Конспекти уроків математики

Розв’язування вправ (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Розв’язування вправ. Мета уроку: Формування умінь учнів досліджувати функції (за до­помогою похідної), будувати її графік. І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити правильність виконання домашніх завдань за за­писами, зробленими на дошці до початку уроку.

Читати все »

Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка. Мета уроку: Познайомити учнів з загальною схемою досліджен­ня функцій. Формування умінь учнів у дослідженні функцій та побудові їх графіків. І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити правильність виконання домашніх завдань за за­писами, зробленими на дошці до початку уроку. № 4. 1) х — шукане число, тоді сума у шуканого числа і його …

Читати все »

Розв’язування вправ (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Розв’язування вправ. Мета уроку: Формування умінь учнів у знаходженні найбільшого і найменшого значень функції при розв’язуванні за­дач прикладного характеру. І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відпо­вісти на запитання, що виникли в учнів під час виконання до­машньої роботи. Виконання вправ. Знайти найбільше і найменше значення функції у = f(x) на вказаному проміжку.

Читати все »

Знаходження найбільшого і найменшого значень функції (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Знаходження найбільшого і найменшого значень функції. Мета уроку: Формування знань учнів про алгоритм знаходження найбільшого і найменшого значень функції.  І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити правильність виконання домашніх вправ за запи­сами,  зробленими на дошці до початку уроку, та відповісти на запитання, що виникли у учнів у процесі виконання домашніх завдань.

Читати все »

Відсоткове відношення двох чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Відсоткове відношення двох чисел Мета: сформувати уявлення про зміст поняття відсоткове відношен­ня двох чисел та виробити вміння знаходити відсоткове відношення двох чисел та розв’язувати задачі, що передбачають цю дію. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Обернено пропорційні величини (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Обернено пропорційні величини Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття обернено про­порційних величин; навчити відрізняти прямо і обернено пропорційні вели­чини, розв’язувати обернено пропорційні величини складанням пропорції. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Пряма пропорційна залежність. Розв’язування задач на пропорційний поділ (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Пряма пропорційна залежність. Розв’язування задач на пропорційний поділ. Мета: продовжити роботу з формування вмінь складати пропорції для розв’язування задач на пряму пропорційну залежність величин; вдо­сконалювати ці вміння під час розв’язування більш складних задач та задач на пропорційний поділ. Тип уроку: застосування знань та вмінь. Хід уроку Перевірка домашнього завдання Розв’язування домашніх вправ можна перевірити, викликавши для їх виконання до …

Читати все »

Пряма пропорційність. Пропорційні величини (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Пряма пропорційність. Пропорційні величини Мета: сформувати уявлення учнів про пряму пропорційну за­лежність величин, ознайомити із прикладами таких величин, що їх учні зустрічають у повсякденному житті та під час вивчення шкільних пред­метів; сформувати вміння розв’язувати задачі цього типу складанням пропорції. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Розв’язування рівнянь на основі властивостей пропорції (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Розв’язування рівнянь на основі властивостей пропорції Мета: закріпити знання, набуті на попередньому уроці, виробити вміння і відпрацювати стійки навички розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції. Тип уроку: формування вмінь і навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Математичний диктант Варіант 1 [2] Закінчіть речення: «Рівністю двох відношень називають…» [Якщо пропорція істинна, то добуток її крайніх членів дорівнює добутку…] Запишіть …

Читати все »
Яндекс.Метрика