Конспекти уроків географії 11 клас

Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери.  Мета уроку: актуалізувати знання про склад і будову атмосфери; дати уявлення про радіаційний баланс; закріпити знання про загальну циркуляцію атмосфери; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, таблиця «Газовий склад сухого атмосферного повітря в приземному шарі», таблиця «Шари атмосфери». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: атмосфера, радіаційний баланс, альбедо, …

Читати все »

Ґрунт як ресурс. Зниження рівня родючості ґрунту. Охорона ґрунтів (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Ґрунт як ресурс. Зниження рівня родючості ґрунту. Охорона ґрунтів.  Мета уроку: розвивати знання про ґрунти як природний ресурс; познайомити з причинами зниження родючості ґрунту; сформувати поняття про охорону ґрунтів; розвивати вміння користуватися джерелами гео­графічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: Ґрунт, гумус, водна ерозія, вітрова ерозія, опустелювання.

Читати все »

Практикум. Практична робота № 7 «Опис ґрунтового профілю» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Практикум. Практична робота № 7 «Опис ґрунтового профілю».  Мета уроку: закріпити знання про Ґрунти та їхні особливості; сформувати вміння описувати фунтовий профіль; дати уявлення про ґрунтові горизонти; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, Ґрунтовий розріз, малюнки (фотографії) з ґрунтовими профілями. Тип уроку: формування вмінь. Ключові поняття: ґрунт, гумус, ґрунтовий розріз, ґрунтовий профіль, ґрунтові горизонти.

Читати все »

Ґрунти як унікальна природна система, їхній склад і властивості (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Ґрунти як унікальна природна система, їхній склад і властивості  Мета уроку: актуалізувати знання про Ґрунти як унікальну природну систему; визначити особливості процесу утворення Ґрунтів, їхній склад і властивості; сформувати поняття про вивітрювання; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники. Тип уроку: вступний. Ключові поняття: ґрунт, гумус, вивітрювання, властивості Ґрунту, структура ґрунту.

Читати все »

Узагальнення знань учнів з теми «Літосфера і рельєф Землі» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Узагальнення знань учнів з теми «Літосфера і рельєф Землі» Мета: систематизувати, узагальнити та оцінити знання учнів із теми; здійснювати методичну підготовку учнів до складання ДПА і ЗНО; забезпечити найбільшу об’єктивність узагальнюючого контролю навчальних досягнень учнів. Обладнання: посібники, дидактичний матеріал (зразки діагностичних робіт). Тип уроку: узагальнення знань, умінь і навичок.

Читати все »

Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини.  Мета уроку: сформувати уявлення про геологічне середовище як частину навколишнього середовища людини, пояснити його значення в житті та господарстві; навести приклади впливу діяльності людини на літосферу та пояснити необхідність охорони надр та форм рельєфу; розвивати вміння користуватися джере­лами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, малюнки із зображенням унікальних форм рельєфу. Тип уроку: комбінований. Ключові …

Читати все »

Ендогенні та екзогенні процеси. Землетруси та їх наслідки. Зменшення і запобігання небезпеці (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Ендогенні та екзогенні процеси. Землетруси та їх наслідки. Зменшення і запобігання небезпеці.  Мета уроку: актуалізувати знання учнів про процеси в надрах та на поверхні Землі, про землетруси та їх наслідки; сформувати уявлення про вимірювання сили землетрусів; ознайомити з можливостями змен­шення і запобігання небезпеці при катастрофічних землетрусах; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, фізична карта, карта «Будова земної кори», …

Читати все »

Практикум. Практична робота № 4 «Визначення мінералів та гірських порід. Визначення основних скам’янілостей за зразками, муляжем або малюнками» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Практикум. Практична робота № 4 «Визначення мінералів та гірських порід. Визначення основних скам’янілостей за зразками, муляжем або малюнками». Мета уроку: актуалізувати знання про мінерали і гірські породи; формувати вміння визначати та опи­сувати мінерали, гірські породи, основні скам’янілості за зразками, муляжем або малюнками; розви­вати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, колекція «Мінерали і гірські породи», зразки (малюнки) скам’янілостей. Тип уроку: формування …

Читати все »

Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з ними (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з ними.  Мета уроку: сформувати уявлення про зсуви як приклад прояву зовнішніх (екзогенних) процесів; озна­йомити з причинами їх утворення та засобами боротьби; розвивати вміння користуватися джерелами гео­графічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, схема «Утворення зсуву», контурна карта. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: зовнішні (екзогенні) процеси, зсув, водотривкі гірські породи.

Читати все »

Властивості літосфери: ресурсні, геодинамічні, геохімічні, геофізичні, екологічні. Форми рельєфу та корисні копалини. Практикум. Практична робота №5 «Побудова й аналіз гіпсографічної кривої» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Властивості літосфери: ресурсні, геодинамічні, геохімічні, геофізичні, екологічні. Форми рельєфу та корисні копалини. Практикум. Практична робота №5 «Побудова й аналіз гіпсографічної кривої».  Мета уроку: сформувати уявлення про властивості літосфери; актуалізувати знання про форми рельефу і види корисних копалин; з’ясувати особливості розміщення найважливіших родовищ горючих, рудних та нерудних корисних копалин; формувати вміння читати геологічні, тектонічні карти і карти корисних копалин, будувати гіпсографічну криву. Обладнання: атлас, …

Читати все »
Яндекс.Метрика