Конспекти уроків зарубіжної літератури

Сапфо (VII- VI ст.). «До Афродіти» ( Барвношатна владарко, Афродіти…) (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема:  Сапфо (VII- VI ст.). «До Афродіти» ( Барвношатна владарко, Афродіти…). Звертання у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.  МЕТА: зацікавити особистістю Сапфо; ознайомити з творчістю поетеси ; вдосконалювати навички   роботи з текстом; сприяти розвитку почуття прекрасного; виховувати толерантність. ОБЛАДНАННЯ: репродукції картин Рафаеля “Парнас”, Давід “Сапфо і Фаон”, Лоуренса “Сапфо і Алкей”,Клімта …

Читати все »

Гомер. Поема «Іліада». «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469—670). Гуманістичний пафос поеми (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема.   Гомер. Поема «Іліада». «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469—670). Гуманістичний пафос поеми. Мета: поглиблювати вміння аналізувати художній текст; засвоїти поняття про епічну поему та гекзаметр; розвивати навички аналізу образів-персонажів, переказу, логічного мислення, виразного читання, зв’язного мовлення; формувати стійкий інтерес до літератури. Обладнання: тексти поеми «Іліада» у перекладі Б. Тена (або інший переклад на вибір учителя).                                             ХІД УРОКУ …

Читати все »

Велична пісня геройству й мужності (Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.) (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема. Велична пісня геройству й мужності (Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.) Мета: поглиблювати роботу над аналізом тексту поеми та характеристикою образів головних персонажів твору — Ахілла й Гектора; з’ясувати, яким був античний ідеал воїна-героя; розвивати навички виразного та коментованого читання, переказу, «усного словесного малювання»; виховувати морально-етичні якості учнів. Обладнання: тексти поеми Гомера «Іліада» в перкладі …

Читати все »

Загадки легендарного співця (Гомер — легендарний основоположник європейської літератури. Поема «Іліада».) (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема. Загадки легендарного співця (Гомер — легендарний основоположник європейської літератури. Поема «Іліада».) Мета: ознайомити учнів з короткими відомостями про Гомера як найвидатнішого майстра слова Давньої Греції; дати загальне уявлення про сюжет «Іліади»; розвивати навички аналізу окремих пісень поеми, виразного та коментованого читання, переказу, логічного мислення, зв’язного мовлення; сприяти розвиткові інтелекту школярів. Обладнання: тексти поеми «Іліада» у перекладі Б. Тена (або …

Читати все »

Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема.  Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів. Мета:   поглибити знання учнями поняття «міф»; ознайомити зі змістом основних циклів давньогрецьких  міфів;  розвивати  навички  переказу,  аналізу  тексту,  виразного  читання,  логічного  мислення,  інсценізації;  сприяти  вихованню  зацікавленості  літературою. Обладнання:   тексти  міфів  за  книгою  М.  Куна  «Легенди  і   Міфи  Стародавньої  Греції»   виставка  ілюстрацій  до  міфів  та  учнівських  малюнків.(Можна  використати  репродукції  «Зевс  і   Гера.  …

Читати все »

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

ТЕМА.   Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві.   Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія. МЕТА: ознайомити учнів з особливостями виникнення, облаштування та функціонування давньогрецького театру; сприяти усвідомленню того, що давньогрецький театр був важливим засобом виховання    найширших мас народу;  сприяти вихованню поваги до театрального   мистецтва та античної  культури, високих моральних рис. ОБЛАДНАННЯ:  мультимедійний матеріал ; тексти трагедії …

Читати все »

Антична (давньогрецька і давньоримська) література — вихідна основа європейських літератур (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема.   Антична  (давньогрецька  і   давньоримська)  література  —  вихідна  основа  європейських  літератур. Мета:  ознайомити  учнів  з   літературою  античної  доби,  з   особливостями  античної  культури; розвивати  навички  конспектування,  логічного  мислення,  усного  та  писемного мовлення;  сприяти  розширенню  світогляду,  читацьких  смаків та  уподобань  школярів. Обладнання:   географічна  карта,  репродукції  фотографій,  ілюстрацій  із  зображенням античних скульптур,  малюнків  (за  вибором  учителя).  (Можна  запропонувати  репродукції  палацу Міноса в   Кноссі …

Читати все »

Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема. Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя Мета : відкрити для учнів історію створення Корану, особливості його побудови, засвоїти поняття « сура», « айят» , прочитати окремі уривки з Корану Виховна мета : розвивати в учнів бажання пізнавати все нове, виховувати повагу і терпимість до інших релігій і культур Обладнання : ілюстрації …

Читати все »

Структура Біблії, її складники (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема. Структура Біблії, її складники. Мета: розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й робити висновки, осмислено сприймати навчальний матеріал; виховувати почуття поваги до Святого Письма, риси чесності, доброти, порядності, скромності, любові до ближнього. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь. Обладнання: Біблія, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки),  мультимедійна презентація. Епіграф: Є книга, в якій сказано все, все вирішено, після …

Читати все »
Яндекс.Метрика