Конспекти уроків математики 5 клас

Обернено пропорційні величини (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Обернено пропорційні величини Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття обернено про­порційних величин; навчити відрізняти прямо і обернено пропорційні вели­чини, розв’язувати обернено пропорційні величини складанням пропорції. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Порівняння, додавання і віднімання дробових чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Порівняння, додавання і віднімання дробових чисел Мета: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів з теми. Тип уроку: перевірка й корекція знань, навичок і вмінь. Хід уроку Організаційний момент Перед виконанням завдань контрольної роботи учням слід ще раз нагадати про: необхідність дотримуватись вимог щодо оформлення письмових робіт; можливість бліцконтролю: всі відповіді до завдань вони можуть зано­сити у спеціальні бланки …

Читати все »

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Основна властивість дробу (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.   Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Основна властивість дробу. Мета: підготовити учнів до виконання тематичної контрольної роботи. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань. Хід уроку Перевірка домашнього завдання Урок є підсумковим з теми «Порівняння, додавання і віднімання дробових чисел», тому вчитель, враховуючи особливості кожного класу, звертає увагу лише на ті завдання, що можуть бути складни­ми …

Читати все »

Закони множення (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

Тема. Закони множення. Мета уроку.  Засвоєння учнями переставного та сполучного законів множення та їх застосування до розв’язування вправ. Розвивати пам’ять, мислення. Виховувати охайність. Хід уроку. І. Перевірка домашнього завдання. Вчитель відповідає на запитання, які виникли при виконанні домашнього завдання. Збираються зошити для перевірки.

Читати все »

Розв’язування вправ (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

Тема. Розв’язування вправ. Мета уроку.   Формувати практичні уміння і навички учнів при розв’язуванні вправ на множення натуральних чисел. Сприяти розвитку логічного мислення. Виховувати  інтерес до предмету, наполегливість, культуру математичних записів.

Читати все »

Розв’язування вправ (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

Тема. Розв’язування вправ. Мета уроку.   Формувати практичні уміння і навички учнів при розв’язуванні вправ на множення натуральних чисел. Сприяти розвитку логічного мислення. Виховувати  інтерес до предмету, наполегливість, культуру математичних записів. Хід уроку. І. Перевірка домашнього завдання. Чотири учні біля дошки розв’язують № 389, 392, 402, 403. Інші учні пишуть математичний диктант. Математичний диктант. Подайте у вигляді суми добуток 17.3 (19.4) …

Читати все »

Множення натуральних чисел (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

Тема. Множення натуральних чисел Мета уроку. Добитися свідомого засвоєння учнями множення, множення числа на розрядну одиницю,  розкрити властивості нуля і одиниці під час множення Сприяти розвитку логічного мислення, розвивати увагу. Виховувати наполегливість, культуру записів. Обладнання: Таблиця

Читати все »

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3 (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

 Тема: Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3 Мета: Поглиблювати уміння та навички учнів користуватися поняттями відрізка, ламаної,  прямої координатного променя та шкал, а також вимірювати величину кутів. Розвивати  кмітливість, інтерес до геометрії, виховувати почуття відповідальності. Хід уроку. Організація класу Перевірка домашнього завдання Два учні працюють біля дошки. Індивідуально по диференційованих картках. На дошці побудовані гострі та тупі кути, …

Читати все »

Кути та їх вимірювання (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

Тема: Кути та їх вимірювання. Мета: Формувати уміння та навички будувати кут заданої  величини,   порівнювати кути, визначати їх градусну міру, користуючись транспортиром, розрізняти на око прямий, тупий та гострий  кути. Розвивати окомір, виховувати охайність та старанність. Хід уроку. Організація класу. Перевірка домашнього завдання. 1.Фронтальне опитування а) Що називають кутом? б) скільки сторін і вершин має кут? в) які кути називаються …

Читати все »

Кути та їх міри (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

Тема. Кути та їх міри Мета. Засвоїти поняття кута градусної міри кута, променя,що проходить між сторонами кута; вимірювати кути; записувати кути з малюнка; застосовувати властивості кутів до розв’язання задач, розвивати увагу та допитливість, виховувати інтерес до математики. Обладнання:      кодоскоп

Читати все »
Яндекс.Метрика