Tag Archives: 5 клас. Українська мова

Правила вживання знака м’якшення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.              Правила вживання знака м’якшення. Мета: □   навчальна: поглибити знання учнів про вживання знака м’якшення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з цією орфо­грамою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □   розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □   виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стиму­лювати зацікавленість народними промислами. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, пунк­туація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, …

Читати все »

Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про позначення м’якості приго­лосних на письмі; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □    виховна: виховувати культуру спілкування, повагу до старших. Внутрішньопредметні …

Читати все »

Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про правопис прислівників; форму­вати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу; □     виховна: виховувати ціннісне ставлення до батьківської любові, ви­ховувати почуття відповідальності в сім’ї. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь №16. Усний твір-оповідання про випадок із життя (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Урок розвитку комунікативних умінь №16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша. Текст. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів із повідомленням на певну соціокультурну тему. Мета: □     навчальна: удосконалювати вміння складати й аналізувати тексти-розповіді; навички правил коректного оцінювання висловлювання; збагачувати словниковий запас мовлення учнів; □     розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять; сприйняття повідом­лення на …

Читати все »

Основні випадки чергування у — в, і — й (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Основні випадки чергування у — в, і — й. Мета: □   навчальна: пояснити закономірності чергування звуків як одну з умов милозвучності української мови; формувати загальнопізнавальні вмін­ня знаходити слова із зазначеною орфограмою в текстах; удосконалю­вати орфографічні й орфоепічні вміння; □   розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до аналітичного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □   виховна: виховувати відповідальність за …

Читати все »

Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [x] в коренях слів (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [x] в коренях слів. Мета: □       навчальна: пояснити закономірності чергування голосних після шип­лячих і задньоязикових звуків у коренях слів; формувати загально- пізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфографічні й орфоепічні вміння; □       розвивальна: розвивати навички колективної …

Читати все »

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [x] – [ж], [ч], [ш] – [з], [ц], [с] (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [x] – [ж], [ч], [ш] – [з], [ц], [с]. Мета: □       навчальна: пояснити закономірності чергування голосних [о] — [и], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і] та приголосних звуків у коренях слів; форму­вати …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь №15. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Урок розвитку комунікативних умінь №15. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі. Мета: □     навчальна: навчити відтворювати зміст прослуханого тексту худож­нього стилю з елементами роздуму; збагачувати словниковий запас; □     розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, асоціативну уяву; □    виховна: виховувати культуру людських стосунків. Внутрішньопредметні зв’язки: фразеологія, орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура. Тип уроку: урок розвитку …

Читати все »

Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.             Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення. Мета: □     навчальна: надати знання учнями про спрощення приголосних; фор­мувати орфографічні й орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати навички слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення; навички виразного читання; розвивати логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □     виховна: виховувати повагу до сім’ї, родини, Батьківщини. Внутрішньопредметні зв’язки: фразеологія, орфографія, орфоепія, …

Читати все »

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.         Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Мета: □     навчальна: навчити евфонічних правил, пояснити закони уподібнення звуків української мови; □     розвивальна: розвивати фонематичний слух, мовне чуття, пам’ять, увагу; □     виховна: виховання загальнолюдських цінностей: поваги, доброти, допомоги. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, орфографія, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: художня література, усна народна творчість, куль­тура. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »
Яндекс.Метрика