Конспекти уроків музичного мистецтва

Віковічність людських пристрастей у музиці Ж. Бізе (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Віковічність людських пристрастей у музиці Ж. Бізе. Мета. Поглибити знання про творчість Жоржа Бізе та Родіона Щедріна. Виявити особливості вті­лення образу Кармен в оперній та балетній му­зиці. З’ясувати значення назви танцю хабанера та закріпити визначення понять «опера», «сюї­та». Розвивати вміння учнів аналізувати твори музично-сценічних жанрів. Формувати інтерес до видатних зразків музичної класики, зокре­ма творчості Ж. Бізе та Р. Щедріна. …

Читати все »

Світ почуттів бетховенської Сонати № 14 (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Світ почуттів бетховенської Сонати № 14. Мета. Продовжувати знайомство із Сонатою № 14 Л. Бет­ховена та обставинами її створення. Пояснити історію виникнення програмної назви сонати. По­глибити знання поняття «сонатна форма» та її складових частин. Розвивати вміння аналізувати музичний твір, його образний”зміст. Удосконалю­вати вокально-хорові навички. Формувати інтерес до класичної музики, до творчості Л. Бетховена, І.’Шамо. Виховувати естетичний смак, почуття співпереживання …

Читати все »

Вічні почуття в музиці Бетховена (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Вічні почуття в музиці Бетховена. Мета. Визначити особливість образного змісту Сона­ти № 14 (І частина) Л. Бетховена. Закріпити знан­ня понять «музичний образ», «камерна музика», «соната». Розвивати вміння глибоко аналізувати та характеризувати особливості музичного образу в його інтонаційному становленні й розвитку як відображення почуттів людини. Удосконалювати навички втілення емоційно-образного змісту му­зичного твору в процесі його виконання. Форму­вати інтерес до творчості …

Читати все »

Бахівські традиції в музиці XX ст. (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Бахівські традиції в музиці XX ст. Мета. На прикладі арії з «Бразильської бахіани № 5» по­знайомити учнів із творчістю бразильського ком­позитора XX ст. Ейтора Вілла-Лобоса. Розвивати вміння характеризувати основні риси творчості відомих композиторів минулих епох і сучасності. Закріпити визначення понять «арія», «академіч­на (серйозна) музика». Розвивати вокально-хорові навички та вміння орієнтуватися в стильових на­прямах музичного мистецтва. Формувати інтерес до творчості …

Читати все »

Музика Й. С. Баха й сучасність (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика Й. С. Баха й сучасність. Мета. Виявити особливості й відмінності академічної та розважальної музики за їхнім  життєвим змістом і призначенням, роль  музичного мистецтва у су­спільстві в різні  історичні епохи та в житті кожної людини. Засвоїти значення понять і термінів «серйозна (академічна)» та «легка (розважальна, естрадна, популярна музика»,  «естрада»,  «тока­та». Закріпити визначення понять «стиль», «полі­фонія» , «фуга». На основі …

Читати все »

Аранжування народної музики (7 клас. Музичне мистецтво)

7 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема: Аранжування  народної музики. Мета: Ознайомити  з  поняттям «аранжування  традиційної  інструментальної  народної  музики» та з  особливостями  цього  виду  аранжування, розглянути приклади  аранжування  народних  танців  у  творчості композиторів-класиків, ознайомити   з  творчістю  композиторів А.Дворжака  та  М.Мусоргського  на  прикладі  їхніх  творів. Розвивати  вміння  учнів  уважно  слухати  інструментальну  музику  та  її  аранжування  та  надавати  характеристику музичним  образам, порівнювати і спів ставляти твори-оригінали  народної  музики  …

Читати все »

Аранжування академічної музики (7 клас. Музичне мистецтво)

7 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема: Аранжування академічної музики Мета: Ознайомити з особливостями понять «академічна музика», «аранжування академічної музики», ознайомити з сучасним естрадно-симфонічним оркестром та його  інструментами, розглянути приклади сучасних електронних обробок симфонічної музики, зробити порівняння музичних творів в оригіналі та їхньому аранжуванні, ознайомитися з творчістю композитора В.А.Моцарта та творчістю сучасного аранжувальника П.Моріа. Розвивати вміння учнів уважно слухати музику та надавати характеристику прослуханим творам, розвивати …

Читати все »

Знайомтесь – аранжування (7 клас. Музичне мистецтво)

7 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема: Знайомтесь – аранжування Мета: Ознайомити з поняттям «аранжуванням музики», розглянути різновиди аранжування – аранжування академічної  та народної музики,  сучасне електронне аранжування академічної музики та  визначити   їхні характерні особливості, познайомити з творчістю М.Глінки та Ф.Ліста на прикладі їхніх творів. Розвивати вміння учнів уважно слухати музику, знаходити спільні та відмінні риси між  творами та їхніми аранжуваннями, розвивати вміння  аналізувати музичні твори …

Читати все »

Пісні рідного дому (7 клас. Музичне мистецтво)

7 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема: Пісні рідного  дому Мета: Ознайомити з поняттями «вокальна музична культура рідного  краю», «вокальні шедеври рідного краю», надати знання про творчість видатних композиторів та виконавців різних областей України. Розвивати вміння учнів уважно слухати музику та аналізувати вокальні твори композиторів минулого  і  сучасності, розвивати вміння надавати характеристику засобам музичної виразності пісень. Виховувати любов до вокальної культури рідного краю та повагу до …

Читати все »

Музична культура рідного краю (7 клас. Музичне мистецтво)

7 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема: Музична культура рідного краю. Мета: Ознайомити з особливостями музичної культури рідного краю, поняттями «музична культура рідного краю», «музичний образ»; ознайомити з іменами композиторів, виконавців, назвами музичних колективів та закладів рідного краю, розглянути творчість композитора Л.Ревуцького на прикладі  його  симфонії №2. Розвивати вміння учнів уважно слухати музику, аналізувати музичну культуру рідного краю та знаходити про неї необхідну інформацію, розвивати вміння …

Читати все »
Яндекс.Метрика