Tag Archives: 11 клас. Зарубіжна література

Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця XIX — початку XX ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропей­ській поезії кінця XIX — початку XX ст., представле­ній творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки  МЕТА: допомогти учням розкрити поняття «модернізм», «авангардизм» у поезії; розвивати навички ілюстру­вання принципів і положень літературних напрямів прикладами з конкретних поезій; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки, любов до поезії. …

Читати все »

Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму МЕТА: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом по­ета; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості його віршів; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, висловлення своїх думок і вражень; виховувати гуманістичне, оптимістичне світобачення. ОБЛАДНАНЯ: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали. ХІД   УРОКУ Мотивація …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»  МЕТА: допомогти учням з’ясувати етапи життя й творчості поета, його естетичні погляди, риси модернізму й авангардизму; розвивати навички виразного чи­тання, аналізу ліричних текстів, висловлення своїх уподобань і вражень; виховувати гуманістичний сві­тогляд, несприйняття війни та розбрату між людьми. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали, каліграми.

Читати все »

Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії  європейської поезії  XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево зве­лось» МЕТА: ознайомити учнів із життям і творчістю поета, пока­зати глибинні зрушення в поезії на зламі віків; роз­вивати навички самостійного здобування інформації, сприйняття матеріалу на слух, уміння аналізувати літературні процеси …

Читати все »

Розвиток усного зв’язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Розвиток усного зв’язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Май­стер і Маргарита» МЕТА: підсумувати й узагальнити знання учнів про ідейно – художні особливості роману «Майстер і Маргарита», поглибити розуміння його проблем та майстерності автора; розвивати усне зв’язне мовлення, уміння об­ґрунтовувати свою думку, наводити приклади з тексту, проводити паралелі з життям; виховувати толерант­ність, культуру поведінки, найкращі людські …

Читати все »

Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» МЕТА: допомогти учням усвідомити трагізм долі митця, силу мистецтва й кохання у творі; розвивати усне зв’язне мовлення, образне й логічне мислення, культуру почут­тів, уміння висловлювати думки та враження; вихову­вати шанобливе ставлення до одвічних людських цін­ностей, прагнення до щирості й гармонічних взаємин. …

Читати все »

Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Сатиричне змалювання радянських обивателів і функ­ціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі М. Булгако­ва «Майстер і Маргарита». Іронія і гротеск у  картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю МЕТА: допомогти учням усвідомити майстерність письмен­ника в художньо-психологічному осмисленні сучасної йому дійсності; розвивати навички аналізу художньо­го твору, його образів і явищ, зіставлення із сучасніс­тю, висловлення своїх думок; виховувати прагнення до …

Читати все »

Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація  міфічних мотивів; поєд­нання реальності та фантастики МЕТА: допомогти учням осмислити ідейно-художні осо­бливості твору, новаторський підхід письменника до вирішення філософсько-етичних проблем; розвивати навички аналізу художнього твору, художніх образів, усне мовлення, уміння виділяти головне й деталі, ви­словлювати свої враження та думки, обґрунтовувати їх; виховувати прагнення до добра й гуманізму. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, …

Читати все »

Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Проблематика і система образів твору Михайла Бул­гакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми МЕТА: допомогти учням усвідомити широту філософсько – етичної проблематики роману, значення системи об­разів для розкриття ідейного задуму твору; розвивати навички виділення головного, коментування його, усного мовлення, логічного та образного мислення; виховувати свідоме ставлення до питань морально­сті, прагнення до гуманістичних ідеалів. ОБЛАДНАННЯ: портрет …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника МЕТА: допомогти учням визначити основні віхи життєвого й творчого шляху письменника, джерела його твор­чості, витоки моральної стійкості, твердих прин­ципів і переконань; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного; виховувати гуманістичні ідеали. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, матеріали до біографії, київські краєвиди.

Читати все »
Яндекс.Метрика