Tag Archives: 8 клас. Зарубіжна література

Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема.  Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів. Мета:   поглибити знання учнями поняття «міф»; ознайомити зі змістом основних циклів давньогрецьких  міфів;  розвивати  навички  переказу,  аналізу  тексту,  виразного  читання,  логічного  мислення,  інсценізації;  сприяти  вихованню  зацікавленості  літературою. Обладнання:   тексти  міфів  за  книгою  М.  Куна  «Легенди  і   Міфи  Стародавньої  Греції»   виставка  ілюстрацій  до  міфів  та  учнівських  малюнків.(Можна  використати  репродукції  «Зевс  і   Гера.  …

Читати все »

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

ТЕМА.   Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві.   Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія. МЕТА: ознайомити учнів з особливостями виникнення, облаштування та функціонування давньогрецького театру; сприяти усвідомленню того, що давньогрецький театр був важливим засобом виховання    найширших мас народу;  сприяти вихованню поваги до театрального   мистецтва та античної  культури, високих моральних рис. ОБЛАДНАННЯ:  мультимедійний матеріал ; тексти трагедії …

Читати все »

Антична (давньогрецька і давньоримська) література — вихідна основа європейських літератур (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема.   Антична  (давньогрецька  і   давньоримська)  література  —  вихідна  основа  європейських  літератур. Мета:  ознайомити  учнів  з   літературою  античної  доби,  з   особливостями  античної  культури; розвивати  навички  конспектування,  логічного  мислення,  усного  та  писемного мовлення;  сприяти  розширенню  світогляду,  читацьких  смаків та  уподобань  школярів. Обладнання:   географічна  карта,  репродукції  фотографій,  ілюстрацій  із  зображенням античних скульптур,  малюнків  (за  вибором  учителя).  (Можна  запропонувати  репродукції  палацу Міноса в   Кноссі …

Читати все »

Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема. Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя Мета : відкрити для учнів історію створення Корану, особливості його побудови, засвоїти поняття « сура», « айят» , прочитати окремі уривки з Корану Виховна мета : розвивати в учнів бажання пізнавати все нове, виховувати повагу і терпимість до інших релігій і культур Обладнання : ілюстрації …

Читати все »

Структура Біблії, її складники (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема. Структура Біблії, її складники. Мета: розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й робити висновки, осмислено сприймати навчальний матеріал; виховувати почуття поваги до Святого Письма, риси чесності, доброти, порядності, скромності, любові до ближнього. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь. Обладнання: Біблія, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки),  мультимедійна презентація. Епіграф: Є книга, в якій сказано все, все вирішено, після …

Читати все »

Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально – філософський зміст біблійних сюжетів та образів (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема: Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально – філософський зміст біблійних сюжетів та образів         Мета: поглибити знання учнів про біблійні образи, сюжети,    розвивати вміння самостійно опрацьовувати інформацію, узагальнювати її та аргументувати свою думку; виховувати толерантність до релігійних поглядів різних народів,   загальнолюдські цінності. Тип уроку: урок сприйняття та засвоєння нового матеріалу. Обладнання: Біблія, репродукції картини Якоба Йорданса …

Читати все »

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією та міфологією (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією та міфологією Мета: повідомити про історію виникнення Біблії, як основ двох релігій,  опрацювати ідейно-художній зміст програмових біблійних легенд; розвивати культуру зв’язного мовлення, синтетичне мислення, вміння уважно сприймати навчальний матеріал,  робити правильні висновки; виховувати бажання бути мудрою, справедливою, неординарною людиною. Тип уроку: засвоєння нових знань. Обладнання: Біблія, тексти …

Читати все »

Літературний процес. Основні літературні епохи. напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема: Літературний процес. Основні літературні епохи. напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах. Мета: формувати поняття “літературний процес”, розвивати світогляд на “літературний процес”, працювати зі схемами, пробуджувати зацікавленість до вершинних надбань всесвітньої літератури. Обладнання: виставка схеми, портрет Й. Ґете Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Епіграф “Тепер ми вступаємо в епоху світової літератури” (Й.В. Ґете)

Читати все »

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема: Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Мета: поглибити знання учнями поняття “культура” і “література”, ознайомити з визначеннями понять “рід літератури”, “епос”, “лірика”, “драма”; виховувати інтерес до художнього слова. Обладнання: виставка літературних творів, які вивчатимуться в 8 класі, картки. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Епіграф “Спочатку було слово” (Біблія) “Література – це керівник людського …

Читати все »
Яндекс.Метрика