Неділя 16.12.2018
Зверніть увагу!

Види стосунків. Стосунки в родині, класі, підлітковому середовищі (6 клас. Основи здоров’я)

6 клас. Основи здоров’я - Школа України

ТЕМА. Види стосунків. Стосунки в родині, класі,  підлітковому середовищі Мета: формувати в учнів поняття про стосунки людей і типи стосунків у сім’ї; пояснити необхідність конструктивного розв’язання конфліктів; розглянути необхідність толерантного ставлення до чужих погля­дів і переконань; порівняти правила спілкування з однокласниками, старшими і членами сім’ї; розвивати вміння вибирати належний тип стосунків із членами родини, однокласниками, друзями, учителями; виховувати толерантне ставлення до оточуючих людей. Обладнання: підручники, ілюстративний …

Читати все »

Стилі спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров’я (6 клас. Основи здоров’я)

6 клас. Основи здоров’я - Школа України

Тема: Стилі спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров’я Мета: розповісти про стилі спілкування; відпрацювати з учнями навички ефективного спілкування; способи та етапи конструктивного розв’язання конфліктів; розвивати вміння обґрунтовувати необхідність дружніх стосунків із однокласниками, друзями, знайомими; виховувати поважне ставлення до оточуючих людей. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручники, зошити, музичний супровід, мікрофон. ХІД  УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання вчителя Епіграф до уроку: …

Читати все »

Спілкування людей. Засоби комунікації. Навички спілкування (6 клас. Основи здоров’я)

6 клас. Основи здоров’я - Школа України

Тема: СПІЛКУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я Спілкування людей. Засоби комунікації. Навички спілкування Мета: дати уявлення про роль спілкування в житті людини, вплив спілкування на здоров’я; розвивати життєві навички користування засобами комунікації та навички спілкування; виховувати соціальну свідомість. Обладнання: підручники, аркуші паперу формату А4, маркери, музичний супровід. Тип уроку: засвоєння нових знань. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання вчителя. Установка на позитивний настрій …

Читати все »

Вплив ВІЛ-інфекції на організм людини. Поняття про СНІД. Як ВІЛ не передається. Толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ (6 клас. Основи здоров’я)

6 клас. Основи здоров’я - Школа України

Тема: Вплив ВІЛ-інфекції на організм людини. Поняття про СНІД. Як ВІЛ не передається. Толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ Мета: пояснити вплив ВІЛ-інфекції на організм людини, відмінність між ВІЛ і СНІД; розвивати вміння правильно розпізнавати та оцінювати ситуації, безпечні щодо ризику ВІЛ-інфікування; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та толерантне ставлення до ВІЛ ­ інфікованих людей. Обладнання: роздруковані …

Читати все »

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали. Мета: формувати науковий світогляд учня на основі засвоєння системи знань про багатоманітність речовин, їх початкову класифікацію, формувати поняття «прості і складні речовини», «неорганічні і органічні речовини», вчити розрізняти прості і складні речовини, метали й неметали; розвивати загальнонавчальні вміння й навички учнів (спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки), вміння застосовувати знання в конкретній …

Читати все »

Хімічні формули речовин. Прості і складні речовини (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Хімічні формули речовин. Прості  і складні речовини. Цілі: поглибити знання учнів про багатоманітність речовин, їх класифікацію, розширити знання про прості й складні речовини; формувати вміння розподіляти речовини на прості і складні; показати відмінність будови й фізичних властивостей простих речовин металів та неметалів: розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити узагальнюючі висновки, розрізняти поняття, знаходити причинно – наслідкові зв’язки; формувати практичні знання й …

Читати все »

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси Цілі уроку:  розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку; ознайомити учнів з поняттям абсолютної та відносної атомної маси, одиницею вимірювання відносної атомної маси – атомною одиницею маси (а.о.м.); навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою хімічних елементів. Тип уроку: коригування і засвоєння нових …

Читати все »

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура  періодичної системи. Навчальна мета: ознайомити учнів із будовою періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва ; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити ознайомлення із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою. Розвивальна мета: сприяти розвитку наполегливості в навчанні; сприяти формуванню основних світоглядних ідей. Виховна мета: виховувати гуманізм, колективізм, активну позицію …

Читати все »

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи. Мета: Поглибити знання учнів про атоми й молекули як складові частинки речовини; дати поняття про йони та хімічний елемент; ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою; формувати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати  причинно-наслідкові зв’язки; розвивати пізнавальну мотивацію, уміння самостійно шукати інформацію; виховувати навички взаємодії та взаємодопомоги. Тип уроку: засвоєння нових знань. Базові поняття: …

Читати все »

Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини. Гірські породи потребують охорони (3 клас. Природознавство)

3 клас. Природознавство-Школа України

Тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини. Гірські породи потребують охорони Мета: сформувати елементарні поняття гірські породи, корисні копалини (горючі, рудні, нерудні); виробити уявлення про значення гірських порід у природі і цінність для людей, про участь учнів у збереженні й охороні корисних копалин; уміння розрізняти тверді, рідкі й газоподібні гірські породи, окремі горючі, рудні й нерудні корисні копалини; …

Читати все »