Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас

Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Проблема вибору людини в межовій ситуації та осо­бистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума» МЕТА: допомогти учням з’ясувати різні можливості мораль­ного вибору людини в межовій ситуації; розвивати навички філософського прочитання твору; характе­ристики героїв; виховувати почуття відповідальності за свій моральний вибір, прагнення до самопізнання та самовдосконалення. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. ХІД УРОКУ Мотивація …

Читати все »

Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стої­цизм у романі Альбера Камю «Чума» МЕТА: допомогти учням усвідомити екзистенціальний зміст роману, його сюжет, тематику й проблематику; розви­вати вміння учнів виділяти елементи твору, головне й деталі, висловлюватися, аргументувати свою точку зору; виховувати гуманізм, прагнення до активної життєвої позиції. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм МЕТА: простежити життєвий і творчий шлях письменника, дослідити вплив ідей філософії екзистенціалізму на творчість А. Камю; розвивати навички сприймання навчального матеріалу на слух, виділення головного, уміння висловлювати свої думки й аргументувати їх; виховувати гуманізм на прикладі письменника. ОБЛАДНАННЯ: карта світу, портрет письменника, …

Читати все »

Контрольна робота за темами: «Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половини XX ст. (Б. Брехт “Життя Галілея”») (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Контрольна робота за темами: «Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастер­нак)», «Література другої половини XX ст. (Б. Брехт  “Життя Галілея”») МЕТА: закріпити й систематизувати знання учнів, перевірити рівень знань, умінь і навичок з метою їх контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне й логічне мислення, зв’язне мовлення, уміння висловлювати свої думки й аргументувати їх; виховувати найкращі …

Читати все »

Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Неоднозначність образу головного героя твору Бер­тольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми МЕТА: допомогти учням розкрити неоднозначний образ Галілея, основну думку та її художнє втілення у тво­рі; розвивати навички аналізу драматичних творів, виділення головного, образне й логічне мислення; розширювати кругозір учнів; виховувати почуття відповідальності, активної громадянської позиції. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. ХІД  УРОКУ Мотивація навчальної …

Читати все »

Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки науко­вих досліджень МЕТА: допомогти учням зрозуміти зміст твору, його ідейно-художні особливості; розвивати навички виділення головних епізодів та деталей, висловлювання своєї думки про прочитане та обґрунтування її; виховувати прагнення до пізнання, до розширення свого круго­зору, почуття відповідальності за свої вчинки. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали.

Читати все »

Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як  драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика МЕТА: простежити життєвий і творчий шлях драматурга, визначити особливості його епічного театру, творчого доробку; розвивати навички сприйняття інформації на слух, аналітичне, образне мислення; виховувати активного читача, сприяти формуванню гуманістич­ного світогляду. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали.

Читати все »

Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної про­зи, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики й антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини XX ст. МЕТА: ознайомити учнів з новими тенденціями у світовій літературі, розвитком різних жанрів, виникненням постмодернізму в останній третині XX ст.; розвивати навички самостійного пошуку інформації, …

Читати все »

Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини XX століття (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Провідні тенденції в розвитку літератури другої по­ловини XX століття МЕТА: допомогти учням уявити й усвідомити загальну карти­ну розвитку світової літератури другої половині XX ст.; розвивати навички складання опорних конспектів, ви­ділення головного, систематизації літературних явищ, уміння сприймати інформацію на слух; розширювати кругозір учнів; виховувати прагнення до пізнання, любов до літератури, гуманістичний світогляд. ОБЛАДНАННЯ: карта світу післявоєнної Європи, книжкова виставка.

Читати все »

Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів “срібної доби” (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Презентація творчого проекту «Художні світи росій­ських поетів “срібної доби” В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна» МЕТА: ознайомити учнів із широким колом поетів «срібної доби»; допомогти усвідомити ідейно-художні особли­вості їхньої творчості; розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою, уміння працювати колективно й індивідуально, виявляти творчі здібності; виховувати учнів на найкращих поетичних зразках. ОБЛАДНАННЯ: портретна «галерея» письменників …

Читати все »
Яндекс.Метрика