Конспекти уроків музичного мистецтва 5 клас

Від народної пісні до опери (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Від народної пісні до опери. Мета. На прикладі музики М. Лисенка розкрити зна­чення народних джерел у його творчості та по­казати роль літератури в оперному жанрі. Ви­значити роль лібрето, інтродукції в опері та розкрити значення цих музичних термінів. Розвивати вокально-хорові навички, вміння аналізувати-інтерпретувати музичні твори. Ви­ховувати інтерес до народної творчості, оперного жанру, музики композиторів М. Лисенка, С. Климовського. Музичний та …

Читати все »

Від літератури до кантати (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Від літератури до кантати. Мета. Познайомити учнів із жанром кантати та визна­чити його особливості. Розкрити нерозривний зв’язок музики й літератури в цьому жанрі. Роз­вивати образне мислення, творчі здібності учнів, уміння інтерпретувати музику. Виховувати інте­рес до класичної музики (жанру кантати), твор­чості М. Лисенка. Музичний матеріал: М. Лисенко. Кантата «Радуйся, ниво неполитая» (5ч. «Оживуть степи, озера…») — слухання; укра­їнська народна пісня …

Читати все »

Нове життя пісні (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Нове життя пісні. Мета. Визначити особливості жанру романсу та розкри­ти значення таких понять, як «романс»,  «романс-пісня», «обробка». З’ясувати зв’язок жанру ро­мансу з літературою через пісню. Розвивати творчі здібності учнів, уяву, виконавські навички, вмін­ня інтерпретувати музичні твори. Виховувати ін­терес до минулого українського народу, народної пісні, романсу, творчості композиторів-класиків (Л. Бетховен, Р. Савицький). Музичний матеріал: українська народна пісня «їхав козак за …

Читати все »

Пісня без слів (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Пісня без слів. Мета. Визначити особливості інструментальних тво­рів, які мають пісенну назву («Пісня», «Пісня без слів»). Формувати здатність до інтерпретації му­зики, опанування необхідних вокально-хорових навичок. Розвивати творчі здібності, чуттєво-емоційне сприйняття. Виховувати інтерес до піс­ні, до творчості композиторів Л. Ревуцького, С. Рахманінова, О. Антоняка. Музичний матеріал: Л. Ревуцький. «Пісня» (слухання); В. Барвінський. «Пісня без слів» (варіативний варіант за бажанням учителя, …

Читати все »

Музика і мистецтво слова. Пісня і поезія (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика і мистецтво слова. Пісня і поезія. Мета. Визначити особливості взаємодії музичного мис­тецтва та мистецтва слова (літератури) в пісенно­му жанрі. Розглянути та визначити характерні риси пісень без слів (вокалізів). Розвивати вміння учнів мислити, інтерпретувати та виразно вико­нувати музичні твори. Виховувати інтерес, любов до музики, літератури. Музичний матеріал: О. Антоняк. «Ода пісні» (розучування); С. Рахманінов. «Вокаліз» (слухання); пісні за бажанням …

Читати все »
Яндекс.Метрика