Tag Archives: 11 клас. Хімія

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів Цілі уроку: формувати в учнів знання про гомологічні ряди алкінів на прикладі ацетилену; розвивати навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки на прикладі гомологічного ряду алкінів. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: фронтальна …

Читати все »

Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання, використання алкенів Цілі уроку: формувати в учнів знання про хімічні властивості алкенів; розкрити хімічні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етену та його гомологів; розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних …

Читати все »

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура Цілі уроку: формувати знання учнів про гомологічний ряд алкенів на прикладі етилену; ознайомити учнів з природою кратного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати на прикладі алкенів навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки. Тип уроку: комбінований …

Читати все »

Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках Цілі уроку: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про елементний склад органічних речовин і способи його визначення; визначити рівень засвоєння знань. Тип уроку: практичне використання знань, умінь і навичок. Форми роботи: виконання …

Читати все »

Поняття про циклоалкани (циклопарафіни) (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни) Цілі уроку: розширити знання учнів про вуглеводні на прикладі будови та властивостей циклоалканів; розвивати вміння складати структурні формули органічних сполук, їхні назви за систематичною номенклатурою на прикладі ізомерів циклоалканів. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: розповідь учителя, евристична бесіда, демонстраційний експеримент. Обладнання: моделі …

Читати все »

Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів Цілі уроку: формувати в учнів знання про хімічні властивості алканів; вивчити хімічні властивості алканів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Форми роботи: навчальна лекція, демонстраційний експеримент. Демонстрація 3. Взаємодія насичених вуглеводнів з розчинами калій перманганату, лугів, кислот. Обладнання: медіафрагмент або схема реакції …

Читати все »

Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів Цілі уроку: формувати в учнів знання про гомологію, гомологічні ряди на прикладі алканів; ознайомити учнів з номенклатурою алканів за міжнародною номенклатурою IUPAС; розвивати навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки на прикладі алканів, називати насичені вуглеводні за структурною формулою та …

Читати все »

Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки Цілі уроку: розвивати знання учнів про ковалентний карбон-карбоновий зв’язок на прикладі утворення σ- та π-зв’язків атомами Карбону; ознайомити учнів з основними характеристиками ковалентного зв’язку (довжиною, енергією, полярністю, просторовою спрямованістю) на прикладі одинарного, подвійного, потрійного карбон-карбонового зв’язку; розширити знання про ковалентний карбон-карбоновий зв’язок і розмаїтість органічних сполук на прикладі речовин з …

Читати все »

Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбонкарбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбонкарбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону  Цілі уроку: формувати в учнів знання про походження ковалентного карбон-карбонового зв’язку в органічних сполуках та його значення в органічній хімії; ознайомити учнів з поняттям «гібридизація електронних орбіталей» в атомі Карбону, видами гібридизації; навчити розрізняти атоми Карбону в карбоновому ланцюзі за типами гібридизації й …

Читати все »

Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова Цілі уроку: простежити історію розвитку теорії хімічної будови органічних сполук на сучасному етапі; показати її практичне застосування для синтезу нових органічних речовин; пояснити учням зміст сучасної теорії будови органічних речовин, її значення; узагальнити знання учнів про явища ізомерії та гомології; розвивати навички складання структурних формул …

Читати все »
Яндекс.Метрика