Конспекти уроків математики 6 клас

Додавання і віднімання мішаних чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Додавання і віднімання мішаних чисел Мета:  відпрацювати навички використання алгоритмів додавання і віднімання мішаних чисел. Тип уроку: застосування вмінь та навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Оскільки завдання є досить об’ємними, для економії часу вчите­леві можна або самотужки, або попросити «сильних» учнів (пе­ревіривши на перерві правильність виконання завдань) записати відповіді вправ домашнього завдання. У разі необхідності най­складніші завдання …

Читати все »

Додавання і віднімання цілих і дробових чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Додавання і віднімання цілих і дробових чисел Мета: продовжити роботу з відпрацювання навичок виконання до­давання і віднімання дробів з різними знаменниками; розпочати роботу з формування вмінь використовувати відповідні алгоритми при дода­ванні і відніманні мішаних чисел. Тип уроку: застосування вмінь і навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Цей етап уроку можна провести у вигляді короткої самостійної роботи з подальшою …

Читати все »

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Мета: продовжити роботу з формування вмінь застосовувати алго­ритми додавання і віднімання дробів з різними знаменниками у більш складних ситуаціях (додавання до 1, а також використання властивостей додавання і віднімання). Тип уроку: застосування знань і вмінь. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань А. Для перевірки засвоєння знань попереднього уроку запропонува­ти …

Читати все »

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками Мета: на основі вмінь додавати й віднімати дроби з однаковими зна­менниками та зводити дроби до НСЗ, сформувати уявлення про алго­ритм додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, розпочати роботу з формування вмінь використовувати названі алгоритми (у най­простіших випадках) Тип уроку: засвоєння нових знань Хід уроку Перевірка домашнього завдання Зошити збираються на перевірку …

Читати все »

Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів Мета:  відпрацювати навички зведення дробів до НСЗ та використати ці вміння учнів для розв’язування вправ, що передбачають порівняння дробів. Тип уроку: застосування вмінь і навичок. Хід уроку Перевірка домашнього завдання Розв’язання домашніх вправ учитель заздалегідь записує на відкид­ній дошці. На цьому уроці учні, працюючи у парах, перевіряють пра­вильність виконання домашнього завдання (учні з місця …

Читати все »

Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів Мета: доповнити знання учнів правилом порівняння дробів з різни­ми знаменниками; систематизувати вивчений з приводу порівняння дробів матеріал, завершити формування вмінь знаходити НСЗ і зводити дроби до найменшого спільного знаменника. Тип уроку: засвоєння та систематизація знань. Хід уроку Перевірка домашнього завдання і актуалізація опорних знань Ця тема є основою теми «Додавання і віднімання дробів», …

Читати все »

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.   Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника Мета: на основі основної властивості дробу сформувати уявлення учнів про зміст поняття зведення дробів до спільного знаменника, а та­кож розпочати роботу з вироблення вмінь зводити дроби до найменшо­го спільного знаменника. Тип уроку: засвоєння нових знань. Хід уроку  І. Перевірка домашнього завдання Оскільки попередня тема опрацьована, то фронтальної перевірки …

Читати все »

Скорочення звичайних дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Скорочення звичайних дробів Мета: закріпити знання учнів про скорочення дробів та спосіб за­стосування цих знань для розв’язування вправ на скорочення дробів; вдосконалювати вміння учнів виконувати скорочення дробів у ком­плексі з іншими, вивченими раніше перетвореннями звичайних дробів. Тип уроку: застосування знань, навичок, умінь. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань Домашнє завдання можна перевірити, викликавши кількох учнів до …

Читати все »

Скорочення звичайних дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Скорочення звичайних дробів Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття скорочення дро­бів та навчити користуватися цими уявленнями для виконання завдань, що передбачають скорочення дробів.

Читати все »

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу Мета: повторити відомості про звичайні дроби, набуті в 5 класі (зміст чисельника і знаменника звичайного дробу, запис, читання; дріб як ча­стка; порівняння [додавання і віднімання дробів з однаковими знаменни­ками], види дробів: правильний і неправильний; запис неправильного дробу і мішане число і т. ін.); сформувати в учнів уявлення про рівність дробів (з …

Читати все »
Яндекс.Метрика