Tag Archives: 9 клас. Хімія

Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини Мета: дати уявлення про розчинність речовин у воді; розкрити залежність значення розчинності від природи розчинених речовин та розчинника, температури й тиску; розмежувати поняття «насичений» і «концентрований» розчин, «ненасичений» і «розбавлений» розчин; ознайомити з таблицею розчинності речовин та формувати вміння користуватися нею; розвивати вміння спостерігати та робити висновки. Очікувані результати: учні мають уміти визначати …

Читати все »

Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Кристалогідрати (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Кристалогідрати Мета: сформувати уявлення про розчинення як результат складного фізико-хімічного процесу взаємодії між молекулами розчиненої речовини і розчинника; дати поняття про гідратацію як процес приєднання молекул води до молекул розчиненої речовини, про продукти такого приєднання — кристалогідрати; ознайомити з особливостями будови молекул води, диполями; дати уявлення про водневий зв’язок; розвинути знання про значення води як …

Читати все »

Значення розчинів у природі та житті людини. Розчин і його компоненти. Поняття про колоїдні та істинні розчини. Класифікація розчинів (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Значення розчинів у природі та житті людини. Розчин і його компоненти. Поняття про колоїдні та істинні розчини. Класифікація розчинів Мета: сформувати поняття про розчини, їх класифікацію; пояснити відмінність істинних і колоїдних розчинів; сформувати вміння розрізняти типи дисперсних систем; розвивати вміння аналізувати інформацію та робити висновки. Очікувані результати: учні мають описувати складові частини розчину; учні мають класифікувати розчини за розміром та агрегатним станом …

Читати все »

Хімічний зв’язок і будова речовини (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Хімічний зв’язок і будова речовини Мета: повторити й узагальнити знання про види хімічного зв’язку, будову речовин; актуалізувати та закріпити знання учнів про залежність хімічного зв’язку від будови речовини; закріпити навички визначення типу хімічного зв’язку, ступеня окиснення елементів та типу кристалічних ґраток. Очікувані результати: учні мають уміти визначати тип хімічного зв’язку, ступінь окиснення елементів та типи кристалічних ґраток; учні мають складати електронно-крапкові формули …

Читати все »

Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей Мета: актуалізувати знання учнів про основні класи неорганічних сполук; узагальнити знання учнів про склад, класифікацію, властивості оксидів, кислот, основ і солей; удосконалити вміння складати рівняння реакцій, що характеризують генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин; закріпити вміння проводити розрахунки за хімічними формулами й хімічними рівняннями; розвивати вміння використовувати вивчений матеріал для розв’язування …

Читати все »
Яндекс.Метрика