Конспекти уроків математики 6 клас

Відсоткове відношення двох чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Відсоткове відношення двох чисел Мета: сформувати уявлення про зміст поняття відсоткове відношен­ня двох чисел та виробити вміння знаходити відсоткове відношення двох чисел та розв’язувати задачі, що передбачають цю дію. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Обернено пропорційні величини (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Обернено пропорційні величини Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття обернено про­порційних величин; навчити відрізняти прямо і обернено пропорційні вели­чини, розв’язувати обернено пропорційні величини складанням пропорції. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Пряма пропорційна залежність. Розв’язування задач на пропорційний поділ (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Пряма пропорційна залежність. Розв’язування задач на пропорційний поділ. Мета: продовжити роботу з формування вмінь складати пропорції для розв’язування задач на пряму пропорційну залежність величин; вдо­сконалювати ці вміння під час розв’язування більш складних задач та задач на пропорційний поділ. Тип уроку: застосування знань та вмінь. Хід уроку Перевірка домашнього завдання Розв’язування домашніх вправ можна перевірити, викликавши для їх виконання до …

Читати все »

Пряма пропорційність. Пропорційні величини (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Пряма пропорційність. Пропорційні величини Мета: сформувати уявлення учнів про пряму пропорційну за­лежність величин, ознайомити із прикладами таких величин, що їх учні зустрічають у повсякденному житті та під час вивчення шкільних пред­метів; сформувати вміння розв’язувати задачі цього типу складанням пропорції. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Розв’язування рівнянь на основі властивостей пропорції (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Розв’язування рівнянь на основі властивостей пропорції Мета: закріпити знання, набуті на попередньому уроці, виробити вміння і відпрацювати стійки навички розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції. Тип уроку: формування вмінь і навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Математичний диктант Варіант 1 [2] Закінчіть речення: «Рівністю двох відношень називають…» [Якщо пропорція істинна, то добуток її крайніх членів дорівнює добутку…] Запишіть …

Читати все »

Пропорція, члени пропорції. Основні властивості пропорції (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Пропорція, члени пропорції. Основні властивості пропорції Мета: сформувати уявлення учнів про зміст понять пропорція, чле­ни пропорції, основна властивість пропорції та виробити вміння засто­совувати ці поняття під час розв’язування типових завдань, що передба­чають їх застосування. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань Оскільки вправи домашнього завдання мали суто репродуктив­ний характер, правильність їх …

Читати все »

Відношення. Властивості відношення (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Відношення. Властивості відношення Мета: узагальнити знання учнів про зміст дії ділення чисел; сформу­вати уяву про поняття відношення двох чисел, його змісту, властивості, а також сформувати уяву про взаємно обернені відношення. Тип уроку: засвоєння нових знань.

Читати все »

Розв’язування задач на всі дії з дробами (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Розв’язування задач на всі дії з дробами Мета: систематизувати знання, набуті в ході вивчення теми «Дії зі звичайними дробами», та відпрацювати навички використання цих знань для виконання вправ, що передбачають усі арифметичні дії з дробами. Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

Читати все »
Яндекс.Метрика