Конспекти уроків інформатики 11 клас

Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень. Практична  робота № 8. Автоматизація математичних обчислень. Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ роботи із засобами навчання математики, а саме використання програми Maple для математичних обчислень Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал. Тип уроку:  Комбінований …

Читати все »

Тематичний залік з теми «Основи алгоритмізації та програмування» (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Тематичний залік з теми «Основи алгоритмізації та програмування» Навчальна мета: Перевірити знання з основ алгоритмізації та програмування мовою С++ Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал. Тип уроку:  Комбінований урок

Читати все »

Складання програм з використанням одновимірних масивів. Практична робота № 7 (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Складання програм з використанням одновимірних масивів. Практична робота № 7. Опрацювання одновимірних масивів. Завдання (легка форма) Завдання 1 Напишіть програму, яка вводить з клавіатури одновимірный масив з 5 цілих чисел, після чого виводить кількість ненульових елементів. Перед вводом кожного елемента повинна виводитися підсказка з номером елемента.

Читати все »

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву. Введення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення. Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям.  Вибирання елементів з масиву за певним критерієм. Сортування масивів. Пошук елементів у …

Читати все »

Складання програм з використанням циклічних обчислень. Практична робота № 6. Програмування циклічних обчислень (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Складання програм з використанням циклічних обчислень. Практична робота № 6. Програмування циклічних обчислень. Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з мовою С++ , а саме з створенням та роботою різних циклів Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал. Тип уроку:  Комбінований урок

Читати все »

Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. Оператори циклів (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. Оператори циклів. Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами. Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з мовою С++ та її складовими Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал. Тип уроку:  Урок вивчення нового матеріалу (лекція)

Читати все »

Складання програм з використанням підпрограм. Практична робота № 5 (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Складання програм з використанням підпрограм. Практична робота № 5. Складання програм з використанням підпрограм Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з мовою С++ та її складовими Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал. Тип уроку:  Комбінований урок

Читати все »

Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і фактичні параметри підпрограм. Стандартні підпрограми та підпрограми користувача. Створення і виклик підпрограм. Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з мовою С++ та її складовими Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий …

Читати все »

Складання програм з розгалуженнями. Практична робота № 4. Складання програм з розгалуженнями (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Складання програм з розгалуженнями. Практична робота № 4. Складання програм з розгалуженнями Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з мовою С++ та її складовими Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал. Тип уроку:  Комбінований урок

Читати все »

Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази (11 клас. Інформатика)

11 клас. Інформатика-Школа України

Тема: Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Таблички істинності. Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання. Оператори розгалуження. Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з мовою С++ та її складовими Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння …

Читати все »
Яндекс.Метрика