Tag Archives: 11 клас. Біологія

Ембріотехнології. Клонування (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Ембріотехнології. Клонування Цілі уроку: ознайомити учнів із сучасними ембріотехнологіями та технологіями клонування, розглянути історію їх розвитку й перспективи використання в медицині, сільському господарстві й промисловості; розвивати логічне мислення; виховувати почуття відповідальності за свої дії та дбайливе ставлення до живих організмів. Обладнання й матеріали: таблиці, фотографії або слайди презентації, які демонструють схеми ембріотехнологій та клонування, їх досягнення та головні напрямки …

Читати все »

Життєвий цикл у рослин і тварин (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Життєвий цикл у рослин і тварин Цілі уроку: розглянути основні етапи життєвих циклів рослин і тварин, показати їх зв’язок з особливостями життєдіяльності кожного конкретного організму; розвивати вміння співставляти й робити висновки; виховувати небайдуже ставлення до навколишнього світу. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку різних видів рослин і тварин, схеми життєвих …

Читати все »

Діагностування вад розвитку людини та їх корегування (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Діагностування вад розвитку людини та їх корегування Цілі уроку: ознайомити учнів із сучасними технологіями діагностування та корегування вад розвитку людини, із заходами профілактики цих порушень і факторами, які підвищують ризик їх розвитку; розвивати аналітичне й позитивне мислення; виховувати вміння співчувати та бажання допомагати тим, хто потребує допомоги. Обладнання й матеріали: фотографії, малюнки або слайди презентації із зображенням прикладів вад …

Читати все »

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму Цілі уроку: проаналізувати вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму, виділити найбільш небезпечні фактори, які можуть порушувати процеси розвитку; розвивати вміння встановлювати взаємозв’язки між дією факторів і наслідками цієї дії; виховувати небайдуже ставлення до навколишнього світу й розуміння відповідальності за наслідки своєї діяльності. Обладнання й матеріали: таблиці або …

Читати все »

Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток Цілі уроку: розглянути особливості процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку в багатоклітинних організмів; розвивати вміння використовувати отримані раніше знання; виховувати позитивне мислення. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку різних видів рослин і тварин, схеми життєвих циклів декількох видів рослин і …

Читати все »

Узагальнення та контроль знань з теми (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Узагальнення та контроль знань з теми Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основні закономірності мінливості та функціонування генотипу як цілісної системи, про основні напрямки сучасної селекції та біотехнології, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті. Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, …

Читати все »

Основні напрямки сучасної біотехнології (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Основні напрямки сучасної біотехнології Цілі уроку: розглянути основні напрямки сучасної біотехнології, з’ясувати їх значення для суспільства та перспективи розвитку; розвивати критичне мислення; виховувати вміння сприймати точки зору на питання, відмінні від власної. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами біотехнологічних процесів, фотографії або рисунки продуктів біотехнологічних виробництв. Базові поняття й терміни: біотехнології, мікробіологічна промисловість, лікарські препарати, забезпечення …

Читати все »

Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями біології та технологіями створення химерних і трансгенних організмів, розглянути генетичні основи селекції; розвивати вміння застосовувати раніше отримані знання; виховувати раціональне ставлення до використання живих організмів людиною. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами одержання химерних і трансгенних організмів, фотографії або рисунки химерних і …

Читати все »

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема:  Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу Цілі уроку: розглянути роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу, виділити фактори середовища, які найсильніше впливають на формування фенотипу; розвивати навички аналітичного мислення; виховувати критичне сприйняття наданої інформації. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які демонструють роль генотипу й середовища у формуванні різних ознак організму. Базові поняття й терміни: генотип, фенотип, …

Читати все »

Генетика людини (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Генетика людини Цілі уроку: розглянути особливості генетики людини й методи, які використовують для її вивчення, ознайомити учнів зі спадковими захворюваннями людини та способами їх профілактики; розвивати спостережливість, уміння узагальнювати й робити висновки; виховувати сприйняття людини як невід’ємної частини природи. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням різних варіантів успадковування ознак у людини, фотографії або малюнки людей зі …

Читати все »
Яндекс.Метрика