Конспекти уроків математики 6 клас

Розв’язування задач на всі дії з дробами (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Розв’язування задач на всі дії з дробами Мета: систематизувати знання, набуті в ході вивчення теми «Дії зі звичайними дробами», та відпрацювати навички використання цих знань для виконання вправ, що передбачають усі арифметичні дії з дробами. Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

Читати все »

Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки Мета: повторити й систематизувати знання, які учні мають з 5 класу про перетворення десяткових дробів у звичайні і навпаки; доповнити ці відо­мості уявленням про нескінченні періодичні дроби та ознакою дробу, що його можна записати скінченним десятковим дробом; сформувати вміння записувати дробове число у вигляді десяткового (періодичного) дробу. Тип уроку: систематизація і узагальнення …

Читати все »

Задачі на ділення. Знаходження числа за його дробом (відсотками) (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Задачі на ділення. Знаходження числа за його дробом (відсотками) Мета: закріпити знання про види і способи розв’язування задач, що передбачають ділення дробів; відпрацювати навички розв’язування за­дач; провести діагностику засвоєння знань і формування навичок. Тип уроку: застосування вмінь і навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань Учням пропонується тестове завдання, складене за вправами до­машнього завдання (формулюються завдання …

Читати все »

Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму розв’язування задач на знаходження числа за його дробом (відсотками); повторити алгорит­ми розв’язування інших задач на ділення; виробляти вміння розв’язу­вати задачі на застосування названих алгоритмів. Тип уроку: засвоєння знань та вмінь.

Читати все »

Ділення звичайних дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Ділення звичайних дробів Мета: відпрацювати навички виконання всіх арифметичних дій зі звичайними дробами; діагностику засвоєних знань і вмінь. Тип уроку: засвоєння навичок та вмінь. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Гра «Знайди помилку» Записуємо на дошці розв’язання домашніх вправ, припустившись кількох «найбільш типових» помилок; учні шукають і виправляють по­милки, коментуючи свої дії.

Читати все »

Ділення звичайних дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Ділення звичайних дробів Мета: закріпити знання алгоритму знаходження частки звичайних дробів, а також поширити його застосування на випадки ділення як міша­них чисел так ділення у разі, коли один з компонентів — натуральне число. Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання 1) Вибірково перевіряємо зошити. 2) Фронтально — математичний диктант.

Читати все »

Ділення звичайних дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Ділення звичайних дробів Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму ділення дробів; фор­мування вміння замінювати ділення дробів множенням; відпрацювати навички роботи із дробовими виразами (знаходження добутку дробів; скорочення дробових виразів вигляду ; перетворення неправильних дробів у мішане число). Тип уроку: засвоєння нових знань.

Читати все »

Взаємно обернені числа (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Взаємно обернені числа Мета: ознайомити учнів із поняттям «взаємно обернені числа» і до­могтися його засвоєння; виробляти вміння перевіряти чи, є дані два числа взаємно оберненими, знаходити число, обернене до даного. Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

Читати все »

Задачі на множення дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Задачі на множення дробів Мета: закріпити знання алгоритму знаходження дробу (відсотків) від числа та відпрацювати навички виконання завдань, що передбачають множення дробових чисел. Тип уроку: застосування знань, навичок і вмінь.

Читати все »

Задачі на множення дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Задачі на множення дробів Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму знаходження значен­ня дробу від числа (відсотків від числа) як добутку даного числа на цей дріб (відсотки, які виражені дробом); повторити способи розв’язування інших видів задач на множення дробів. Тип уроку: застосування знань, умінь.

Читати все »
Яндекс.Метрика