Конспекти уроків української мови 5 клас

Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів. Мета: □     навчальна: поглибити знання про способи визначення написання не­наголошених голосних, що не перевіряються наголосом; □     розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, фоне­матичний слух; □     виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення, свідоме ставлення до читання. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мов­лення.

Читати все »

Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення. Мета: □     навчальна: навчити основних правил переносу; повторити поділ слів на склади; □     розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, фонематичний слух; □     виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення; культуру поведінки, командний дух. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: художня література, усна …

Читати все »

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Мета: □       навчальна: поглибити знання про способи визначення написання ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом; □       розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, асоці­ативну уяву; □       виховна: виховувати культуру усного й писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: художня література, усна народна творчість. Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь …

Читати все »

Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис. Орфограма (практично) (тестові завдання) (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис. Орфограма (практично). Мета: □     навчальна: систематизувати й узагальнити знання учнів про напи­сання ненаголошених голосних [е], [и], [о] в коренях слів; формувати орфографічні й орфоепічні вимоги ненаголошених голосних [е], [и], [о] в коренях слів; □     розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та са­мостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □     виховна: виховувати …

Читати все »

Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання) (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання). Мета: □   навчальна: перевірити знання учнів із теми «Фонетика. Графіка. Орфо­епія. Орфографія»; □   розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички; □   виховна: виховувати любов до мови. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, фонетика, орфографія, пункту­ація. Міжпредметні зв’язки: виконання тестових завдань (формування ключо­вої компетенції). Тип …

Читати все »

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично) (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично). Мета: □     навчальна: формувати вміння та навички учнів правильно вимовляти наголошені й ненаголошені голосні; вдосконалювати навички роботи з  орфоепічним словником та словником наголосів; □     розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та са­мостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; удоско­налювати навички читання вголос; вміння складати діалоги; □     виховна: виховувати любов до краси …

Читати все »

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично) (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично). Мета: □       навчальна: поглибити знання учнів про склад та наголос; ознайомити з орфоепічним словником; формувати вміння та навички ділити слова на склади, правильно вимовляти наголошені і ненаголошені голосні; дати поняття про орфоепічну помилку; □       розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та са­мостійно; розвивати логічне …

Читати все »

Семестрова контрольна робота (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Семестрова контрольна робота. Мета: □   навчальна: перевірити й оцінити рівень орфографічної та пунк­туаційної грамотності учнів, перевірити навички сприйман­ня на слух тексту науково-популярного стилю; □   розвивальна: розвивати навички роботи з тестовими завданнями, на­вички самостійної роботи; □   виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної мови. Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, література. Тип уроку: урок перевірки навчальних досягнень учнів.

Читати все »

Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ» (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.             Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ». Мета: □     навчальна: систематизувати й узагальнити знання учнів про звукове значення букв я, ю, є, ї, щ: формувати вміння правильно визначати звукове значення цих букв; □     розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві навички, вмін­ня працювати колективно й самостійно; □     виховна: виховувати зацікавленість до історії українського народу, держави. …

Читати все »

Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Виразне читання вголос (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Виразне читання вголос. Мета: □   навчальна: закріпити знання про звукове значення букв я, ю, є, ї та щ, формувати практичні навички розмежування звуків і букв; □   розвивальна: розвивати інтелектуальні здібності, вміння аналізувати, зіставляти, порівнювати; □   виховна: виховувати увагу, спостережливість до звуків мовлення. Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, орфоепія, синтаксис. Міжпредметні зв’язки: мова, …

Читати все »
Яндекс.Метрика