Tag Archives: 8 клас. Геометрія

Розв’язування задач (8 клас. Геометрія)

Тема. Розв’язування задач Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів щодо озна­чень, властивостей та ознак різновидів паралелограма; вдосконалити вміння учнів застосовувати вивчені твердження під час побудови пра­вильних міркувань для розв’язування типових задач. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. Наочність та обладнання: конспекти «Паралелограм», «Ромб. Квадрат». Хід уроку І. Організаційний етан  II. Перевірка домашньої роботи Самостійна робота Варіант 1 Чи є ромбом …

Читати все »

Ромб. Квадрат (8 клас. Геометрія)

Тема. Ромб. Квадрат Мета: працювати над засвоєнням учнями змісту означень, власти­востей та ознак ромба і квадрата. Формувати вміння: відтворювати вивчені твердження; застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата до розв’язування типових задач; застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата разом із раніше вивченими твердженнями в темі «Чотирикутники» до розв’язування задач підвищеного рівня складності. Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок. Наочність та обладнання: …

Читати все »

Прямокутник (8 клас. Геометрія)

Тема. Прямокутник Мета: сформувати в учнів уявлення про прямокутник як один із видів паралелограма; розглянути властивості та ознаки прямокутника; сформувати вміння й навички застосовувати властивості та ознаки прямокутника під час розв’язування задач. Тип уроку: засвоєння нових знань. Наочність та обладнання: конспект «Прямокутник». Хід уроку І.Організаційний етап  II. Перевірка домашнього завдання Учитель збирає зошити учнів із виконаною домашньою самостій­ною роботою на …

Читати все »

Розв’язування задач (8 клас. Геометрія)

Тема. Розв’язування задач Мета: доповнити знання учнів поняттями: «достатня та необхідна умови», «критерій»; відпрацювати вміння відрізняти необхідні та дос­татні умови, а також використовувати вивчені необхідні й достатні умови паралелограма до розв’язування задач. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Наочність та обладнання: конспект «Паралелограм». Хід уроку І. Організаційний етап  II. Перевірка домашнього завдання Якість засвоєння теоретичного матеріалу попереднього уроку мож­на …

Читати все »

Теореми про ознаки паралелограма (8 клас. Геометрія)

Тема. Теореми про ознаки паралелограма Мета: сформувати в учнів свідоме розуміння змісту та схеми дове­дення теореми, що виражає ознаки паралелограма. Формувати вміння: відтворювати ознаки та їхні доведення; застосовувати вивчені ознаки для доведення того, що даний чотири­кутник є паралелограмом. Тип уроку: засвоєння нових знань. Наочність та обладнання: конспект «Паралелограм». Хід уроку І. Організаційний етап  II. Перевірка домашнього завдання Домашнє завдання перевіряємо …

Читати все »

Властивості паралелограма (8 клас. Геометрія)

Тема. Властивості паралелограма Мета: доповнити знання учнів властивостями бісектрис кутів па­ралелограма та висот паралелограма; продовжити роботу із формуван­ня вмінь відтворювати вивчені означення і властивості паралелограма та використовувати ці твердження під час розв’язування задач на обчислення і доведення. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Наочність та обладнання: конспект «Паралелограм». Хід уроку І. Організаційний етап  II. Перевірка домашнього завдання Для перевірки …

Читати все »

Означення паралелограма. Властивості паралелограма (8 клас. Геометрія)

Тема. Означення паралелограма. Властивості паралелограма Мета: домогтися засвоєння учнями означення паралелограма, озна­чення додаткових елементів паралелограма, формулювання і доведення те­ореми про властивість кутів і сторін паралелограма; сформувати первинні вміння відтворювати вивчені означення і властивості, а також використо­вувати їх разом із вивченими раніше властивостями та ознаками паралель­них прямих для розв’язування задач на доведення та обчислення. Тип уроку: засвоєння нових знань. Наочність та …

Читати все »

Розв’язування задач (8 клас. Геометрія)

Тема. Розв’язування задач Мета: закріпити знання учнями означень чотирикутника та його елементів; продовжувати формувати уявлення про опуклий чотирикут­ник; відпрацьовувати вміння та навички застосування теореми про суму кутів чотирикутника під час розв’язування задач. Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок. Наочність та обладнання: конспект «Чотирикутники». Хід уроку І. Організаційний момент  II. Перевірка домашнього завдання Перевірку засвоєння учнями теоретичної частини домашнього за­вдання можна …

Читати все »

Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника (8 клас. Геометрія)

Тема. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника Мета: сформувати уявлення про внутрішню область чотирикутника, поняття опуклого та неопуклого чотирикутників, кута опуклого чотири­кутника, сусідніх та протилежних кутів опуклого чотирикутника. Сформувати первинні вміння: відтворювати вивчені означення; розрізняти на готових рисунках вивчені об’єкти; зображувати вивчені об’єкти на рисунку. Сформувати усвідомлене розуміння змісту теореми про суму кутів опук­лого чотирикутника та вміння її застосовувати під час …

Читати все »

Чотирикутники (8 клас. Геометрія)

Тема. Чотирикутники Мета: сформувати уявлення про чотирикутник, його елементи: вершина, сторона, діагональ, сусідні сторони (вершини), протилежні сторони (вершини); ввести поняття периметра чотирикутника. Сфор­мувати первинні вміння: відтворювати означення чотирикутника, його елементів; знаходити на рисунку зображення чотирикутника та його елементів; виконувати рисунки за описом; розв’язувати найпростіші задачі на обчислення із використанням поняття периметра чотирикутника. Тип уроку: засвоєння нових знань. Наочність та обладнання: …

Читати все »
Яндекс.Метрика