи, окремі горючі, рудні й нерудні корисні копалини; …

Читати все »

Вода має бути чистою (3 клас. Природознавство)

3 клас. Природознавство-Школа України

Тема. Вода має бути чистою Мета: формувати уявлення про значення води в природі, цінність її для людей, про шляхи забруднення і способи охорони води від забруднення, про участь учнів в охороні та збереженні води; формувати вміння висловлювати оцінні судження; виховувати естетичне сприймання природи, прагнення берегти природу, охороняти її, зокрема воду. Обладнання: модель Землі, склянки з чистою водою та водою з …

Читати все »

Перетворення води. Кругообіг води в природі (3 клас. Природознавство)

3 клас. Природознавство-Школа України

Тема. Перетворення води. Кругообіг води в природі Мета: формувати уявлення про умови перетворення води з одного стану в інший (з рідкого в газоподібний стан і з газоподібного — в рідкий, з рідкого — у твердий стан і з твердого — в рідкий), про властивості снігу і льоду, про кругообіг води в природі; формувати вміння застосовувати засвоєні знання в подібній і …

Читати все »

Без води немає життя. Властивості води-рідини. Вода — розчинник (3 клас. Природознавство)

3 клас. Природознавство-Школа України

Тема. Без води немає життя. Властивості води-рідини. Вода — розчинник Мета: розширити уявлення про значення води в природі, про три стани води і властивості води (не має власної форми, прозора, безбарвна, без запаху рідина; під час нагрівання розширюється і стискається під час охолодження); формувати елементарні поняття,  що вода — речовина, розчинник, розчин; учити робити розчини; виробляти вміння самостійно виконувати досліди, …

Читати все »

З чого складається повітря. Збережемо повітря чистим (3 клас. Природознавство)

3 клас. Природознавство-Школа України

Тема. З чого складається повітря. Збережемо повітря чистим Мета: формувати уявлення про склад повітря (азот, кисень, вуглекислий газ), про домішки в повітрі; джерела забруднення повітря та шляхи збереження його чистоти; продовжувати формувати вміння порівнювати, робити висновки, складати план тексту; застосовувати знання у новій ситуації; виховувати обережність у поводженні з вогнем у природі, прагнення охороняти чистоту повітря і зберігати власне здоров’я …

Читати все »