Конспекти уроків математики

Перпендикулярні прямі (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Перпендикулярні прямі Мета: домогтися засвоєння учнями означення перпендику­лярних прямих, променів та відрізків, а також означення перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної прямої; виробити вміння відтворювати вивчені означен­ня, знаходити на готовому рисунку і робити самостійно рисунок, що зображує перпендикулярні прямі, промені тощо, а також уміння застосовувати вивченні поняття при розв’язуванні задач. Тип уроку: засвоєння знань, вироблення вмінь. Обладнання: набір …

Читати все »

Вертикальні кути. Кут між прямими, що перетинаються (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Вертикальні кути. Кут між прямими, що перетинають­ся Мета: домогтися засвоєння учнями означення вертикальних кутів, формулювання та схеми доведення теореми про властивість вертикальних кутів; означення кута між пря­мими, що перетинаються; виробити в учнів уміння відтво­рювати вивчені математичні твердження, розпізнавати вертикальні кути на рисунку і будувати вертикальні кути; розв’язувати задачі із застосуванням теореми про суму суміжних кутів і теореми про вертикальні …

Читати все »

Суміжні кути. Властивості суміжних кутів (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів Мета: домогтися засвоєння учнями змісту висновків з теореми про суму суміжних кутів та змісту понять «Висновок», «Посилання»; виробити вміння відтворювати вивчені висновки і використовувати вивчені твердження (те­орему і висновки з неї) при розв’язуванні задач на обчислення і доведення, у яких йдеться про суміжні кути. Тип уроку: доповнення знань, вироблення вмінь і навичок. Обладнання: таблиця …

Читати все »

Суміжні кути. Властивості суміжних кутів (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів. Мета: домогтися свідомого розуміння учнями означення суміжних кутів, засвоєння змісту властивості суміжних кутів, а також сформувати уявлення в учнів про зміст поняття «теорема»; сформувати в учнів уміння розпізна­вати на готовому рисунку пари суміжних кутів, будувати кут, суміжний з даним, відтворювати зміст теореми про властивість суміжних кутів та, використовуючи цю влас­тивість, розв’язувати задачі на обчислення …

Читати все »

Кут. Вимірювання кутів (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Кут. Вимірювання кутів Мета: закріпити знання учнів про зміст основних понять, вивче­них на попередньому уроці; домогтися засвоєння учнями нових понять «внутрішній промінь кута, бісектриса кута» і особливості вимірювання кутів, що розбиваються на дві частини своїм внутрішнім променем; сформувати вміння учнів розпізнавати рисунок і виконувати рисунок відповідно до описаної ситуації із використанням понять, вивчених на уроці, а також використовувати нові …

Читати все »

Додавання і віднімання мішаних чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Додавання і віднімання мішаних чисел Мета:  відпрацювати навички використання алгоритмів додавання і віднімання мішаних чисел. Тип уроку: застосування вмінь та навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Оскільки завдання є досить об’ємними, для економії часу вчите­леві можна або самотужки, або попросити «сильних» учнів (пе­ревіривши на перерві правильність виконання завдань) записати відповіді вправ домашнього завдання. У разі необхідності най­складніші завдання …

Читати все »

Додавання і віднімання цілих і дробових чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Додавання і віднімання цілих і дробових чисел Мета: продовжити роботу з відпрацювання навичок виконання до­давання і віднімання дробів з різними знаменниками; розпочати роботу з формування вмінь використовувати відповідні алгоритми при дода­ванні і відніманні мішаних чисел. Тип уроку: застосування вмінь і навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Цей етап уроку можна провести у вигляді короткої самостійної роботи з подальшою …

Читати все »

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Мета: продовжити роботу з формування вмінь застосовувати алго­ритми додавання і віднімання дробів з різними знаменниками у більш складних ситуаціях (додавання до 1, а також використання властивостей додавання і віднімання). Тип уроку: застосування знань і вмінь. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань А. Для перевірки засвоєння знань попереднього уроку запропонува­ти …

Читати все »

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками Мета: на основі вмінь додавати й віднімати дроби з однаковими зна­менниками та зводити дроби до НСЗ, сформувати уявлення про алго­ритм додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, розпочати роботу з формування вмінь використовувати названі алгоритми (у най­простіших випадках) Тип уроку: засвоєння нових знань Хід уроку Перевірка домашнього завдання Зошити збираються на перевірку …

Читати все »

Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів Мета:  відпрацювати навички зведення дробів до НСЗ та використати ці вміння учнів для розв’язування вправ, що передбачають порівняння дробів. Тип уроку: застосування вмінь і навичок. Хід уроку Перевірка домашнього завдання Розв’язання домашніх вправ учитель заздалегідь записує на відкид­ній дошці. На цьому уроці учні, працюючи у парах, перевіряють пра­вильність виконання домашнього завдання (учні з місця …

Читати все »
Яндекс.Метрика