Tag Archives: 11 клас. Зарубіжна література

Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки науко­вих досліджень МЕТА: допомогти учням зрозуміти зміст твору, його ідейно-художні особливості; розвивати навички виділення головних епізодів та деталей, висловлювання своєї думки про прочитане та обґрунтування її; виховувати прагнення до пізнання, до розширення свого круго­зору, почуття відповідальності за свої вчинки. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали.

Читати все »

Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як  драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика МЕТА: простежити життєвий і творчий шлях драматурга, визначити особливості його епічного театру, творчого доробку; розвивати навички сприйняття інформації на слух, аналітичне, образне мислення; виховувати активного читача, сприяти формуванню гуманістич­ного світогляду. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали.

Читати все »

Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної про­зи, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики й антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини XX ст. МЕТА: ознайомити учнів з новими тенденціями у світовій літературі, розвитком різних жанрів, виникненням постмодернізму в останній третині XX ст.; розвивати навички самостійного пошуку інформації, …

Читати все »

Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини XX століття (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Провідні тенденції в розвитку літератури другої по­ловини XX століття МЕТА: допомогти учням уявити й усвідомити загальну карти­ну розвитку світової літератури другої половині XX ст.; розвивати навички складання опорних конспектів, ви­ділення головного, систематизації літературних явищ, уміння сприймати інформацію на слух; розширювати кругозір учнів; виховувати прагнення до пізнання, любов до літератури, гуманістичний світогляд. ОБЛАДНАННЯ: карта світу післявоєнної Європи, книжкова виставка.

Читати все »

Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів “срібної доби” (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Презентація творчого проекту «Художні світи росій­ських поетів “срібної доби” В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна» МЕТА: ознайомити учнів із широким колом поетів «срібної доби»; допомогти усвідомити ідейно-художні особли­вості їхньої творчості; розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою, уміння працювати колективно й індивідуально, виявляти творчі здібності; виховувати учнів на найкращих поетичних зразках. ОБЛАДНАННЯ: портретна «галерея» письменників …

Читати все »

Виразне читання напам’ять віршів поетів «срібної доби» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Виразне читання напам’ять віршів поетів «срібної доби» МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст віршів російських поетів; розвивати навички виразного, вдумливого читання поезії напам’ять, обґрунтовування свого вибору; уміння аналізувати ліричний твір; виховувати наполегливість, любов до поезії, естетичний смак. ОБЛАДНАННЯ: опорно-логічні таблиці, схеми з теорії виразного читан­ня; аудіозаписи зі зразками художнього читання. ТИП УРОКУ: урок виразного читання напам’ять.

Читати все »

Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака МЕТА: допомогти учням визначити джерела таланту поета, простежити духовну силу митця в протистоянні вла­ді; розкрити особливості пастернаківської поетики; розвивати навички виразного читання ліричних творів, їх аналізу, уміння проникати в суть художніх образів митця; виховувати любов до поезії, прагнення до самопізнання та самовдосконалення, естетичні смаки. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму МЕТА: розкрити особливості творчої манери поетеси як яскравого явища світової поезії XX ст., поглибити розуміння поняття «акмеїзм»; розвивати навички ана­лізу поетичних творів, визначення рис літературних явищ; виховувати почуття естетичної насолоди від читання та осмислення поезії, прагнення опоратися злу й несправедливості. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменниці, видання …

Читати все »

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літера­турних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій МЕТА: ознайомити учнів із провідними модерністськими, авангардистськими напрямами й течіями «срібної доби», їх представниками, із творчістю О. Блока; розвивати навички виділення головних рис, осо­бливостей різних літературних напрямів у творчості письменників; аналізу …

Читати все »

Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова,   Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки» МЕТА: повторити, узагальнити вивчене; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне й деталі, висловлювати свої думки, аналізуючи ху­дожні твори, обґрунтовувати власні твердження; ви­ховувати найкращі людські якості. ОБЛАДНАННЯ: художні тексти.

Читати все »
Яндекс.Метрика